Sigorta Denetleme Kurulunun Tarihçesi

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
34,514
Beğeniler
7,076
Şehir
TÜRKİYE
#1
Sigorta Denetleme Kurulu, 21/12/1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun 30’ncu maddesi gereği Türkiye’de sigortacılık faaliyetinin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile görevli olarak Sigorta Murakabe Kurulu adıyla ve ülkemizdeki özerk kurulların ilk örneği olarak 1963 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Özel sigortacılık faaliyetlerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesi nedeniyle 1987 yılına kadar faaliyetlerini anılan Bakanlıkla koordineli olarak yürüten Kurul, 21/12/1987 tarihinde yürürlüğe giren 303 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sigortacılıkla ilgili görev ve yetkilerin Başbakanlığa devredilmesi sonucu Başbakanlığa bağlı olarak ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile koordinasyon içinde görevlerini ifa etmeye başlamıştır.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olmak üzere iki ayrı müsteşarlık olarak teşkilatlanmasını öngören 09/12/1994 tarih ve 4059 sayılı Kanun ile Sigorta Murakabe Kurulu, Sigorta Denetleme Kurulu adı altında Hazine Müsteşarlığı merkez denetim birimleri arasına dahil edilmiştir. Müsteşarlık bünyesine katılmasından sonra Kurul merkezi Ankara’ya taşınmış ve İstanbul’da Grup Başkanlığı oluşturulmuştur.

Sigorta Denetleme Kurulu, 4059 sayılı Kanun gereği Müsteşara doğrudan bağlı bir denetim birimi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulun görev ve yetkileri 4059 sayılı Kanun’un 5/c maddesi ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 28’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Kurul, sigorta denetleme uzmanı sıfat, yetki ve haklarını haiz bir başkan ile sigorta denetleme uzman ve uzman yardımcıları ile sigorta denetleme aktüer ve aktüer yardımcılarından oluşmaktadır. Kurul Başkanı ile sigorta denetleme uzman ve aktüerleri Müşterek Kararla görevlerine atanmaktadır. Kurul’da halen bir başkan ile 32 sigorta denetleme uzmanı, 15 sigorta denetleme aktüeri ve 7 sigorta denetleme uzman yardımcısı olmak üzere toplam 54 denetim elemanı ve 18 idari personel görev yapmaktadır. Denetim elemanlarının 13’ü Ankara’da Başkanlık nezdinde, 41’i ise İstanbul Grup Başkanlığı nezdinde görevlidir.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
34,514
Beğeniler
7,076
Şehir
TÜRKİYE
#2
SİGORTA DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde Sigorta Denetleme Kurulu’nun görevleri;
Başta 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu olmak üzere sigortacılıkla ilgili mevzuat ile sigorta denetleme uzmanları, uzman yardımcıları, aktüerleri ve aktüer yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği denetleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
Sigortacılık ve diğer malî piyasalar ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de incelemek ve göz önünde bulundurmak suretiyle Sigortacılık sektörü ve ilgili diğer malî piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalâa vermek,
Alınan, derlenen ve kendine tevdi edilen bilgi, belge ve dokümanlar ile denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Hazine Müsteşarına öneriler sunmak,
Kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Hazine Müsteşarının Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü sigortacılık, malî piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak,
Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.
Diğer yandan, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sigorta ve reasürans aracıları, sigorta eksperlik faaliyetleri, aktüerler ve sigortacılık işlemi yapan veya sigortacılık alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Ayrıca, 5684 sayılı Kanun ve diğer kanunların sigortacılığa, sigortaya veya sigortacılık alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara ilişkin hükümlerinin Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlığa veya Müsteşarlığa verdiği teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görev ve yetkileri sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ve bunların yardımcıları eliyle ifa edilir ve kullanılır.

Sigorta ile reasürans şirketlerinin faaliyetleri, varlıkları, iştirakleri, alacakları, özkaynakları ve borçları ile kâr ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyelerini ve idarî yapılarını etkileyen diğer tüm unsurların, tahsil edilen primler ile birikimlerin değerlendirilmesi ve korunması ile aktüeryal ve finansal hesap ve dengelerin incelenmesi, tespit ve denetimi sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ile bunların yardımcıları tarafından yapılır.
 

Benzer konular

Top