Tarih Biliminin Kaynakları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1


TARİH BİLİMİNİN KAYNAKLARI

— Geçmişten kalan ve tarihi olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak (Belge) denir. Tarihi kaynaklar başlıca iki gurupta incelenir. Bunlar:
— Yazısız Kaynaklar
— Yazılı Kaynaklar

YAZISIZ KAYNAKLAR

— Tarih öncesi yani yazının bulunmasından önceki dönemlerin aydınlatılmasında etkili olan belgelerdir.
— Taş ve madeni araçlar, heykeller kabartmalar, efsaneler, destanlar, arkeolojik kazılarda bulunan kap-kacak, kemer, toka, yüzük gibi süs eşyaları yazısız kaynaklardandır.

YAZILI KAYNAKLAR
— Yazının icadından sonraki döneme ait yazılı sesli ve görüntülü belgelerdir.
— Anallar, Fermanlar, kitabeler, paralar, kanunnameler, tabletler, anıtlar, film, video, teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ve sesli görüntülü kaynaklar yazılı kaynaklardır.

Ayrıca Tarihi Kaynaklar Aşağıdaki şekillerde de sınıflandırılabilir

Ana Kaynak

— Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan bu olayı gören veya olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere ana kaynak denir. Hatıralar, seyahatnameler, kitabeler, paralar

Birinci Elden Kaynak: Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgudur.

İkinci Elden Kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir.

Kalıntılar: Arkeolojik buluntular.

Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: Film, Video, CD, Fotoğraf, Resim vb.

Not:Yazılı belgeler yazısız belgelerden daha net bilgiler içerir.Günümüzden geriye doğru gidildikçe yazılı belgeler azalmaktadır. Bu durum geçmişin aydınlatılmasını güçleştirmektedir. Özellikle tarih öncesi döneme ait birçok bilgi varsayımlara dayanmaktadır.
 

Benzer konular

Top