1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Sermaye piyasası ve finansal

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 12 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL
  KURUMLAR   Türkiye'de finansal varlık çıkarma ve sermaye
  piyasalarında satma yetkisi Anonim şirketlere
  verilmiştir.
   Para piyasası, finansal varlıkların fon arz ve talep
  süresine göre sınıflandırılmasına örnektir.
   Finansal varlıkların aracısız alınıp satıldığı
  piyasalara Dördüncül piyasa denir.
   Rüçhan hakkı, çıkarılacak hisse senetlerinin mevcut
  hissedarlar tarafından öncelikle satın alınma
  hakkıdır.
   Bir ekonomide herhangi bir zamandaki toplam para
  miktarına Toplam para arzıdenir.
   Hazine bonolarının likiditesi devlet tahvillerinden
  daha yüksektir.
   Faiz oranının, tasarruf oranıyla yatırım talebinin
  karşılaştığısermaye piyasasında oluştuğunu ileri
  sürülen faiz teorisi Reel faiz teorisidir.
   Dolaşımdaki nakit para+Bankalardaki vadesiz
  mevduat, dar anlamda para arzınıgösterir.
   Enflasyonun ve riskin olmadığıdurumlarda, finansal
  varlığın getiri oranı, Reel faiz oranıile ifade edilir.
   Eşit zaman aralıklarıyla yapılan eşit ödemeler
  dizisine Anüite denir.
   Doğrudan halka açık şirket kurarak halka hisse
  senedi arz edilmesi için gerekli koşullar:
  Sermaye piyasasının birtakım kötü olaylarla
  baltalanmamışolması
  Piyasa faiz oranlarının fazla yüksek olmaması
  Enflasyonun aşırıolmaması
  Halkın tasarruf ve yatırım gücünün yeterli olması
   Bir şirketin, hisse senetlerini borsaya kote ettirmekle
  sağlayacağıen önemli yarar : Hisse senetlerinin
  pazarlanabilirliğinin artırılması
   Bir anonim şirkette ortaklar, üçüncü şahıslara karşı
  Esas sermaye tutarıkadar sorumludur.
   Finansal araçların değeri, bu araçlardan beklenen
  nakit girişlerinin şimdiki değeriyle belirlenir.
  Finansal araçlardan beklenen nakit akışları, riske
  bağlıolarak değişir.
  Enflasyon, finansal varlıkların beklenen nakit
  akışlarınıetkiler.
  Finansal araçların vadesi uzadıkça beklenen getiri
  oranıdüşer.
   Bir finansal aracın, en az hangi miktarda paraya
  çevrilebileceğini gösteren özelliğine Bölünebilirlik
  denir.
   Bankalar, genel finans ortaklıklarıve finansal
  kiralama şirketlerinin kısa vadeli alacaklarını
  karşılık göstererek çıkardıklarıfinansal araçlara
  Varlığa dayalımenkul kıymet denir.
   Bankalar tarafından, iskonto edilmişfiyat üzerinden
  satılan ve faiz ödemesi yapılmayan finansal araç türü
  Banka bonosudur.
   Bir hisse senedinin üzerinde bulunmasıgereken
  bilgiler: Ortaklığın ticaret ünvanı, Esas veya kayıtlı
  sermaye tutarı,Ortaklığın tescil tarihi, Hisse
  senedinin nominal değeri
   Bir ortaklığın vergi ve faizlerden önceki gelirinin
  belirli bir kapitalizasyon oranıile kapitalize edilmesi
  ile bulunan değere Toplam değer denir.
   Sektör analizi kapsamında incelenen konular:
  Sektörün ekonomik yapısı, Sektördeki işçi örgütleri,
  Teknik gelişmelerin sektöre etkisi, Hammadde
  kaynaklarının durumu
   Teknik analizde kullanılan yöntemler: Dow teorisi,
  Ticaret faaliyet yaklaşımı, Sürü başısenetler,
  Piyasanın teknik durumu
   Nama yazılıtahvil, dolaşım yeteneğine göre
  tahvillerden biridir.
   Faiz esnekliği -3 olan bir tahvilde Faiz oranındaki %
  1 'lik değişme tahvil fiyatını%3 oranında değiştirir.
   Uzun vadeli borç faizi tutarı8 milyar TL ve faiz ve
  vergi öncesi net kazancı64 milyar TL olan bir
  ortaklığın faiz kazanç oranı8 dir.
