Tanzimat Edebiyatında Diğer Türler

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,149
Beğeniler
332
Şehir
Türkiye
#1
Tanzimat edebiyatında ilk edebiyat tarihi çalışması Abdülhalim Memduh'un "Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye"yi*dir. Yine Muallim Naci'nin "OsmanlıŞairleri" ile "Esami"si ve Faik Reşat'ın "Eslaf"ı bu türde verilmiş eser*lerden sayılır.

Sözlük alanındaki bilimsel çalışmalar da ilk defa bu dönemde yapılmıştır. Bu türde Şinasi "Kamus-ı Osmanî", Şemseddin Sami ise ilk Türkçe ansik*lopedi olan "Kamus-ül Âlâm" ve modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan "Kamus-ı Türkî"yi yazmıştır. Ayrıca "Kamus-ı Fransevî" adlı Fransızca ve "Kamus-ı Arabî" adlı Arapça sözlükleri hazırlamıştır. Cevdet Paşa'nın "Tarih-i Cevdet"i ise ilk tarihî eserdir. Bu dönemde mizah türünün ilk örneği Edhem Pertev Paşa'nın "Av'avanâme"sidir. Teodar Kasap'ın çıkardığı "Diyojen" gazetesi de mizah içeriklidir. Ali Bey'in "Lehcet'ül Hakayık" ve "Seyyareler" adlı eserleri de mizah edebiyatının bilinen örneklerindendir. Ahmet Cevdet Paşa'nın "Kısas-ı Enbiya"sı ise Tanzimat'tan sonra yazılan biyografi türünde bir eserdir.
 
Top Bottom