Temel Finans Matematiği Sorular ve Cevaplar

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,078
Şehir
TÜRKİYE
#1
SORU 1: l yıllık dönemde %70 getiri sağlayan bir menkul kıymetin, ilgili dönemde %25 enflasyon gerçekleşmesi halinde reel getiri oranı % kaç olur?

A) 25
B) 30
C) 36
D) 45
E) 70

ÇÖZÜM:

RGO = [(1 + %70) / (1 + %25)] - 1 = %36

Doğru Cevap C'dir.SORU 2: A şahsı %60 kupon faiz oranlı bir tahvil satın almıştır, 1 yılda %28 reel geliri sağlandığına göre ilgili yılda gerçekleşen enflasyon oranı % kaçtır?

A) 20
B) 25
C) 28
D) 44,44
E) 60

ÇÖZÜM:

RGO = [(Nominal Getiri Oranı - Enflasyon Oranı) / (1 + Enflasyon Oranı)]

%28 = (%60-x) / (1+x)
(l + x)%28 = %60-x
0,28 + 0,28x = 0,60-x
1,28x = 0,32
x = 0,25

Doğru Cevap B'dir.SORU 3: 2 yıl vadeli olarak ihraç edilmiş 6 ayda bir faiz ödemeli, yıllık %50 faiz oranlı, 100 000 000 TL nominal değerli bir tahvilin bir kupon faiz ödemesi kaç TL'dir?

A) 23 750 000
B) 25 000 000
C) 47 500 000
D) 95 000 000
E) 100 000 000

ÇÖZÜM: Tahvillerde faiz hesaplamaları ve anapara geri ödemeleri tahvilin nominal değeri üzerinden hesaplanır. Yıllık nominal faiz oram %50 ise, 6 ayda bir faiz ödemeli tahvilin, 6 aylık faiz oranı %50/2 = %25 olur. Buna göre l kupon faiz ödemesi = 100 000 000 x %25 = 25 000 000 TL'dir.
Doğru Cevap B'dir.SORU 4: A şahsının ABC AŞ'ye ait 100 lot hisse senedi vardır. ABC AŞ. hisse senetlerinin nominal değeri 1000 TL olup, piyasa değeri 3000 TL'dir. ABC AŞ %50 nakit temettü dağıtma kararı aldığına göre A şahsının alacağı nakit temettü tutarı kaç TL'dir.

A) 50 000
B) 150 000
C) 300 000
D) 50 000 000
E) 150.000.000

ÇÖZÜM: Temettü ödemeleri nominal değer üzerinden hesaplanır.

A şahsının elindeki hisse senetlerinin nominal değeri = 100 000 x 1000 = 100000000TL

A şahsının alacağı temettü tutarı = 100 000 000 x %50 = 50 000 000 TL

Doğru Cevap D'dir.SORU 5: A AŞ bu dönem 3000 TL temettü ödemesi yapmıştır. Temettü ödemelerinde her yıl % 10 artış beklenmekte olup, ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı % 50 olduğuna göre hisse senedinin bugünkü değeri kaç TL'dir?

A) 6000
B) 6600
C) 7500
D) 8250
E) 9000

ÇÖZÜM:

=[3000(1+%10)] / (%50-%10)
= 8250 TL.

Doğru Cevap D'dir.SORU 6: B AŞ gelecek yıl 4000 TL temettü ödemesi yapacaktır. Temettü ödemelerinde her yıl %10 artış beklenmekte olup, ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı %50 olduğuna göre hisse senedinin bugünkü değeri kaç TL'dir?

A) 8000
B) 8800
C) 9500
D) 10000
E) 11000

ÇÖZÜM 23:

4000 / (%50-%10) = 10,000 TL.

Doğru Cevap D'dir.SORU 7: A firmasının hisse senetlerinin cari değeri 10000 TL olup, bu yıl ödenen temettü tutarı 5000 TL'dir. Ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı %65 olduğuna göre temettülerdeki artış oranı % kaçtır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

ÇÖZÜM:

10000= [5000(1+g)] / (%65-g)
10 000 (%65 - g) = 5000 (1 + g)
6500 - 10000g = 5000 + 5000g
15000g = 1500
g = %10

Doğru Cevap B'dir.SORU 8: A firması hisse başına sürekli olarak 6000 TL temettü ödemektedir. Ortakların hisse senetlerinden bekledikleri getiri oranı %50 olduğuna göre hisse senedinin fiyatı kaç TL'dir?

A) 3000
B) 6000
C) 9000
D) 12000
E) 15000

ÇÖZÜM:

6000/0,50=12,000 TL.

Doğru Cevap D'dir.SORU 9: A firması imtiyazlı hisse senetlerine her yıl 4000 TL temettü ödemesi yapmaktadır. Firmanın imtiyazlı hisse senetlerinin cari değeri 5000 TL ise ortakların imtiyazlı hisse senedi yatırımlarından bekledikleri getiri oram % kaçtır?

A) 50
B) 60
C) 75
D) 80
E) 125

ÇÖZÜM:

4000/5000 = %80

Doğru Cevap D'dir.SORU 10: Bir firmanın özsermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilen değere ne ad verilir?

A) Piyasa Değeri
B) Defter Değeri
C) Net Aktif Değeri
D) Nominal Değer
E) Tasfiye Değeri

ÇÖZÜM:

Defter Değeri = Özsermaye Toplamı / Hisse Senedi Sayısı

Doğru Cevap B'dir.SORU 11: Hisse senedinin üzerinde yazılı değere ne ad verilir?

A) Piyasa Değeri
B) Defter Değeri
C) Net Aktif Değeri
D) Nominal Değer
E) Tasfiye Değeri

ÇÖZÜM: Hisse senedinin üzerinde yazılan değere Nominal Değer veya itibari değer adı verilir. Genellikle 1000 TL'dir.

Doğru Cevap D'dir.SORU 12: A firmasının kaynak yapısı %40 özkaynak, %60 borçtur. Borçların faiz oranı %50, özkaynakların maliyeti %60'tır. İşletmenin vergi oranı %40 olduğuna göre A firmasının ağırlıklı ortalama kaynak maliyeti % kaçtır?

A) 36
B) 42
C) 48
D) 54
E) 56

ÇÖZÜM:

%60 . %40 + %50 . %60 (1-%40) = %42

Doğru Cevap B'dir.SORU 13: ABC firmasının 31.12.2002 tarihli "Fiyat / Kazanç Oranı 4", hisse başına kârı 2000 TL ise bu firmanın hisse senedinin 31.12.2002 tarihli piyasa fiyatı kaç TL'dir?

A) 500
B) 1000
C) 2000
D) 4000
E) 8000

ÇÖZÜM:

F/ K = Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Kâr

4 = Hisse Senedi Fiyatı / 2000

Hisse Senedi Fiyatı = 8000 TL

Doğru Cevap E'dir.14. ve 15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız:

A Firmasının 31.12.2002 tarihli hisse senedi kapanış fiyatı 6000 TL, aynı tarihli özsermayesi 100 Milyar TL'dir. Firmanın toplam 50 milyon adet hisse senedi bulunmaktadır.SORU 14: A hisse senedinin defter değeri kaç TL'dir?

A) 500
B) 1000
C) 2000
D) 4000
E) 8000

ÇÖZÜM:

100 Milyar TL. / 50 Milyon Adet = 2000 TL:

Doğru Cevap C'dır.SORU 15: A hisse senedinin Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı kaçtır?

A) l
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

ÇÖZÜM:

6000 / 2000 = 3

Doğru Cevap C'dir.


SORU 16: Çeşitlendirme yoluyla azaltılan veya yokedilebilen riske ne ad verilir?

A) Sistematik Risk
B) Faiz Oram Riski
C) Sistematik Olmayan Risk
D) Politik Risk
E) Enflasyon Riski

ÇÖZÜM: Sistematik olmayan risk çeşitlendirme yoluyla yok edilebilir.
Doğru Cevap C'dir.SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi firmadan kaynaklanan bir risk türüdür?

A) Döviz Kuru Riski
B) Finansal Risk
C) Enflasyon Riski
D) Faiz Oranı Riski
E) Politik Risk

ÇÖZÜM: Firmadan kaynaklanan riskler sistematik olmayan risktir. Yani bu riskler çeşitlendirme yoluyla yokedilebilir. Bu riskin unsurları şunlardır:

a) Endüstri riski
b) Finansal Risk
c) Yönetim Riski

Doğru Cevap B'dir.SORU 18: Borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeleri ve temettü ödemelerini dikkate alarak hesaplanan endekslere ne ad verilir?

A) Performans endeksi
B) Getiri Endeksi
C) Fiyat Endeksi
D) Pazar Endeksi
E) DİBS Fiyat Endeksi

ÇÖZÜM: Hisse senedi piyasasında hem hisse senedindeki fiyat değişimlerinden kaynaklanan getiriyi, hem de temettü ödemelerinden kaynaklanan getirileri dikkate alan endekslere getiri endeksi adı verilir.
Doğru Cevap B'dir.SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi endekslerinden biri değildir?

A) İMKB Ulusal - 100 Endeksi
B) İMKB Ulusal - 50 Endeksi
C) Gözaltı Pazarı Endeksi
D) İMKB Bölgesel, YŞP Endeksi
E) İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi

ÇÖZÜM: Gözaltı Pazarı endeksi diye bir endeks yoktur.
Doğru Cevap C'dir.SORU 20: Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi piyasasında yer alan sektör endekslerinden biri değildir?

A) Sınai
B) Hizmetler
C) Mali
D) Metal Ana
E) Teknoloji

ÇÖZÜM: Sektör endeksleri

a) İMKB Ulusal - Sınai
b) İMKB Ulusal - Hizmetler
c) İMKB Ulusal - Mali
d) İMKB Ulusal - Teknoloji

Metal Ana endeksi, İMKB Ulusal Sınai Sektör Endeksinin bir alt sektör endeksidir.
Doğru Cevap D'dir.SORU 21: Aşağıdakilerden hangisi İMKB Ulusal - Hizmetler Sektör endeksinin bir alt sektör endeksi değildir?

A) Elektrik
B) Ulaşım
C) Sigorta
D) Turizm
E) Ticaret

ÇÖZÜM: Sigorta alt sektör endeksi, İMKB Ulusal - Mali Sektör endeksinin bir alt sektör endeksidir.
Doğru Cevap C'dir.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,078
Şehir
TÜRKİYE
#2
1. % 45 basit faiz oranı ile değerlendirilen 7.000.000.000 TL, 70 gün sonra kaç lira olur?

a) 7.604.109.589
b) 604.109.589
c) 7.164.250.000
d) 164.250.000
e) 7.220.500.000


2. 3 ay boyunca %30 aylık faizle değerlendirilen 1.000.000.000 TL'nin dönem sonu değeri nedir?

a) 1.073.972.602
b) 2.197.000.000
c) 2.465.753.424
d) 1.821.917.808
e) 1.216.666.666


3. 62.500 TL. birim fiyatla alman bir menkul kıymet 71.500 TL birim fiyatla satılırsa dönemsel getiri nedir?

a) 969
b) %90
c) %15
d) %14.4
e) 96144


4. 3 yıl sonra 350.000.000 TL elde etmek için %50 faiz oranı ile bankaya
bugün ne kadar para yatırılmalıdır?


a) 102.500.300
b) 103.703.703
c) 103.800.000
d) 104.000.000
e) 104.200.000


5. 168 gün vadeli nominal %94 faizli hazine bonosunun efektif getirişi nedir?

a) %117.5
b) %109.4
c) %120
d) %115.2
e) %94


6. 24 günlük kırık vadeli mevduatın yıllık basit faizi %92 ise yıllık bileşik faizi kaçtır?
a) %144.30
b) %123.87
c) % 92
d) % 116.24
e) %120


7. 6 ay vadeli hazine bonosunun yıllık %120 getiri sağlaması bekleniyorsa satın alma günündeki fiyatı ne olmalıdır?

a) 100.000
b) 67.758
c) 68.200
d) 62.822
e) 92.000


8. Basit faiz oranı %60 olan 90 gün vadeli hazine bonosunun bileşik faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 82.12
b) 47.03
c) 49.83
d) 74.99
e) 77.22


9. 35 gün vadeli mevduat faizi %52.60 ise, aynı sürede mevduatla aynı getiriyi sağlayacak ortalama O/N repo faiz oranı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) 5.48
b) 54.80
c) 67.05
d) 65.61
e) 42.27


10. Bir yatırım aracının O/N getirişi %62 ise yıllık bileşik getirişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 85.79
b) 48.27
c) 62
d) 74.69
e) 55.82


11. Vadesine 40 gün kala %68 basit faiz oranı ile alınan hazine bonosunun birim alış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 930.64
b) 934.00
c) 861.20
d) 865.10
e) 930.00


12. %90 faiz oranı ile 160 gün vadeli olarak alınan hazine bonosunun O/N getirişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 113.53
b) 78.27
c) 79.00
d) 75.93
e) 89.99


13. Basit faiz oranı %60 olan 90 gün vadeli yatırım aracının O/N getirişi nedir?

a) %79.44
b) %75.23
c) %77.00
d) %65.08
e) %75.03


14. Bir yatırım aracının O/N getirişi %73 ise yıllık bileşik faizi nedir?

a)%127
b)%117
c) %97
d) %73
e) %107


15. 3.362.000.000 TL 73 gün sonra faizi ile birlikte 3.568.000.000 TL olursa faiz oranı nedir?

a) %45.85
b) %45.85
c) %23.62
d) %47.56
e) %30.64


16. 8 ay vadeli hazine bonosunun yıllık %69 faizle birim fiyatı nedir?

a) 68.790
b) 66.468
c) 68.900
d) 68.654
e) 67.685


17. Yıllık %44 faiz ödeyen bankaya 3 aylık mevduat hesabına 112.000 TL 4 yıl için yatırılsa dönem sonu para ne olur?


a) 594.820
b) 566.888
c) 566.458
d) 595.300
e) 526.659


18. 70 gün vadeli hazine bonosu %48 yıllık geliri oranı işe satın alınıp 50 gün sonra 70%'den satılıyor ise getiri oranı nedir?


a) %5.17
b) %6.18
c) %4.25
d) %5.75
e) %5.85


19. 2.100.000.000 TL'nin 63 günde 2.700.000.000. TL olması için banka tarafından uygulanan nominal faiz oranı nedir?

a) %120
b) %145
c) %161
d) %163
e) %158


20. 34 gün vadeli mevduat faizi net %62'dur. 34 günde mevduatla aynı getiriyi sağlayacak ortalama O/N repo faizi nedir?

a) %61.02
b) %65.02
c) %62.00
d) %68.44
e) %70.05

21. Aylık faiz oranı %3.8 ise yıllık basit faiz oranı nedir?

a) 46.72
b) 44.83
c) 45.66
d) 40.01
e) 45.00


22. 28 günlük dönemsel faiz %4.7 ise yıllık basit faiz nedir?