   Sermaye PiyasasıKurulu'nun görev ve yetkileri:
  Kamu yararının gerektirdiği hallerde sermaye
  piyasasıaraçlarının halka arz ve satışınıgeçici olarak
  durdurmak
  Sermaye piyasasınıilgilendiren her türlü yayın,
  duyuru ve reklamlarıizlemek, yanıltıcıilan ve
  reklamlarıyasaklamak.
  Halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında,
  genel hükümler çerçevesinde vekaleten oy
  kullanılmasına ilişkin esaslarıbelirlemek.
  Menkul kıymet ödünç alma ve verme işlemleri ile
  açığa satışişlemlerine ilişkin ilke ve esasları
  belirlemek.
   Sermaye PiyasasıKurulu başkanıve üyelerinin
  atanmasıgörevi Bakanlar Kurulunun
  sorumluluğundadır.
   Değerlendirme, Sermaye PiyasasıKurulu'nun,
  sermaye piyasasıalanında uygulamaya dönük
  hukuki sonuç doğuran özel nitelikte idari kararlar
  alınmasıkapsamında yürüttüğü görevlerden biridir.
   Bir finansal varlık için devamlıbir piyasanın
  varolabilmesi için gerekli koşullar:
  İşlemler arasında çok düşük fiyat farklılıklarının
  olması
  Alım satım işlemlerinin hızla sonuçlanması
  Arz ve talep fiyatlarıarasındaki marjın çok küçük
  olması
  Sık sık el değiştirebilmesi
   Sahip olunan bir finansal varlığın fiyatının,
  belirtilmişfiyatın altına düşmesi halinde en iyi fiyatla
  satılmasınıiçeren emir türüne Zararıdurdurma
  emri adıverilir.
   Ortaklığın borsa kotunda yer alan hisse senetlerinin
  nominal tutarının ödenmişsermayeye eşit olması
  menkul kıymetlerin borsa kotundan çıkarılmasını
  gerektirmez.
   Finansal varlıklarda doğrudan çıkarımın tanımı:
  Finansal varlık çıkaran kurumların finansal
  varlıklarınıaracıkullanmaksızın satmasıdır.
   Para arzı, bir ekonomide herhangi bir zamandaki
  toplam para miktarınıifade eder.
   Reel faiz oranı%8 ve beklenen enflasyon oranı%70
  ise, nominal faiz oranı%83,6 olur. Nominal =
  0,08+0,70+0,08*0,70=83,6
   Nominal faiz oranı= reel faiz oranı+ Enflasyon
  oranı+ reel faiz oranıx enflasyon oranı
   Emisyon primi: Hisse senetlerinin, nominal değerin
  üzerinde satılmasıdurumunda oluşan primdir.
   Kayıtlısermaye sisteminin özellikleri:
  Şirketin hisse senedi satarak sağladığısermayeye
  çıkarılmışsermaye denmesi
  Kayıtlısermaye tavanına kadar çıkarılmışsermaye
  arttırımının şirket yönetim kurulunun kararıile
  gerçekleştirilmesi
  Kayıtlısermaye statüsünde olan bir anonim şirketin
  ana sözleşmesinde yazılısermayenin, ortaklığın
  sermaye tavanıolması
  Kayıtlısermaye sistemine geçmek isteyen bir anonim
  şirketin halka açık şirket olması
   Hazinenin iç borçlanma ihtiyacınıkarşılamak üzere
  hamiline düzenlenmiş, kısa vadeli borçlanma
  senetlerine Hazine bonosu denir.
   Varlıkların nakde dönüştürülmesi sonucunda elde
  edilen miktarın, borçlar ödendikten sonra hisse
  başına düşen kısmına Tasfiye değeri denir.
   Firma analizi yapılırken dikkate alınanlar: Firmanın
  sektördeki rekabet gücü, Firmanın faaliyet etkinliği,
  Firmanın finansal yapısı, Firma yönetiminin etkinliği
   Tahvilin özellikleri: Anonim şirketlerce çıkarılması,
  Aynıborçlanmayıtemsil etmesi durumunda nominal
  değerlerinin eşit olması, Sahiplerinin her birinin
  şirkete karşıyükümlülüklerinin aynıolması,
  Sahiplerinin her birinin haklarının eşit olması
   Sermaye PiyasasıKurulunun amaçları:
  Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını
  özendirmek
  Tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasını
  sağlamak
  Ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını
  sağlamak
  Halkın iktisadi kalkınmaya etkin bir şekilde
  katılımınısağlamak.
   Dengeli fonların oluşturulmasının amacı: Çeşitli
  yatırım araçlarına, riski azaltacak ve devamlıgelir
  sağlayacak şekilde yatırım yapmak.
   Satışgarantisiyle aracılık faaliyetinde aracıkurum
  finansal varlıklarıbelirlenmişfiyatla satın almayı
  kabul eder.
   Aracıkuruluşolunabilmesi için gerekli koşullar:
  Sermayenin SPK tarafından belirlenmişasgari
  tutarın altında olmaması, Yetki belgesi alınması,
  Anonim şirket statüsünde olunması, Hisse
  senetlerinin nakit karşılığıçıkarılması, Hisse
  senetlerinin NAMA (hamiline değil) olması
   TC Merkez bankasının fonksiyonları: Bankalara
  kredi vermek, Milli paranın değerini korumak, Para
  ve kredi politikasınıyürütmek, Açık piyasa işlemleri
  yapmak.
   Açık piyasa işlemleri: Doğrudan alım, Doğrudan
  satım, Repo, Ters repo
   k=zorunlu karşılık oranı. VM=bankalara yatırılan
  vadesiz mevduat tutarıolduğuna göre yaratılan
  kaydi para miktarı= (1/k) . VM
   Yedek akçeler ve ödenmişsermaye, ticaret
  bankalarının özkaynaklarındandır.
   Sigorta şirketlerinin, kendi risklerini başka bir
  sigorta şirketine devretmelerine Reasürans denir.
   Sigortacılığın makro ekonomik işlevleri: Sosyal
  çöküntüyü önlemesi, Önemli bir tasarruf kaynağı
  olması, Uluslararasıekonomik ilişkileri genişletmesi,
  Vergi kaynağıolması
   Faizsiz bankacılık sisteminde, ortaklardan birinin
  sermayesiyle, diğerinin de emek ve girişim gücüyle
  katkıda bulunduğu ortaklık türüne Mudaraba denir.
   Özel finans kurumlarının fon kullandırma
  işlemlerinden biri dışticaretin finansmanıdır.
   Dışdenetime yetkili denetim kuruluşlarının
  belirlenmesi Sermaye PiyasasıKurulunun
  sorumluluğundadır.
   Uluslararasıpiyasalardaki faiz oranlarının, ulusal
  piyasalara göre daha düşük olmasının nedenleri:
  Vergilendirme olmaması, Geri ödenmeme riskinin
  düşük olması, Karşılık oranlarının olmaması,
  Disponobilite gibi kısıtlamaların olmaması
   Londra'daki bankaların oluşturduğu faiz oranına
  LIBOR denir.
   Dünya Bankasıtarafından verilen yatırım
  kredilerinin özellikleri:
  Gelişmekte olan ülkelerin yaşam standardını
  arttırmaya yönelik olması
  Gelişmekte olan ülkelere yönelik olması
  Altyapıyatırımları, sanayi yatırımlarıve eğitim gibi
  çeşitli alanlarda kullanılması
  Ülke hükümetine ya da onun garantisiyle bir kamu
  kurum veya kuruluşuna verilmesi
   Para piyasasının temel kurumlarından biri Ticaret
  bankalarıdır.
   Finansal varlıkların likiditesi reel varlıklara göre
  daha yüksektir.
   Bir ekonomide reel faiz oranı%4, beklenen
  enflasyon oranı%50 ise "Fisher Eşitliği" ne göre
  nominal faiz oranı%56 olur.
   1+Nominal faiz oranı=(1+reel faiz oranı)(1+enflasyon
  oranı)
   Şirketlerin halka açılma nedenleri:
  Sermaye kullanımında etkinliğin arttırılması
  Hisse senedinin pazar değerinin belirlenmesi
  Vergi uygulamalarında özendirici tedbirlerin alınmış
  olması
  Hisse senetlerinin pazarlanabilirliğinin arttırılması
   İkincil piyasada hisse senedi fiyatlarının piyasanın
  genel davranışına göre değiştiğini savunan hisse
  senedi değerleme yöntemi Teknik analiz yöntemidir.
   Faiz fiyatındaki %1 lik bir değişmenin, tahvil
  fiyatında ortaya çıkaracağıyüzdesel değişmeye
  Tahvilin fiyat esnekliği denir.
   Sermaye piyasasıKurulunun kuruluşamaçları:
  Menkul kıymetler ve sermaye piyasasıile ilgili
  kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını
  sağlamak.
  Ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını
  sağlamak.
  Sermaye piyasasındaki sağlıksız eğilimleri önlemek
  Halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir
  şekilde katılmasınıgerçekleştirmek.
   Finansal varlıklarda devamlıbir piyasanın varlığı
  için gerekli koşullar:
  Alım ve satım işlemlerinin hızlısonuçlanması
  Finansal varlıkların sık sık el değiştirebilmesi
  Arz ve talep arasında çok küçük bir marj oluşması
  İşlemler arasında çok düşük fiyat farklılıklarının
  ortaya çıkması
  Menkul kıymet borsalarının fonksiyonları: Borsaya
  kote ettirilmiş(borsada işlem gören) finansal
  varlıklar için devamlıpiyasa oluşturmak.
  Kote edilmişpay senetleri ve tahviller için doğru
  fiyatın oluşmasınısağlamaktır.
   Sermaye piyasasıaraçları, gayrimenkul, altın ve
  diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek
  amacıyla kurulan anonim şirketlere Yatırım fonu
  denir.
   Aracıkurumların faaliyetleri: Menkul kıymetlerin
  geri alım taahhüdü ile alım-satımında bulunmak.
  Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği yapmak.
  Menkul kıymetlerin geri satım taahhüdü ile alım
  satımında bulunmak
  Menkul kıymetlerin piyasaya sunulmasında
  aracılığın satın alma ve satma garantisi verilerek
  yapılmasına underwriting denir.
   Tedavülde bulunan, vadesine 1 yıldan az kalmış
  Devlet İç Borçlanma Senetlerinin TC Merkez
  bankasıtarafından bankalardan veya aracı
  kurumlardan satın alınmasıişlemine Doğrudan alım
  denir.
   Ticaret bankalarının temel işlevleri: Kaydi para
  yaratmak, Ulusal ve uluslararasıticareti geliştirmek,
  Kaynaklara akıcılık sağlamak, Kaynak kullanımını
  iyileştirmek.
   Ticaret bankalarını, kalkınma ve yatırım
  bankalarından ayıran farklılıklardan biri Kaydi
  para yaratmasıdır.
   Sigortacılığın mikro işlevlerinden biri Fiyatların
  daha gerçekçi düzeyde gerçekleşmesini sağlamasıdır.
   Birden fazla sigorta işletmesinin tek bir riski
  üstlenmelerine Koasürans denir.
   Faizsiz bankacılığın amaçları: İslami prensipleri
  ekonomik hayata uygulamak, Sosyoekonomik
  hedeflere ulaşılmasınıkolaylaştırmak, Kar elde
  etmek, Topluma yararlıbir kurum oluşturmak.
   Faizsiz bankacılık sisteminde en çok kullanılan
  finansman yöntemi Murabahadır.
   Bağımsız dışdenetim çerçevesinde, özel denetime
  tabi kuruluşlar:
  Menkul kıymetlerini halka arz etmek için SPK'dan
  izin talep eden ortaklıklar
  2499 sayılıKanuna tabi olup ta birleşme durumunda
  olan kurumlar
  2499 sayılıkanuna tabi olup ta devir durumunda
  olan kurumlar
  2499 sayılıkanuna tabi olup ta tasfiye durumunda
  olan kurumlar
   Bağımsız dışdenetimde, bir bütün olarak mali
  tabloların güvenilirliğini bozmayacak aksaklıkların
  olmasıhalinde Şartlırapor düzenlenir.
   Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak
  aydınlatılmasınısağlamak amacıyla, her türlü mali
  tablo ve raporların standartlarınıtespit etme görevi
  Sermaye PiyasasıKurulunun sorumluluğundadır.
   Euro tahvil piyasasının hızlıbir şekilde gelişmesinin
  temel nedeni Hükümet kısıtlamalarının dışında
  kalmasıdır.
   Şirketlerin veya hükümetlerin yabancıbir paraya
  bağlıolarak ve o yabancıparanın ait olduğu ülke
  piyasasında satılmak üzere çıkardığıtahvillere
  Yabancıtahvil denir.
   Kanada doları, Özel çekme haklarında (Special
  Drawing Rights) yer alan para birimlerinden
  değildir.
   Y.Müh. Naim Uygun tarafından hazırlanmıştır.
   
Benzer Konular
 1. KıRMıZı
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  993
 2. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.240
 3. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  953
 4. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  877
 5. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.445
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş