Tüketici Sorunları, Hakem Heyetine Başvuru Şekli ve Esasları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Tüketici Sorunları,

Hakem Heyetine Başvuru Şekli ve Esasları


Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi malın yenisi ile değiştirilmesi malın tamiri malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın. Her şeye rağmen sonuç alamadıysanız mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;
1-Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine
2-Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız.

Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

Hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri nerededir ?
Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

Nereye başvurmalı ?
Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri (2006 ) 724.99 YTL’nin (Parasal sınır her yıl Tuik’in TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
Hakem heyeti kararı aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikayet konusu olan hizmetin değeri 724.99 YTL’nin üstünde ve 1.89263 YTL.’nin altında ise Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi Tüketici Mahkemelerine de başvurulabilir. Ancak bu durumda Hakem Heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup bağlayıcı değildir. Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.

Başvurunuzu nasıl yapacaksınız ?
Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura satış fişi garanti belgesi sözleşme vb.) bizzat veya posta yolu ile başvurabilirsiniz.

Yazılı dilekçenizde
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu özelliklerini
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini
• Ne kadar para ödediğinizi
• Sorunun ne olduğunu
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

Başvurulardan ücret alınmaz
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır. Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Görüşülme süresi

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.Kararlar alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir. Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler İllerde İl Müdürlükleri İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.
 

Benzer konular

Top