a) %62
b) %65
c) %66
d) %61
e) %63


23. Aylık olarak değerlendirilen mevduatın bileşik faizi %82.6 ise aylık faiz nedir?

a) %62
b) %55
c) %54
d) %71
e) %61.7


24. 2 aylık dönemlerde değerlendirilen mevduatın 2 aylık bileşik faizi %78 ise yıllık basit faiz oranı nedir?

a) %60.50
b) %65.01
c) %62.02
d) %66.22
e) %60,00


25. Vadesine 181 gün kalan 100.000 nominal değerli hazine bonosu satın almak istendiğinde faiz oranı %55 ise ödenecek olan fiyat nedir?

a) 785.70
b) 790.00
c) 786.50
d) 805.00
e) 810.00


26. Efektif faizi %67.78 olan 32 gün vadeli spot kredinin nominal değeri nedir?

a) %50.77
b) %52.45
c) %58.78
d) %60.96
e) %55.30


27. 5 aylık mevduat oranının net %49 olduğu varsayımı ile aynı sürede mevduatla eşit getiriyi sağlayacak O/N repo faizi nedir?

a) %48.98
b) %55.02
c) %41.85
d) %44.67
e) %46.00


28. 12 ay sonra kullanılacak olan 1.500.000.000 TL için %5 faiz oranından aylık kaç para yatırım yapılmalıdır?

a) 94.238
b) 95.123
c) 98.124
d) 93.234
e) 94.250


29. Yıllık %60 faizle kullanılan 100.000.000.000 TL 4 sene içinde ödenecekse aylık taksit miktarı nedir?

a) 70.900.000
b) 70.803.800
c) 71.200.000
d) 72.500.000
e) 70.100.000


30. Her ay başında peşin olarak ödenecek 1.000.000 TL, aylık %8 faiz oranı ile değerlendirilirse dönem sonu değeri ne olur?

a) 8200000
b) 8300000
c) 8138964
d) 8250000
e) 8400000


31. 7 yıl boyunca, faiz oranlarının %77 olduğu bir dönemde, her yıl 100.000TL ödediğimiz bir yatırımın bugünkü değeri nedir?

a) 127.484
b) 125.852
c) 127.999
d) 147.858
e) 128.320


32. Aşağıdakilerden hangisi fon kullanım alanlarından değildir?

a) Dönen varlıklardaki artış
b) Duran varlıklardaki artış
c) Vergi ödemeleri
d) Sermaye artırımı
e) Kar payı ödemesi


33. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

a) Süreklilik ilkesi
b) Dönemsellik ilkesi
c) Önemlilik ilkesi
d) İhtiyatlılık ilkesi
e) Tarafsızlık ilkesi


34. Hangisi aracı kurumların muhasebeleştirmesi gereken işlemlerden değildir?

a) Repo ters repo işlemleri
b) Kredili işlemler
c) Menkul kıymet yatırım ortaklığı işlemleri
d) Rüçhan hakkı işlemleri
e) Sermaye artırım işlemleri


35. Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden değildir?

a) Dönen varlıklar
b) Duran varlıklar
c) Öz sermaye
d) Kısa vadeli borçlar
e) Brüt satışlar


36. SPK'na göre iç kontrolün amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Varlıkların korunması
b) Karlılığın artması
c) Etkinliğin sağlanması
d) Muhasebe kayıtlarının eksiksiz olması
e) Hataların önlenmesi


37. Bir firmanın dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nakit oran
b) Likidite oranı
c) Cari oran
d) Borç ödeme oranı
e) Alacak devir hızı


38. Bir hisse senedi fiyatının, hisse başına kazancının kaç katı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiyat kazanç oranı
b) Finansal kaldıraç
c) Temettü verimliliği
d) Defter değeri
e) Cari oran


39. Hisse başına defter değeri aşağıdaki formüllerden hangisi yardımı ile bulunabilir?

a) (özsermaye / toplam borçlar) *100
b) (özsermaye / kısa vadeli borçlar) *100
c) (özsermaye / ödenmiş sermaye) *100
d) (özsermaye / yabancı kaynaklar) *100
e) (özsermaye / hisse senedi piyasa fiyatı) *100


40. Piyasa değeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Halka açık şirketlerde ortakların yatırımları sonucu elde ettikleri getirilerini görmek ve gelecekteki olası getirilerini tahmin etmek, hisse senetlerinin piyasada oluşan fiyatlarının gerçekçiliğini ölçmek için kullanılır

b) Piyasa değerinin hesaplanmasında ; (hisse senedi fiyatı * ödenmiş sermaye) / 1000 formülü kullanılır

c) Şirketlerin piyasa tarafından belirlenen değerini gösterir

d) Piyasa değeri, şirketlerin borsadaki senetlerin alım-satım işlemleri sırasında almış olduğu değere göre değişmektedir

e) Sermaye artırımı yoluyla hisse senetlerin artması durumunda piyasa değeri bedelli sermaye artırımı esnasında kullanılan toplam rüçhan hakları miktarı kadar azalmaktadır
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,078
Şehir
TÜRKİYE
#3
41. Fiyat kazanç oranının yorumlanmasında aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

a) F/K oranı yüksekse hisse fiyatı düşüktür
b) F/K oranı hisse başına düşen temettü miktarının oranım gösterir
c) F/K oranının değerlendirilmesinde benzer şirketler ve endüstri/sektör ortalaması önemlidir
d) F/K oranı şirketin halka açıklık oranından etkilenir
e) F/K oranının 10 ve üstünde olması istenir


42. Finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yüzde yöntemi analizi
b) Bilanço analizi
c) Trend analizi
d) Teknik analiz
e) Eğilim yüzdeleri analizi


43. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı artıran nedenler arasında yer almaz?

a) Bağlı ve sabit değerlerin satışı
b) Sermaye artışı
c) Uzun vadeli borçlanma
d) Kar dağıtımı
e) Faaliyet karı


44. Firmaların karşı karşıya oldukları riskler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Likidite riski
b) Hisse senedi riski
c) İşletme riski
d) Yönetim riski
e) Siyasi risk


45. Mali tabloların hazırlanması sırasında esas alınacak temel ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Mali tabloların işletmelerin varlıkları, kaynakları, mali durumu ve kâr veya zararı hakkında, gerçeği ve doğruyu yansıtacak bir şekilde hazırlanması zorunludur

b) Mali tabloların açık ve anlaşılır olması için, bu tablolarda bulunması gereken bilgilerin dipnotlarda yer alması gereklidir

c) Mali tablolarda, bu tablolardan yararlananların kararlarını etkileyebilecek boyutta olan hesap kalemleri ayrı olarak gösterilir

d) Mali tablolar iki hesap dönemini karşılaştıracak şekilde düzenlenir

e) Mali tablolarda yer alan bilgilerin bir önceki dönem tablolarıyla tutarlı olarak verilmesi gerekir


46. Ara mali tablo ve raporların ilan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildiriminde aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanmaz?

a) Ara mali tabloların Kurula bildirimi ve kamuya duyurulmalarında bağımsız denetlemeden geçmeyen mali tablo başlıklarında "Bağımsız Denetlemeden Geçmemiş" ibaresine yer verilir

b) Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar, bağımsız denetlemeden geçmiş ayrıntılı ara bilanço ve gelir tabloları bağımsız denetleme rapor özeti ile birlikte yayınlanmak üzere ilgili ara dönemi izleyen 6 hafta içinde Kurula ve borsa bülteninde yayınlanmak üzere hisse senetlerinin işlem gördüğü borsalara, gönderirler

c) Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar bağımsız denetlemeden geçmemiş ayrıntılı ara bilanço ve gelir tablolarını ise ilgili ara dönemi izleyen 4 hafta içinde Kurula gönderirler bu tabloların yayınlanmasına gerek yoktur

d) Menkul kıymet yatırım fonları ayrıntılı ara bilanço ve gelir tablolarım ilgili ara dönemi izleyen 6 hafta içinde Kurula gönderirler

e) Aracı kurumlar ayrıntılı ara bilanço ve gelir tablolarını ilgili ara dönemi izleyen 6 hafta içinde Kurula gönderirler


47. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde satmak koşulu île elinde bulundurduğu maddi mallara ne denir?

a) Yarı mamul
b) Mamuller
c) Stoklar
d) Emtia
e) Gayrimenkul


48. Aşağıdakilerden hangisi stok sayılmaz?

a) Ticari mallar
b) Mamuller
c) İlk madde malzeme
d) Demirbaşlar
e) Konsiye alınan mallar


49. Bir yıla kadar paraya dönüşebilen değerler bilanço kaleminde hangi başlık altında toplanır?

a) Özsermaye
b) Aktif toplamı
c) Duran varlıklar
d) Dönen varlıklar
e) Kısa vadeli kaynaklar


50. Dönem içinde işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri hangi bilanço kalemine yansır?

a) Finansal duran varlıklar
b) Maddi duran varlıklar
c) Uzun vadeli ticari alacaklar
d) Dönen varlıklar
e) Duran varlıklar


51. Kısa vadeli borçların ödenmesinde hangi bilanço kaleminden yararlanılır?

a) Hazır değerler
b) Duran varlıklar
c) Dönen varlıklar
d) Özkaynaklar
e) Nakit


52. Aşağıdakilerden hangisi nakde çevrilme süresi l yılın üzerinde olan varlıklar arasında en zor likidite olandır?

a) Uzun vadeli ticari alacaklar
b) Menkul kıymetler
c) Diğer uzun vadeli alacaklar
d) Finansal duran varlıklar
e) Maddi duran varlıklar


53. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlar kapsamında değildir?

a) Finansal borçlar
b) Ticari borçlar
c) Vergi karşılıkları
d) Peşin ödenmiş giderler
e) Kıdem tazminatı karşılıkları


54. Firmanın belli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile yaptığı tüm maliyet ve giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarım özetleyen tablo nedir?

a) Bilanço
b) Gelir tablosu
c) Aktif kalemi
d) Mizan
e) Pasif kalemi


55. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri arasında değildir?

a) Pazarlama ve satış giderleri
b) Kuruluş ve teşkilatlanma gideri
c) Reklam giderleri
d) Araştırma ve geliştirme giderleri
e) Genel yönetim giderleri


56. Belirli bir anda işletmenin fonlarını hangi kaynaklardan sağlamış olduğunu ve bunları nerelerde kullanmış olduğunu gösteren hesap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kaynak kullanım tablosu
b) Nakit akım tablosu
c) Bilanço
d) Gelir tablosu
e) Kar zarar tablosu


57. Aşağıdakilerden hangisi fon kullanım tablosu içinde yer almaz?

a) Dönen varlıklarda artışlar
b) Öz kaynaklarda artışlar
c) Kısa vadeli yabancı kaynaklarda azalışlar
d) Duran varlıklarda artışlar
e) Borçlarda artışlar


58. Bir işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlan arasındaki farkı gösteren tablo nedir?

a) Fon akım tablosu
b) Cari oran
c) Nakit akım tablosu
d) Kar zarar tablosu
e) Net işletme sermayesi değişim tablosu


59. Net işletme sermayesinde aşağıda ki kalemlerden hangisine yer verilmez?

a) Maddi duran varlıklar
b) Hazır değerler
c) Menkul kıymetler
d) Kasa
e) Stoklar


60. Aşağıdakilerden hangisi nakit akım tablosu hazırlamasının amaçlarından değildir?

a) Tek düzene göre hazırlanmış tablolar şirketin performansım nakit bazda göstermek
b) İki dönem arasındaki gider ve gelir farklılıklarını analiz etmek ve borçluluk rasyosunu tesbit etmek
c) Şirketin nakit akımını izlemek
d) Bilanço ve gelir tablosunun karşılıklı etkileşimini görerek şirket hakkında detaylı yorum yapmak
e) Şirket faaliyetlerinin hangi safhada nakit yarattığım ya da nakde sıkıştığını gösterir


61. Aşağıdakilerden hangisi nakit akışının negatif etkileri arasındadır?

a) Stok artışı
b) Banka borcunun geri ödenmesi
c) Ticari alacak azalışı
d) Temettü ödenmesi
e) Kredilerin ödenmesi


62. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz teknikleri arasında değildir?

a) Yatay analiz
b) Rasyo analizi
c) Dikey analiz
d) Dönemsel analiz
e) Oran analizi


63. Mali tablolarda bir yılın baz alınarak, o yıla ait tutarlar 100 alındıktan sonra izleyen yıllarda söz konusu bilanço ve gelir tablosu verilerinin baz yıla bağlı kalarak incelenmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dikey analiz
b) Trend analizi
c) Yatay analiz
d) Rasyo analizi
e) Oran analiz


64. Yatay analiz yaparken beklenen yararın sağlanması için hangi kriter önemsenmez?

a) Seçilen temel yıl her yönden normal olan etmenlerin etki yapmamış olduğu yıl olmalıdır
b) Karşılaştırmaya esas alınan dönemlerin aynı uzunlukta olması gerekir
c) Tabloların içerdiği bilgiler aynı muhasebe kavramlarını içermelidir
d) Dönemsel olarak yapılan analizler aynı süreci içermelidir
e) Rakamlar enflasyondan arındırarak birbirleri ile karşılaştırılabilir olmalıdır


65. Karşılaştırmalı raporlar analizinde bir kalemdeki % dönemsel getiri nasıl hesaplanır?

a) Karşılaştırılan 2 yıl arasındaki fark son yıla bölünerek
b) Her kalem tutan baz yıldan çıkartıldıktan sonra gelecek döneme bölünerek
c) Karşılaştırılan yıllar birbirinden çıkarılarak
d) Karşılaştırılan dönemler arasındaki fark son yıla bölünerek
e) İki dönem rakamları arasındaki bulunan değer ilk yıla bölünerek


66. Aşağıdakilerden hangisi dikey analiz yapılırken baz olarak alınmaz?

a) Dönen varlıklar
b) Duran varlıklar
c) Öz sermaye
d) Stoklar
e) Kasa


67. Dikey analiz hesaplanırken neler baz kabul edilebilir?

a) Her kalemin ilk hesaplanan tutarı
b) Bilançonun pasif veya aktiflerinin toplamı
c) Bilanço ve gelir tablosunda baz alınan yıllar
d) Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti
e) Stokların toplamı


68. Aşağıdakilerden hangisi oran analizinin ana başlıklarının kapsamı dışındadır?

a) Likidite oranı
b) Faaliyet oranı
c) Özsermaye yeterlilik oranı
d) Finansal yapı oranları
e) Karlılık oranı


69. Firmaların kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için hangi oran kullanılır?

a) Faaliyet oranları
b) Likidite oranları
c) Karlılık oranlan
d) Nakit oranları
e) Mali oranları


70. Firmaların likidite oranlarım incelemek için hangi rasyolar baz alınmaz?

a) Cari oran
b) Nakit oran
c) Finansal kaldıraç oranı
d) Asit test oranı
e) Likidite oranı


71. Aşağıdakilerden hangisi firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir?

a) Alacak devir hızı
b) Faaliyet oranı
c) Cari oran
d) Fiyat kazanç oranı
e) Finansal kaldıraç oranı


72. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı artıran etmenlerden değildir?

a) Uzun vadeli borçlanma
b) Sermaye artışı
c) Maddi duran varlıklarda artış
d) Kısa süreli borçların ödenmesi
e) Uzun süreli borçların ödenmesi


73. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı azaltan etmenlerden değildir?

a) Karın dağıtılması
b) Duran varlık alımı
c) Duran varlıkların satışı
d) Sermaye iştirakinde bulunmak
e) Kısa vadeli borçla stoğa yatırım yapmak


74. İşletmenin satışlarının durması ve alacaklarını tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçların ödeme durumu hangi rasyo ile analiz edilir?


a) Asit test oranı
b) Nakit oran
c) Likidite oranı
d) Disponibilite oranı
e) Cari oran


75. Firmanın faaliyetlerinden kaynaklanan mali riskleri ve firmanın faaliyetlerindeki performansını analiz etmek amacıyla kullanılan rasyo nedir?

a) Fon akım rasyosu
b) Mali yapı rasyosu
c) Likidite rasyosu
d) Faaliyet kaldıracı oranı
e) Faaliyet rasyosu


76. Aşağıdakilerden hangisi fon yönetimi rasyolarından değildir?

a) Cari rasyo
b) Stok devir hızı
c) Alacakların ortalama tahsil süresi
d) Ticari borç ödeme süresi
e) Ticari alacak tahsil oranı


77. Bir firmada alacak devir hızının yüksek olması neyin göstergesidir?

a) Rekabet gücünün zayıflığı
b) Etkili bir tahsilat politikasından yoksun oluşu
c) Aynı düzeydeki bir iş hacmi için daha az işletme sermayesini alacaklara bağlaması
d) Alacakların güçlükle tahsil edilmesi
e) Alacakların artmasını


79. Aşağıdakilerden hangisi stokların devir hızının yavaş olma durumda oluşur?

a) Stoklara daha az para bağlanması
b) Stokların devir hızının yüksek olması
c) Firmanın mal alışlarının satışlara göre iyi ayarlanmadığı
d) Firmanın satış hacmi geniştir
e) Firmanın daha fazla kar etmesini sağlar


80. Aşağıdakilerden hangisi stokların devir hızının yüksek olma durumunda oluşur?

a) Spekülatif amaçlarla stoklara yatırım yapılması
b) Diğer firmalarla daha etkili rekabetin olması
c) Stok kontrolü yetersizliği bulunması
d) Satış olanağı yitirmiş malların stoklar arasında bulunması
e) Satış olanağı azalmış malların stoklar arasında bulunması
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,078
Şehir
TÜRKİYE
#4
81. İşletme sermayesi ihtiyacının artmasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili değildir?

a) Stok tutma süresinin kısalması
b) Alacakların ortalama tahsil süresinin artması
c) Stok tutma süresinin uzaması
d) Borçlanma oranının düşmesi
e) Alacak devir hızlarının azalması


82. Bir firmanın "nakit döngüsü" en iyi nasıl gösterilebilir?

a) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi
b) Stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi - alacak ortalama tahsil süresi
c) Alacak ortalama tahsil süresi + ticari borç ödeme süresi - stok tutma süresi
d) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi - ticari borç ödeme süresi
e) Alacak ortalama tahsil süresi - stok tutma süresi


83. Aşağıdakilerden hangisi firmanın brüt satış karlılığı yüksek iken faaliyet karlılığının düşük olmasının nedenleri arasında yer almaz?

a) Finansman giderlerinin yüksek olması
b) Genel giderlerin yüksek olması
c) Borçluluk oranının yüksek olması
d) Diğer faaliyet giderlerinin yüksek olması
e) Maliyetlerin yüksek olması


84. Mali analiz yapılırken kasa ve banka kalemlerinde hangi arındırma işlemi yapılması gereksizdir?

a) Döviz kasasının uygun olan kurla belirlenmesi
b) Satışlardan kaynaklanan nakit girişleri
c) Bankalara teminat olarak aktarılan mevduat blokelerinin bağlı değerlere aktarılması
d) Vadeli çeklerin söz konusu olduğu hesapta yer alması durumunda arındırılarak alacaklar kalemine aktarılması
e) Enflasyondan arındırma yapılması


85. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili muhasebe ilkesi yoktur?

a) Varlık
b) Kaynak
c) Borç
d) Sermaye
e) Tam açıklama


86. Aşağıdaki kalemlerden hangisi bir gider kalemi olmasına rağmen, firmanın nakit akışını olumsuz etkilemez?

a) Amortisman
b) Faaliyet giderleri
c) Finansman giderleri
d) Satılan malın maliyeti
e) Vergi ve yükümlülükler


87. Net işletme sermayesi (dönen varlıklar - kısa vadeli borçlar) ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

a) Eksi olması likidite sorununu ifade eder
b) Artı değer olması cari oranın l 'den büyük olduğunu ifade eder
c) Eksi olması durumunda firmanın işletme sermayesi yetersizdir
d) Eksi olması durumunda firma kısa vadeli borçlan ile duran varlıklarını finanse eder
e) Sıfır olması durumunda işletme sermayesinin tamamı borçların ödenmesinde kullanılmıştır


88. Bir şirketin hisse senedinin piyasa değeri belirlenirken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir?

a) Aktif toplamı / hisse senedi sayısı
b) (aktif toplamı - borçlar toplamı) / hisse senedi sayısı
c) İskontolanmış nakit akışları toplamı / hisse senedi sayısı
d) ödenmiş sermaye / hisse senedi sayısı
e) ödenmiş sermaye / kısa vadeli borçlar


89. Net kar marjı nedir?

a) Brüt satış * kar / satışlar
b) Brüt satış * kar / varlıklar
c) Net dönem karı / satışlar
d) Net dönem karı / varlıklar
e) Esas faaliyet karı / özsermaye


90. Aynı sektörde bulunan A şirketinin cari oranı 5, B şirketinin 2'dir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Likidite durumu açısından A şirketi daha iyidir
b) Likidite durumu açısından B şirketi daha iyidir
c) B şirketi A'ya göre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadır
d) A şirketi B'ye göre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadır
e) A şirketinin menkul kıymetleri B'ye göre daha fazladır


91. Geçen yıl cari oranı 2 olan bir şirketin bu yılki cari oranı 3'e yükselmiştir. Bu durumu nasıl yorumlayabiliriz?

a) Likidite durumu iyileşmiştir
b) Likidite durumu kötüleşmiştir
c) Karlılık artmıştır
d) Karlılık azalmıştır
e) Şirketin hisse senedi fiyatı yükselmiştir


92. Aracı kurumlar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Alındı belgesi
b) İşlem sonuç formu
c) Hesap ekstresi
d) Müşteri menkul kıymet dökümü
e) Emir takip formu


93. Aracı kurumlar müşterileri için yapacakları temettü tahsilatını ihraççı şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren kaç gün içinde muhasebeleştirirler?

a) Şirketin temettü dağıtımına başladığı ilk gün
b) Şirketin temettü dağıtımına başladığı günden itibaren 30 işgünü içinde
c) Şirketin temettü dağıtımının bittiği gün
d) Şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren 1-7 işgünü içinde
e) Şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren 1-30 işgünü içinde


94. Aracı kurumların öz sermayesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

b) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net pasif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

c) Aracı kurumların öz sermayesi, dönem sonu itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

d) Aracı kurumların öz sermayesi, dönem sonu itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net pasif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

e) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanmayan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur


95. Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında öz sermayeden indirilmesi gereken varlık kalemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Net maddi duran varlıklar
b) Finansal duran varlıklar
c) Maddi olmayan duran varlıklar
d) Ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan olan teminatsız alacaklar
e) Dönen varlıklar


96. Sermaye tabanının hesaplanmasında, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen uluslararası ticarete konu kıymetli madenler aşağıdaki değerlerden hangisi ile değerlendirilir?
a) Son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyat
b) Son işlem tarihindeki kapanış fiyatı
c) Değerleme günündeki alım satım fiyatı
d) Değerleme günündeki uzlaşma fiyatı
e) Değerleme günündeki MB döviz kurları


97. Aracı kurumlar portföy yöneticiliği faaliyeti için öz sermayelerini hangi oranda arttırmak zorundadırlar?
a) %10
b) %50
c) %40
d) %20
e) %30


98. Aracı kurumların borçlanma sınırı sermaye yeterliliği tabanlarının kaç katını aşamaz?
a) 5
b) 20
c) 25
d) 15
e) 10


99. Aracı kurumların bilançoda ve bilanço dışında izlenen kalemler ile ilgili olarak hesaplanan risk türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karşı taraf riski
b) Hisse senedi riski
c) Pozisyon riski
d) Yoğunlaşma riski
e) Döviz kuru riski


100. Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %73'i ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

b) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %75'i ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü süre verilir

c) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %50'si ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

d) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %50'si ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü süre verilir

e) Sermaye yeterliliği tabanının Öngörülen asgari tutarın altında ve %75-%40 aralığında olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

CEVAPLAR

1 A
2 B
3 D
4 B
5 C
6 A
7 D
8 D
9 C
10 B
11 A
12 A
13 E
14 E
15 E
16 A
17 A
18 A
19 C
20 A
21 D
22 E
23 E
24 A
25 B
26 B
27 D
28 A
29 B
30 C
31 A
32 A
33 D
34 C
35 E
36 B
37 C
38 A
39 E
40 C
41 C
42 E
43 D
44 D
45 C
46 C
47 C
48 E
49 D
50 D
51 C
52 E
53 E
54 B
55 B
56 C
57 B
58 E
59 A
60 B
61 C
62 D
63 B
64 A
65 E
66 D
67 B
68 C
69 B
70 C
71 C
72 C
73 c
74 B
75 E
76 C
77 C
78 B
79 A
80 D
81 C
82 B
83 E
84 A
85 C
86 C
87 C
88 A
89 A
90 C
91 A
92 A
93 E
94 C
95 C
96 D
97 B
98 D
99 C
100 B
 

Benzer konular

Top