1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Terci-i Bent

Konusu 'Edebiyat / Kitap' forumundadır ve Suskun tarafından 22 Aralık 2009 başlatılmıştır.

 1. Suskun

  Suskun V.I.P V.I.P

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  22.929
  Beğenileri:
  318
  Ödül Puanları:
  6.230
  Yer:
  Türkiye
  Banka:
  26.960 ÇTL
  Terci-i Bent

  Terci-i bend, uyakları(kafiyeleri) gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir. Bent sayısı ve bentlerdeki beyit sayısı bakımından terkib-i bentle aynıdır. Beyitler terkib-i bent gibi uyaklanır. Terci-i bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta beyiti her bentten sonra aynen tekrarlanır. Terci-i bentte vasıta beyiti aynen tekrarlandığı için konular arasında uyum olmak zorundadır. Dolayısıyla terci-i bentte konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyitinin uyaklanışı ise farklıdır.

  Terci-i Bent Özellikleri:


  1. Bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
  2. Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
  3. Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
  4. Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
  5. Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Ve bu beyit hiç değişmez. Eğer değişirse terkib-i bent olur.

  I. Bend: aa ba ca da ea … vv
  II. Bend: bb cb db eb fb … vv

  6. Terci-i bentlerde vasıta beyti her bendin sonunda aynen tekrarlandığı için, aynı fikir çerçevesinde toplanan bir konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyti şiire monotonluk vermeyecek şekilde güzel olmalıdır. Bu sebeple zor yazılan bir şiirdir.

  7. Terci-i bendin konuları arasında felek, Allah’ın kudreti, kainatın sonsuzluğu, hayatın zorlukları, dünyadan şikayet vb. soyut konular ile mersiye, mehdiye, tevhid gibi nazım türleri ilk sırayı alır.

  8. Aruzla yazılır.
  En önemli terci-i bent sanatçıları:

  Ziya Paşa ve Şeyh Galip’tir.

  Tercî’-i Bend Örneği

  1
  Kabul eyler mi yâ Rab zahm-ı pür-nâsûrumuz bih-bûd
  Kalır mı yoksa bu âteşle dâğ-ı dil gibi pür-dûd
  Alırsa pençeye yasak beni 'bu baht-ı nâ-mes'ûd
  Kıyamet kopsa gevher «tutsa âlem olmayam hoşnûd
  Ferah nâmın dahi yâd edemez bu cân-ı zehr-âlûd
  Rızâdır çâresi her ne dilerse hazret-i Ma’bûd
  Belâ mevc-âver-i gird-âb-ı hayret nâ-hudâ nâ-bûd
  Adem sahillerin tuttu dirîgâ bang-i nâ-mevcûd
  2
  Düşüp dâm-ı hevâya nasret-i gül-zâr kaldım ben
  Gidip nefh-i Mesîhâ-veş sabâ bîmâr kaldım ben
  Gül-i ümmîd soldu mübtelâ-yı hâr kaldım ben
  Bu gül-şen külhan oldu çeşmime nâ-çâr kaldım ben
  Şarâb-ı ye'se düştüm teşneni dîdâr kaldım ben
  Başımdan aştı seyl-âb-ı keder bîzâr kaldım ben
  Belâ mevc-âver-i gird-âb-ı hayret nâ-hudâ nâ-bûd
  Adem sahillerin tuttu dirîgâ bang-i nâ-mevcûd
  3
  Aceb ey Hızr-ı ma’nâ bî-nevâya himmet olmaz mı
  Şefaat yoksa da bir tesliyet-gûn sohbet olmaz mı
  Demem hâşâ bu nâ-kama ümîd-i vuslat olmaz mı
  Sezâ-vâr-ı hitâb olmak gibi bir ruhsat olmaz mı
  Ya ehliyyet mi lâzım bahşiş-i ehliyyet olmaz mı
  Esîr-i derd ü firkat lâ-cerem ye's-ülfet olmaz mı
  Belâ mevc-âver-i gird-âb-ı hayret nâ-hudâ nâ-bûd
  Adem sahillerin tuttu dirigâ bang-i nânmevcûd
  4
  Eğer küstah isem de çâre ne bî-çâreliktendir
  Hezâran kayd u bende düştüğüm avareliktendir
  Gönül cem'iyyeti sevmezse de sad-pâreliktendir
  Devadan şekvemiz var ise de bir pâreliktendir
  Sirişkin bî-sebebdir memba'ı gam-hâreliktendir
  Mahâldir gark-ı eşk olsa gözüm hun-bâreliktendir
  Belâ mevc-âver-i gird-âb-ı hayret nâ-hudâ nâ-bûd
  Adem sâhillerin tuttu dirîgâ bang-i nâ-mevcûd
  5
  Belâ bu kim dahi suret miyim ma'nâ mıyım bilmem
  Sezâ-vâr-ı meges yâ lokma-i Ankâ mıyım bilmem
  Esîr-i piç-tâb-ı zülf-i müşk-efzâ mıyım bilmem
  Perîşânâ-i gam menşuruna tuğra mıyım bilmem
  Gam-ı Yûsuf la dolmuş Mısr-ı istiğna mıyun bilmem
  Garîk-ı Nîl-i hasret Gâlib-i rüsvâ mıyım bilmem
  Belâ mevc-âver-i gird-âb-ı hayret nâ-budâ nâ-bûd
  Adem sahillerin- tuttu dirigâ bang-i nâ-mevcûd (Şeyh Galip)

