Ticari Defterlerin Tasdik Zamanları ve Tasdik Yeri

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
34,514
Beğeniler
7,076
Şehir
TÜRKİYE
#1
Tasdik Zamanları

TTK'da tutulması gereken ticari defterlerin, kullanılmaya başlanmadan önce tasdik
edilmesi gerektiği belirtilip, herhangi bir tasdik zamanı belirtilmemiştir. (Madde 69)

VUK'da ise tutulması gereken ticari defterler ile ilgili olarak bazı tasdik zamanları
belirlenmiştir.(Madde 221-222) Buna göre;,

  • Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, (Hesap dönemi bir takvim yılı olanlar Aralık ayı içinde)
  • Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,
  • Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler ; işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde
  • Tasdike tabi defterlerin dolması, dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce
  • Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içinde, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca belirlenenler bu dönemin ilk ayı içinde

Ticari defterleri ile ilgili olarak tasdik işlemini yaptırmak zorundadırlar.

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler, aynı deftere ikinci bir tasdik işlemi
yaptırdıklarından bu işlem ARA TASDİK ya da TASDİK YENİLEME olarak isimlendirilir.
(VUK madde 222)

Tasdik Yeri (VUK madde 223)

Ticari defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki
noter veya noterlik görevini yapanlar tarafından tasdik edilir.

Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin
bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.
 

Benzer konular

Top