Topografik Haritalar Ve Jeodezik Temel Ağlara Ait Adedi Bilgiler

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

Türkiye Ulusal Temel Nirengi Ağı Noktaları449215

904 adet I inci Derece,3311 adet II nci Derece, 95000 3 üncü Derece ve 350000 4 üncü Derece nokta ihtiva etmektedir. 307 adet I ve I inci Derece nirengi noktasında Astronomi ölçüsü yapılmıştır.

Türkiye Ulusal Düşey Kontrol (TUDKA) Ağı Noktaları (Nivelman )


25451
19197 adet I inci Derece ve 6254 adet II nci Derece nokta ihtiva etmektedir.

Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES)


11 Tamamlanan
İskenderun,Erdemli,Antalya II, Bodrum II, Mentes/Izmir, Erdek, Marmara Ereglisi, İgneada, Amasra, Sinop and Trabzon II siteleri tamamlandı.

Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) Noktaları


594
Türkiye geneline 15-70 km aralıklar ile homojen olarak dağılmış, her noktasında 3 boyutlu konum ve hızları belirli olan 594 noktadan oluşan ağdır.

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA)


26 Faal
2 Planlanan
Türkiye genelinde dağılmış noktalarda 365 gün 24 saat kesintisiz olarak jeodezik ve jeodinamik amaçlar doğrultusunda uydu bilgileri toplayan sabit GPS istasyonlarından oluşan bir ağdır..

Türkiye Temel Gravite Ağı (TTGA) Noktaları


66258
55 adet I inci Derece, 13 adet mutlak gravite, 3940 adet II nci Derece ve 62250 adet sıklaştırma noktası ihtiva etmektedir

Türkiye Ulusal Manyetik Ağı Noktaları


2085
85 adet seküler nokta ve 2000 adet sıklaştırma noktası ihtiva etmektedir.

TANIMLAR​
Jeodezi : Yeryuvarının şekil, boyut ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlanmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.

Jeoid : Durgun okyanus yüzeyi ile özdeş olan ve karaların altında da devam eden eşpotansiyelli bir yüzeydir.

Jeoid Yüksekliği : Bir noktadan geçen çekül eğrisinin jeoidi kestiği nokta ile kullanılan elipsoid arasındaki yükseklik farkıdır. Diğer bir ifade ile elipsoid yüksekliği ile ortometrik yükseklik arasındaki farktır.

Gravite : Yeryüzündeki bir cismi etkileyen; yerçekimi kuvveti ve yerin dönmesinden kaynaklanan merkezkaç kuvvetlerinin bileşkesidir.

Ortometrik Yükseklik : Bir noktanın çekül eğrisi boyunca jeoide olan uzaklığına o noktanın ortometrik yüksekliği denir.

Nivelman :Noktalar arasındaki yükseklik farkının ölçme yöntemidir.

GPS : ABD Savunma Dairesi (DoD) tarafından işletilen; dünyanın her hangi bir yerinde konum, hız ve zaman belirleyen, 24 (+3 yedek) uydudan oluşan bir radyo navigasyon uydu sistemidir. Jeodezik GPS uygulaması; GPS verilerinden, faz ve kod bilgileri kullanılarak en az iki jeodezik alıcı ile toplanan verilerden nokta koordinatı ve koordinat farkları belirlenir.

DGPS (Diferansiyel GPS) : GPS ölçülerine çeşitli etkenlerden kaynaklanan hataları gidermek için Diferansiyel GPS düzeltmesi uygulanarak yapılan konumlama türüdür.

Ülke Temel Jeodezik Ağları :
Ülkemizin bütününü kapsayan, yeryüzüne uygun aralılarla işaretlenen, konumları ve gravite değeri bilinen noktaların oluşturduğu ağlardır. Ülkemizde TUTGA, TUSAGA, TUDKA, TTGA, TUDES, Manyetik Ağ ve TUD-54 mevcut olup bunlar aşağıda açıklanmaktadır.

TUTGA (Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı) : WGS-84 koordinat sisteminde, 1998.0 zaman noktasında, her noktasında enlem, boylam, elipsoid yüksekliği, ortometrik yükseklik ve jeoid yüksekliği bilinen,15-70 km. aralıklı 594 noktadan oluşan ağdır.

TUSAGA (Türkiye Ulusal Sabit GPS İstastasyonları Ağı) : Jeodezik ve jeodinamik amaçlarla kullanmak ve Diferansiyel GPS (DGPS) hizmeti sunmak için, sürekli GPS verisi toplayan, Türkiye geneline dağılmış sabit GPS noktalarından oluşan bir ağdır.

TUDKA (Türkiye Ulusal Düşey Kontrol (Nivelman) Ağı) : Ülke boyutunda karayolları boyunca 1-2 km. aralıklarla işaretlenen ve ortometrik yükseklikleri bilinen noktaların oluşturduğu ağdır.

TTGA (Türkiye Temel Gravite Ağı) :
Jeodezik, jeofizik ve jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılan, yüksek doğrulukla gravite değeri bilinen, ülke genelinde 66258 noktadan oluşan ağdır.

TUDES (Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi) : Düşey Kontrol Ağının başlangıcını (Düşey Datum) belirlemek amacıyla işletilen 1 veri merkezi ve 11 mareograf istasyonundan oluşan ağdır.

Manyetik Ağı :Ülke boyutunda 50-100 km. aralıklı işaretlenen ve manyetik alan parametreleri ile zamanla değişiminin bilindiği noktalardan oluşan ağdır.

Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı (Türkiye Ulusal Datumu-1954 (TUD-54) ) :
Ülke bütününü kapsayan, yeryüzüne 15-40 km. aralıklarla işaretlenen, açı ve kenar ölçüleri ile enlem ve boylamları hesaplanan noktaların oluşturduğu ağdır.
 

Benzer konular

Top