Sunum Nedir?

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,077
Şehir
TÜRKİYE
#1
Sunum Nedir?

Bilgileri yenileyen,pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; anket sonuçlarını ifade eden, laboratuar araştırmalarını sunan, önemli olay ve olguları dile getirmek için yapılan konuşmalara SUNUM denir.

Sunum (Detay)
İnsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. Bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz. Konuşurken, yazarken, bakarken, velhasılı her zaman bir iletişimle, bir sunumla karşı karşıyayız.

Lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz. Garsonun dış görünüşü, işteki ustalı¬ğı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir. Yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz.

Öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slayt, internet, bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanırlarsa; dersi daha iyi sunmak için gayret ederlerse bizim dersi daha iyi anlamamızı sağlarlar.

Sonuç olarak hayatımızın her köşesinde karşılaştığımız sunum konusunu bilmek ve en etkili biçimde kullanmamız gerekir.

Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli nokta/an öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum adı verilir.

Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır. Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşur ve sunumda eldeki teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir

Sunumdan önce yapılması gerekenler

Sunumu yapan kişinin sunumdan önce bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.
1. Öncelikle bir konu seçilmelidir. Bu konu güncel olmalıdır.
2. Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır.
3. Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir.
4. Prova yapma, kullanacağı malzemelerin kontrolü sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasında yararlı olacaktır.

Sunum sırasında yapılması gerekenler

1. Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir.
2. Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.
3. Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur.
4. Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir.
5. Sunumda, bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.
6. Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmanıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız.

Görsel malzemenin kullanılış amacı:
Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için;

1. Fikirleri, kavramları vb. anlatırken zaman kazanmak için
2. Yanlış anlamalardan kaçınmak için
3. Fikirleri sağlamlaştırmak için
4. Tat ve espri katmak için
5. İyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuşmacı konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde kullandığı zaman ba¬şarılı olur. Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir. Başka konuşmacı görsel malze¬me kullanıyor diye değil, sizin konuşmanız görsel malzeme gerektiriyorsa kullanmalısınız.
6. Rakamlar, söylendiklerinde anlaşılmaları güç şeylerdir. Görsel olarak sergilendiklerinde daha kolay an¬laşılır. Konuşmada; %55 görüntü, %38 ses, %7 sözler etkili olduğuna göre buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkar..Bu yüzden sunum esnasında, slaytlarda, konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler yer almalıdır.Slayt metinlerini dinleyiciler dikkatle okurlar. Slaytlarla konuşma eş zamanlı olarak verilmelidir.
7. Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı belgeler, grafikler ve şekiller kullanılabilir. Malzemeleri bir başkası kullanacak ise konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında uyum kaçınılmazdır.
8. Sunumda gereksiz ayrıntılara girilmemesi gerekir.

Sunum sonrasında yapılması gerekenler

1. Sunum yapan konuşmacı sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir.
2. Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu,açık ve net cevaplar vermelidir.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2
Sunum nedir
Sunum yapmanın özellikleri
Sunumun özellikleri

SUNUM: Güncel herhangi bir konu hakkında herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliklerin tümüne verilen addır. Sunum zamanımızda gruplara ve topluluklara hitap edebilmek için kullanılan en önemli sözlü anlatım türleri arasında yer alır. Aslında yapılan bütün etkinlikler, törenler veya toplantılar sunumun çerisine girer. O halde konferanslar, sempozyumlar, dini ve resmi bayramlardaki kutlamalar vs. birer sunumdur.
Sunum önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konunun etkili ve anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdır. Teknolojik gelişmelerle bir hayli çeşitlenen sunumlarda amaç bir meseleyi anlatmak ve konu hakkında dinleyicileri ve izleyicileri bilgilendirmektir. Bu yüzden sunum hazırlanırken ve sunulurken şu noktalara dikkat etmek gerekir.

Sunumdan Önce;
* Sunum için güncel bir konunun belirlenmesi gerekir. Toplumun yoğunlaştığı bir konunun seçilmesi sunumu daha etkili kılar.
* Sunumu yapılacak konu hakkında geniş bilgi edinilmeli. Konuya hakim olunmalıdır. Yani sunumdan önce sunuyu sunacak kişinin konuyu etraflıca araştırması gerekir.
* Sunum sırasında izlenecek yolun planının hazırlanması gerekir.
* Sunum sırasında kullanılacak materyallerin hazırlanması gerekir.
* Konunun sunumu sırasında dinleyici ve izleyicilerin etkilenebilmesi için hazırlanan gösterilerin anlatımla eş zamana yayılması sağlanmalı
* Sunum sırasında kullanılacak slâyt metinlerinin hazırlanması gerekir.
*Sunum sırasında söylenecek sözlerin önceden yazılı birer metin olarak hazırlanması gerekir.
* Sunum gerçekleşmeden önce prova yapılması gerekir.

Sunum Sırasında;
* Sunum sırasında sunumu gerçekleştiren kişi ciddi ve ağır başlı olmalıdır.
* Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun bir şekilde kullanmalıdır.
* Sunumda kullanılan müzik veya film konuya uygun olmalıdır.
* Sunumda kullanılan materyallerle konuyu anlatanın sözleri arasında bağlantı olmalıdır.
* Sunum sırasında başvurulan slayt tekniğinde kullanılan cümleler etkileyici kısa ve görünecek kadar büyük olmalıdır.
* Sunumda kullanılacak anket sonuçları ve grafikler bilimsel olmalıdır.
* Sunumu gerçekleştiren kişinin konuya hakim olduğunu hissettirmelidir.
* Sunum sırasında dinleyicilerin konuya yoğunlaşması sağlanmalıdır.
* Salonda sessiz bir ortamın sağlanması gerekir.
* Sunumu sunan kişinin anlaşılması güç ifadelerden ve soyut anlatımdan kaçınması gerekir. Cümleleri net ve herkesçe anlaşılır olmalıdır. Sade ve akıcı bir üslup kullanılmadığı zaman dinleyiciler sıkılır.
* Ses sisteminin ve ışığın önceden iyi dizayn edilmesi gerekir. Sunum sırasında teknik arızalara meydan verilmemesi gerekir.
* Sunumu sunan kişi işlediği konunun teferruatına girmeden asıl üzerinde durması gereken mevzulara yoğunlaşması gerekir. Çünkü sunumlarda amaç insanları belirli bir fikre yoğunlaştırmak ve bu fikir etrafında bilgilendirmektir.

Sunum Sonunda;
* Sunum bittikten sonra dinleyicilerin varsa soruları cevaplanır.
* Sunumda anlatılmak istenen fikirler özetle vurgulanarak tekrar edilir.
* Tartışmaya meydan vermemek şartıyla dinleyiciler arasında konuya katkı bulunmak isteyen kişilere kısa bir söz hakkı verilir.

Elbette yukarıda ifade ettiğimiz sunum genel anlamıyla olması gereken sunumun genel özellikleridir. Önce de bahsettiğimiz üzere sunum sadece bu kurallar çerçevesinde gerçekleşmez. Bir konferans, sempozyum, bir söylev ya da herhangi bir töreni de sunum olarak değerlendirmek mümkündür.
 

Benzer konular

Top