Sürelerin şifası

BeReNN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
30 Nsn 2011
Mesajlar
12,868
Beğeniler
505
Yaş
33
Şehir
Istanbul, Turkey
#1
ümeze suresi
İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur
Fil suresi
Akşamla yatsı arasında 1000defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur
Kureyş suresi
Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunur
Ma'un suresi
41 defa okuyan kimse Hz.Muhammed'i rüyasında görür
Kevser suresi
100defa okuyan muradına nail olur.Resulü Ekrem'i rüyasında görür
Kafirun suresi
Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur
Nasr suresi
Her muradın halli için 1000defa okunur
Tebbet suresi
Düşmanın helakı için 1000 defa okunur
İhlas suresi
100defa okuyan kamil bir imana ere.10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz.1000defa okuyanın vücudu kabirde çürümez.Onbin defa okuyan her muradına nail olur
Felak suresi
Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur
Nas suresi
Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur…
Beled suresi
Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur
Şems suresi
Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur
Leyl suresi
180defa okuyan fakirlikten kurtulur
Duha suresi
Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur
İnşirah suresi
Okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur,bol rızka kavuşur
Tin suresi
7 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur
Alak suresi
7 defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur
Kadr suresi
Her müşkülün halli için 21 defa okunur
Beyyine suresi
Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.
Zilzal suresi
40bin defa okuyan kimse düşmanını helak eder
Adiyat suresi
3 defa okuyan nazardan korunur
Kari'a suresi
Her işin intizamı için 1000 defa okunur
Tekasür suresi
Dunyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur
Asr suresi
İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir.70 defa okunur
Cin suresi
Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan,sara hastalığından ve evhamdan şifaya kavuşur
Müzzemmil suresi
40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir
Kıyamet suresi
Cuma geceleri okuyan nefsi emmarenin sultasından kurtulur
İnsan suresi
70defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.Hak dostlarının zümresine nail olur
Mürselat suresi
7defa okuyan göz hastalığına yakalanmaz
Nebe suresi
İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur
Naziat suresi
Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelime-i Tevhid ile kapar
Abese suresi
Yakine ermek için 7 defa okunur
Tekvir suresi
Müşküllerin halli için 7 defa okunur.
İnfitar suresi
Her murada nail olmak için 21 defa okunur
Mutaffifin suresi
Ağlayan ****** susturmak için 5 defa okunur
İnşikak süresi
Doğumun kolay olması için 7 defa okunur
Büru suresi
Fitneci ve hasedcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur
Tarık suresi
Peri ve cin şerrinden kurtulmak için okunur
A'la suresi
6 defa okuyan seferden selametle evine döner
Ğasiye suresi
vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 gün 7 şer defa okunur
Fecr suresi
Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur
Rahman suresi
Hayır kapılarının açılması için 70defa okunur
Vakı'a suresi
Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur.
Hadid suresi
Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur
Mücadele suresi
Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa,düşman hezimete uğrar.
Haşr suresi
40gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olur
Mümtehine suresi
Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur.Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
Saff suresi
70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur
Cuma suresi
Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır..
Münafikün suresi
Nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için 7 defa okunur..
Teğabün suresi
Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunur
Talak suresi
3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir
Tahrim suresi
21 defa okuyanın düşmanı dost olur
Mülk suresi
41 defa okuyan her beladan kurtulur.Kabir azabı çekmez
Kalem suresi
Şerden korunmak ve her murada nail olmak için 71 defa okunmalı
Hakka suresi
Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur
Nuh suresi
1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder
Sebe suresi
Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.
Fatır suresi
Bu mübarek sure-i celileyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir
Yasin suresi
Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muratına nail olur.
Saffat suresi
Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmez
Sad suresi
Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.
Zümer suresi
Halk içinde aziz,muhterem olmak için okunur.
Mü'min suresi
Kötü insanların şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.
Fussılet suresi
Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.
Şura suresi
Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup eder
Zuhruf suresi
7 defa okuyan kimse her muradına nail olur.
Duhan suresi
3 defa okuyan her dileğini elde eder
Casiye suresi
İftiradan kurtulmak için okunur
Ahkaf suresi
Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
Muhammed suresi
Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur
Fetih suresi
Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..
Hucurat suresi
Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur
Kaf suresi
Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
Zariyat suresi
Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez
Tur suresi
Bu sureyi okuyan Hakk'a yaklaşır dertlerden kurtulur
Necm suresi
21 defa okuyan her muradına nail olur
Kamer suresi
70defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur
Sebe suresi
Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.
Fatır suresi
Bu mübarek sure-i celileyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir
Yasin suresi
Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muratına nail olur.

Saffat suresi
Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmez

Sad suresi
Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

Zümer suresi
Halk içinde aziz,muhterem olmak için okunur.

Mü'min suresi
Kötü insanların şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.

Fussılet suresi
Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

Şura suresi
Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup eder

Zuhruf suresi
7 defa okuyan kimse her muradına nail olur.

Duhan suresi
3 defa okuyan her dileğini elde eder

Casiye suresi
İftiradan kurtulmak için okunur

Ahkaf suresi
Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

Muhammed suresi
Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

Fetih suresi
Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..

Hucurat suresi
Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur

Kaf suresi
Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

Zariyat suresi
Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez

Tur suresi
Bu sureyi okuyan Hakk'a yaklaşır dertlerden kurtulur

Necm suresi
21 defa okuyan her muradına nail olur

Kamer suresi
70defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur

Rahman suresi
Hayır kapılarının açılması için 70defa okunur

Vakı'a suresi
Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur.

Hadid suresi
Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

Mücadele suresi
Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa,düşman hezimete uğrar.

Haşr suresi
40gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olur

Mümtehine suresi
Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur.Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

Saff suresi
70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur

İbrahim suresi
Ahlakın güzelleşmesi için 10defa okunur

Hicr suresi
Ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur..

Nahl suresi
Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunu

İsra suresi
Hilecilerin şerrinden korunlak için okunur.Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içirilerse şifa bulur.

Kehf suresi
Bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

Taha suresi
Bu mübarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır

Enbiya suresi
Her türlü tehilkeye karşı okunur.

Hacc suresi
Mahşer'in dehşetinden emin olmak için okunur.

Mü'minun suresi
Bu sureyi okuyan kimseler imani ve itikadi yönden düzelir,imanin kemaline erer.

Nur suresi
Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur kemal-i imana ve yakine erer.

Furkan suresi
Düşmanın perişan olması için okunur

Şuara suresi
Zarardan korunmak için okunur

Neme suresi
Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

Kasas suresi
Azab ve esaretten kurtulmak için okunur.

Ankebat suresi
Aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulunur.

Rum suresi
Düşmana galib olmak için okunur.

Lokman suresi
Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur.

Secde suresi
Yazılarak bir şişe içine konur,evin bir kenarına saklanırsa her türlü afattan emin olur.

Ahzab suresi
Nasib ve kısmetin açılması için 7 defa okunur..

KUR'AN-I KERİM'İN 114 SURESİNDEKİ SIRLAR Fatiha suresi
Fatiha-i Şerifeyi yatarken okuyan ölümden başka her türlü kötülüklerden korunur.

Cuma günü yazılarak taşınırsa cin şerrinden korunur.
Günde 100 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur,şerden emin olur..

Bakara sures
Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,sam,mim ayeti okunur..

Ruhi bunalıma karşı üç defa okunur..
Al-i İmrân suresi
Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için üçer defa okunur..

Nisa suresi
Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

Maide suresi
Her türlü zarardan korunmak için bu mübarek süre 7 defa okunur.

En'am suresi
İstek ve dileğin olması için 7 defa okunur.

A'raf suresi
Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur..

Enfal suresi
Bu mübarek süre zindandan,iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

Tevbe suresi
Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur,yazılır,asılırsa o yere hırsız giremez

Yunus suresi
Bu mübarek sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hazimete uğrar.

Hud suresi
Zalimden intikam için 3 defa okunur

Yusuf suresi
İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için okunur..

Ra'd suresi
Düşmanın kahrı için okunur...
 

Benzer konular

Top