Serbest meslek kazancı İndirilecek giderler

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Serbest meslek kazancı İndirilecek giderler

Kazancın tespitinde indirim konusu yapılacak giderler kanunun 68’nci maddesinde sayılmıştır. Söz konusu gider unsurları serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler.

Mesleki kazancın elde edilmesi için işle ilgili olarak yapılan ve genel nitelikte bulunan her türlü gider bu kapsamda indirim konusu yapılır.
Serbest meslek erbabı tarafından kira ile oturulan ikametgahın bir kısmının işyeri olarak kullanılması durumunda kira bedelinin tamamı ile ısıtma ve aydınlatma giderleri gibi masrafların yarısı gider olarak kaydedilebilir. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortisman tutarını gider olarak yazabilirler. Mükellefin kendi mülkünü hem ikametgah hem işyeri olarak kullanması halinde ise amortismanın yarısı dikkate alınır.

2.Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatları ve giyim giderleri.

Sigorta primlerinin gider yazılabilmesi için bunların Türkiye’de kurulmuş ve tüzel kişiliği bulunan sigorta şirketleri ile emekli ve yardım sandıklarına, geri alınmamak üzere ödenmiş olmaları, giyim giderlerinin ise işçi ve hizmetlilere demirbaş olarak verilen giyim eşyaları ile ilgili olması gerekmektedir. Giyim eşyalarının demirbaş olarak verilmiş olması, iş icabı verilmiş olması ve işçilerin işten ayrılmaları halinde geri alınmasını gerektirmektedir. Bu şartları taşımayan giyim eşyası bedellerinin gider yazılması mümkün değildir.

3.Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri.


Seyahat giderlerinin gider yazılabilmesi için, kapsadığı sürenin seyahat amacı ile sınırlı olması gerekir. Seyahatin mesleki faaliyetle ilgili olması şartı yanında süresinin de faaliyetin yerine getirilme süresi ile sınırlı olması gerekmektedir. Aksi halde mesleki faaliyetin gerçekleşme süresini aşan kısma isabet eden giderler indirim konusu yapılamaz.

4.Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya, ve envantere dahil taşıtlar için VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar.

5.Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.

6.Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.

7.Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları.

9.Mesleki kazancın elde edilmesi ve idamesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile, işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.

10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar


Para cezaları, vergi cezaları ve serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar ise bu kapsamda olsalar dahi gider olarak dikkate alınmazlar.
 
Top