Sorumluluk Sigortaları

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
34,514
Beğeniler
7,076
Şehir
TÜRKİYE
#1
SORUMLULUK (MESULİYET) SİGORTALARIA.Tanım

Kişiler, arzu etmedikleri halde karşılaşma ve sonunda da ekonomik durumlarında olumsuzluklar meydana getirme ihtimali bulunan çeşitli olaylara (risklere) karşı korunma ihtiyacı hissetmişler, önlemler alma yoluna gitmişlerdir. Bu önlemlerden biri de, kişilerin taşıdıkları riski, bir başkasına devretmeleridir. Risklerin bu şekilde sistemli organizasyonlara devredilmesi, hayat sigortaları dışındaki sigorta branşlarını ortaya çıkarmıştır.


Sorumluluk sigortaları da yukarıda ifade edilen "genel tanım" içinde, sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı poliçeler olarak ifade edilebilir.


Sorumluluk sigortalarında risk "sorumluluk" tur. Sorumluluk sigortaları ile sigortalı "sorumluluğu"nu kabul etmekte ancak sorumluluğun neticesi olan "zararı karşılama" veya "tazminat ödeme" borcundan kurtulmaktadır. Diğer bir deyişle sorumluluk sigortaları ile sigortalının zarar veya tazminat ödemesine konu davranışları, hile ve kasıt halleri hariç olmak üzere, kusurlu ve kusursuz sorumluluklarının maddi sonuçları, sigorta şirketince güvence altına alınmaktadır.


Diğer sigorta branşları gibi ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan mesuliyet sigortaları, kısa sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. İlk uygulamaları 100 yıl önce başlamış ve ülkeden ülkeye, sosyal ve ekonomik gelişmelerine paralel olarak farklı sürelerde ve şekillerde gelişme ve çeşitlenme göstermiştir.


B.Sorumluluk Sigortalarının Diğer Sigortalarla İlgisi ve Poliçe Çeşitleri


Sorumluluk sigortaları ülkemiz uygulamalarında çoğunlukla "mesuliyet sigortaları" olarak ifade edilmektedir. Ancak biz yazımızda, ileriye dönük olarak bu kavramın literatürümüzde "sorumluluk sigortaları" olarak yer alması amacıyla bu kelimeyi kullanacağız.Genel sigortalar konularına göre, iki ana bölüme ayrılmaktadır:

A Can (Meblağ) Sigortaları,B Mal (ZararTazminat) Sigortaları.


Sorumluluk sigortaları, "ZararTazminat" sigortaları bölümünde yer almakla birlikte, bedeni tazminatları da kapsaması nedeniyle, bir anlamda can ve mal sigortalarını bir poliçede toplamaktadır. Bu özelliği ile de, son yıllarda can ve mal sigortaları yanında üçüncü bir bölüm olarak yer almaktadır.

Sorumluluk sigortaları da kendi içinde özellikleri itibariyle nisbeten farklı poliçe çeşitleri itibariyle, değişik gruplandırmalara tabi olmaktadır. Farklı ülkelerde ve hatta çoğu zaman aynı ülkede bile değişik gruplandırmalar yapılmaktadır. Çoğunlukla rastlanan gruplandırma şekilleri;


1 Genel mali sorumluluk,

2 Otomobil mali sorumluluk,

3 Varlık (Servet) mali sorumluluk sigortaları;


veya Almanya, İsviçre ve bazı ülkelerde;


1 Hususi sorumluluk sigortaları,

2 Ticari işletme ve mesleki faaliyetlere ait sorumluluk sigortaları,

3 Gayrimenkul zilyedinin sorumluluk sigortası,

4 Motorlu taşıt işletenler için sorumluluk sigortası,

5 Diğer sorumluluk sigortaları olarak yapılmaktadır.Sorumluluk sigortaları bir başka açıdan, sigortalıyı sigorta yaptırmaya yönelten davranış itibariyle;

1 İsteğe bağlı (Serbestİhtiyari) sorumluluk sigortaları,

2 Zorunlu (mecburiyasal gereklilik içeren) sorumluluk sigortaları olarak da iki bölüme ayrılabilir.


Bir başka açıdan da sorumluluk sigortalarını;

1 Bir tutarla sınırlı olan veya olmayan,

2 Başkasına veya kendisine ait olan mallar itibariyle sorumluluk sigortaları itibariyle iki bölüme ayrılması da mümkündür.


Sorumluluk sigortalarının gelişimi, sorumluluk hukukundaki gelişme yanında, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile birlikte çeşitlilik ve yaygınlık göstermektedir.


Burada oldukça fazla sorumluluk poliçe çeşidinin bilinmesi ve kapsamı konusunda bir fikir vermesi amacıyla, ülkemizde uygulaması olsun veya olmasın, detaylı bir gruplandırma yapılmıştır.1.Genel Sorumluluk Sigortaları

a İnşaat yaptıranların sorumluluk sigortası,

b Otel, motel, kamping, sauna, hamam, yüzme havuzu, plaj gibi dinlenme ve sağlık tesisi sorumluluk sigortası,

c Stadyum, spor salonu, hipodrom ve benzeri spor tesisleri sorumluluk sigortası,

d Hayvan yetiştiricileri ve hayvanat bahçeleri sahipleri sorumluluk sigortası,

e Birlik ve kulüpler için sorumluluk sigortası,

f Gösteri yapanların ve sergi açanların sorumluluk sigortası,

g Kamuya ait görevlerin yapılması esnasındaki sorumluluklara ait sigorta.2.Mesleki ve Ticari Faaliyetlere İlişkin Sigortalar

a Doktor, dişçi, eczacı, hemşire, röntgen mütehassısı gibi sağlık sektöründe ve sanayi sektöründe çalışan mühendisler ile avukatlar ve noterler gibi hizmet sektöründe çalışanlar için mesleki sorumluluk sigortası,

b İşletmeye mensup şahısların görevlerini yerine getirirken, üçüncü şahıslara verecekleri zararlar için, sigorta ettiren işletme sahibinin karşılayabileceği taleplere karşı sorumluluk sigortası,

c Boyacı, tamirci, tesisatçı, terzi, temizleyici, marangoz gibi el sanatları yoğun meslekleri yapanlar için sorumluluk sigortaları.3.Motorlu Taşıt İşletenler İçin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Ülkemizde ve pek çok ülkede zorunlu hale getirilmiş ve özel bir kanunla düzenlenmiş sorumluluk sigortasıdır.4.Taşıyıcıların Sorumluluk Sigortası

Yolcu ve emtea taşıyan kişi ve kuruluşlar, taşımasını yaptıkları yolcu ve emteanın taşıma esnasında zarar görmesi halinde zarar ve tazminat taleplerine karşı yapılan sorumluluk sigortaları.
5.İmalatçı Sorumluluk Sigortası


a İmalatın bozuk olmasının neden olduğu zararlar için sorumluluk sigortası ilaçlar, ambalajlı ve konserve yiyecekler için sorumluluk sigortası,

b Ev aletleri, otomobil, uçak ve gemilerin hatalı yapımı sonucu kullanılmalarıyla ortaya çıkan zararlara karşı sorumluluk sigortası,

c Hatalı imal edilen makinalar, elektrikli cihazlar, otomobil, uçak ve benzer ürünlerin bozuk ve hatalı olması nedeniyle, kullanım kaybından doğan zararlara karşı sorumluluk sigortaları.6.Ev Sahibi veya Gayrimenkul Zilyedinin Sorumluluk Sigortası


a İkametgah, işyeri, okul, hastane, otel, spor kompleksi, sinema ve tiyatro gibi her türlü bina ve tesisin çökmesi, kısmen veya tamamen yıkılması veya bunlardan parça düşmesi, yanması tesisatlarındaki arızalar nedeniyle ortaya çıkan zararlara karşı sorumluluk sigortası,

b Sigorta ettirenin, gayrimenkulün kiracısı veya intifa hakkı sahibi olarak, yasal yükümlülüklerine ilişkin sorumluluk sigortası.7.Aileye İlşkin Sorumluluk Sigortası

a Sigorta ettirenin eş ve çocuklarının fiilleri için kanuni sorumluluk sigortası,

b Sigorta ettirenin hizmetinde çalışanların, üçüncü şahıslara verdiği zararlar için sorumluluk sigortası,

c Sigorta ettirenin evinde baktığı hayvanların üçüncü şahıslara verdiği zararlar için sorumluluk sigortası.8.Çevre Kirlenmesine Karşı Sorumluluk Sigortası

İşyeri ve fabrika atıklarının doğal yaşamı ve çevreyi kirletmesi sonucu oluşan tazminat ve zararlara karşı sorumluluk sigortası.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
34,514
Beğeniler
7,076
Şehir
TÜRKİYE
#2
C.Ülkemizde Uygulanan Sorumluluk Sigortaları ve Sigorta Teminatının Kapsamı

Ülkemizde uygulanan sorumluluk sigortaları ile, teminat kapsamları özet olarak şöyledir:


1.Trafik Sigortası (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası)

Türkiye sınırları içinde, sigortalı aracın işletilmesi sırasında, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmiş ise, sigortacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir.2.Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Ülkemizde ve pek çok ülkede

Karayolları Trafik Kanunları ile düzenlenmiş sorumluluk sigortasıdır.


3.Yeşil Kart Sigortası (Uluslararası Oto Mali Mesuliyet Sigortası)


Yurtdışına araçları ile gidenlerin, gittikleri ülkede araç zorunlu mali sorumluluk sigortası yerine geçerli olan ve üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararları temin eden zorunlu bir poliçedir. Yeşil Kart anlaşması imzalamış üye ülkelerde, o ülkedeki sorumluluk hukukunda yer alan hükümleri ve teminatları kapsar.


4.Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Sigortacı, uluslararası ve şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde seyahat eden yolcular, sürücüler ve yardımcılarının seyahat süresince maruz kalacakları her türlü kazanın neticelerine karşı teminat vermektedir.


5. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası


Okul servis aracında bulunan öğrenciler, rehber öğretmenler ile sürücüler ve yardımcıları, taşıma hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı teminat altına alınırlar.6.İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortacı, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda, işverene yüklenebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve S.S.K.'na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından, işverenden talep edilecek ve S.S.K.'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilebilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.


7.Asansör, Lift, Asılı Reklamlarla İlgili Sorumluluk Sigortası

Sigortacı sözleşme ile sürekli bakıma tabi olan marka, tip, kullanış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar, asansörün taşıyıcı telinin kopması, kabin olmadığı halde kat kapısının açılması, servis istasyonlarındaki liftlerden aracın düşmesi, saç ve pleksi reklam panolarının düşerek maddi veya bedeni zararlar meydana getirmesi sonucu, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerini poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.8.Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası


Sigortacı, bir işin yapılması sırasında, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sakatlanması ile yine üçüncü şahıslara ait mallarda kayıp ve hasar meydana gelmesi halinde, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerden dolayı sigorta ettirene karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, hukuki sorumluluğa dair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve belli limitler dahilinde, sigorta ettirenin hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.


9.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Sigortacı; yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilere verdikleri bedeni ve maddi zarar sorumluluklarını belirli limitlere kadar temin eder.


10.Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası


Likid petrol gazı (LPG) üreten firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığı ile doğrudan doğruya tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin, kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlar, belirli limitler dahilinde sigortacı tarafından karşılanır.11.Yangın İnfilak Mali Sorumluluk Sigortası

*Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu

Sigortacı, kiracının, kiralanana vereceği zarar nedeniyle veya kira intifa kaybına sebebiyet vermesinden doğacak zararları teminat altına alır.


*Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu

Sigortacı, malikin kiralanan bina sebebiyle kiracıya karşı doğacak hukuki sorumluluğunu karşılar. Ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşya ve emteanın, yangın poliçesi genel şartları hükümlerine göre bulunacak değeridir.


*Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu


Sigortacı bu teminat ile, malik veya kiracının, yangın veya infilak halinin komşu bina ve mallara sıçraması yüzünden vereceği zararları karşılar. Ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatın değeridir.12.Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları

*CMR Sigortası (Uluslararası Karayolu Mal Taşımacılığı Anlaşması)

Taşıma işini üstlenen taşıyıcıların, karayolu ile gerçekleştirdikleri nakliyeyi anlaşmayı imzalayan ülkelerden birine veya birinden yapmış olmaları gerekir. Taşıyıcının mal sahibine ve üçüncü kişilere olan sorumluluğu son derece geniştir. Mallar hasarsız olarak teslim alınmış olsa dahi, tesliminden sonra meydana gelecek ziya ve hasarlardan taşıyıcı sorumludur. Sigortacı bu sorumluluğu üstlenir.


*Ambar Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortacı, kamyonla nakliyatı

gerçekleştiren sigortalısının, bir kaza sonucu, taşınan malda meydana gelen zarardan dolayı mal sahibine karşı olan sorumluluğunu teminat altına almaktadır. Sigortalı bu sorumluluğunu isterse "kamyon klozu" ile, isterse daha geniş temintlı "All Risks" klozu ile teminat altına alabilir.13.Otel Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortacı, sigorta ettiren otel sahibi veya otel işletmecisine, otelde kalan müşterilerin yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan gıda zehirlenmelerine, otelde konaklama esnasında veya otelin havuz, sauna ve diğer tesislerinde uğrayacakları maddi ve bedeni zarar ve ziyan taleplerine karşı teminat vermektedir.


14.Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortacı sigortalısı olan ve genellikle doktor, mühendis Mali Müşavir gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren kişilerin müşterilerine verebilecekleri maddi ve bedeni zarar taleplerini teminat altına almaktadır.


15.Tekne Mali Sorumluluk Sigortası

Sigorta şirketi, sigorta yaptıran donatanın, tekne sahibine karşı meydana gelen zarar ve ziyan taleplerine karşı teminat vermektedir

Sadrettin COŞGUN

Güven Sigorta T.A.Ş.
 

Benzer konular

Top