  Terci-i Bent Örneği-2

  Terci-i benci der-sitâyiş-i Sultân Murâd ibn-i Süleyman Hân / Baki

  aa xa xa ... VV bb xb xb ... VV

  1
  Tâli' oldı neyyir-i ikbâl-i devlet subhdem
  Şu'le saldı âleme necm-i hidâyet subhdem
  Kâ'inâtı kıldı mir'ât-ı cemâl-i şâhdan
  Gark-ı envâr-ı hidâyet Rabb-ı izzet subhdem
  Çokdan eylerdi cemâl-i bâ-kemâlin arzu
  Ber-murâd oldı hele tâc-ı sa'âdet subhdem
  Şeş cihâtı rûşen itdi taT atından gün gibi
  Buldı ziynet çârsû-yı mülk ü millet subhdem
  Nâgehân bir toz kopardı bâd-ı pây-ı devleti
  Rûşen oldı dîde-i a'yân-ı hazret subhdem
  Nevbet ol şâh-ı cevân-baht-ı cinânundur deyu
  Çaldılar eflâkden kûs-ı beşaret subhdem
  Âfitâb-ı âlem-ârâ gibi zerrin tâc ile
  Taht-ı sîmîn üzre saldı ferr-i devlet subhdem

  Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murad
  Dâver-i devrân mu'izz-i saltanat Sultân Murâd
  5
  Gül gibi halkı nesîm-i hulkı handan eylesün
  Nevbahâr-ı adli âfâkı gülistan eylesün
  Âsumânun gâşe-i bâm-ı zümürrüd-fâmına
  Kadri tâvûsı çıkup gün gibi cevlân eylesün
  Kârgâh-ı dîn ü devletde düşen duşvâr işin
  Hak Te'âlâ hazreti lutfından âsân eylesün
  Târ-ı zülfü turra-i hûbân-ı müşgîn-mû gibi
  Sâl-i ikbâlin Huda bî-hadd ü pâyân eylesün
  Karşusında ayagun tursun mülûk el baglasun
  Kendü çıksun bârgâh-ı adle dîvân eylesün
  Şevket-i Iskenderi dârât-ı Dârâ bî-kusûr
  Mesnedün şimdengeru taht-ı Süleyman eylesün
  Mülk-i Mısra nitekim bir bendesin sultân ider
  Bir kulın salsun diyâr-ı Çine hâkân eylesün

  Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
  Dâver-i devrân mu'izz-i saltanat Sultân Murâd
  (5 bend)

  Bakî
   
Benzer Konular
 1. Mc_ÖRGE
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  2.677
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş