TARSİM-Tarım Sigortaları Merkezi

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,077
Şehir
TÜRKİYE
#1
Devletin Tarım Sigortalarına yapmış olduğu yüzde 50 prim desteği ile çiftçilerimiz tek geçim kaynağı olan ürünlerini, hayvanlarını, seralarını sigortaladıkları taktirde sigorta primlerinin sadece yarısını ödeyecekler.

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Haziran 2005’te yasalaşmasından sonra 1 Haziran 2006’dan itibaren hayata geçirilmeye başlandı. Kanun ile birlikte devletin prim desteği sağlanarak dolunun yanı sıra don ve kuraklık sigortası yapılabilecek. Devletin Tarım Sigortalarına yapmış olduğu yüzde 50 prim desteği ile artık çiftçilerimiz tek geçim kaynağı olan ürünlerini, hayvanlarını, seralarını sigortaladıkları taktirde sigorta primlerinin yarısını ödeyecekler.


PRİMLERİN DİĞER YARISI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Kanundan evvel riskin katastrofik yapısı nedeniyle tarım sigortalarında gereken büyüme yaşanmamış, hasarı üstlenmeye çalışan devletin üzerine her yıl büyük miktarda yük binmişti. Kanundan önceki uygulamada doğal afetler devlete her yıl 150 milyon dolara yaklaşan rakamlarda görev zararı olarak geri dönüyor, ayrıca çiftçinin zararı da karşılanamıyordu. Kanuna göre: “Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzu kuruldu. Bu Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler, bu havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak olacakları bir işletici şirket tarafından yürütülüyor.”, “Sigorta şirketleri poliçeleri kendi adlarına düzenlemekte, ancak riskin ve primin yüzde 100 ünü zorunlu olarak Havuza devretmektedirler, ihtiyari olarak da Havuzda oluşan riskten retrosesyon yoluyla pay alabilme hakları var.”, “Devlet, bu Kanun kapsamında yapılacak sigorta sözleşmelerine münhasır olarak çiftçi adına sigorta primine destek sağlamaktadır. Devlet prim desteğinin miktarı her yıl için ürün, risk, bölge ve işletme ölçekleri itibariyle, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek.”


TARIM SİGORTALARI HAVUZU (TARSİM) NEDİR?

Tarım sektörü, dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak kendine özgü bir yapıya sahip. Bu açıdan bakıldığında, tarımın insanlığın beslenmesindeki fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirmesi; tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğu görülüyor. Bu nedenler, gelişmiş ülkeler, uyguladıkları çeşitli korumacılık politikaları, “Risk Yönetim Programları” ve bu programlar içerisinde önemli bir yer alan; “Tarım Sigortaları Uygulamaları” ile risk paylaşımını ve transferlerini gerçekleştiriyorlar. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamındaki risklerin teminat altına alınması, standart sigorta poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, tazminat ödemelerinin yapılması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve diğer teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu kuruldu. Sigorta şirketlerinin yaptığı poliçe satışı dışında kalan tüm faaliyetler, havuz adına TARSIM tarafından yürütülüyor.


TARSİM, AŞAĞIDAKİ ŞİRKETLER TARAFINDAN KURULDU:

Aksigorta A.Ş. Anadolu Anonim Sigorta Şirketi, Ankara Anonim Sigorta Şirketi, AXAOYAK Sigorta A.Ş., Başak Sigorta A.Ş., Garanti Sigorta A.Ş., Güneş Sigorta A.Ş., Güven Sigorta A.Ş., Işık Sigorta A.Ş., İhlas Sigorta A.Ş., İsviçre Sigorta A.Ş., Koç Allianz sigorta A.Ş., Ray Sigorta A.Ş., Şeker Sigorta A.Ş., T.Genel Sigorta A.Ş.,Yapı Kredi Sigorta A.Ş.


TARSİM TANITIM TOPLANTILARININ ÜÇÜNCÜSÜ MANİSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TARSİM yetkilileri farklı şehirlerde yapılan toplantılarla Devlet Destekli Tarım Sigortalarını ve Tarım Sigortaları Havuzu’nu tanıtarak, Türk çiftçisinin elindeki imkan hakkında bilgi sahibi olmasına hizmet ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsü dün Manisa’da düzenlendi. Ege bölgesinden Bakanlık il, ilçe teşkilatı temsilcileri, ziraat odaları temsilcileri ve değişik çiftçi örgütlerinin temsilcileri ve sigorta şirketleri temsilci ve acentelerinden oluşan 300’ün üzerinde kişi katıldı. Yoğun ilgi gösterilen toplantıda Devlet Destekli Tarım Sigortası ile ilgili tanıtım filmi gösterildikten sonra Tarım Sigortaları Havuzu Kurulu Başkanı Dr. Ramazan Kadak, yaptığı konuşmada Tarım Sigortası Sisteminin öneminden, ekonomik ve sosyal yararlarından bahsetti. Daha sonra, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Genel Müdürü Bülent Bora yaptığı bir sunumla sisteminin temel özelliklerini ve sigorta uygulamalarını örneklerle anlattı. Toplantının soru-cevap bölümünde ise özellikle çiftçilerden gelen sorular cevaplandırıldı. Bölgesel tanıtım toplantıları bir program dahilinde diğer illerde de devam edecek.
 

Benzer konular

Top