Türk-İslam Tarihinde İlkler

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

1) Türk tarihinde düzenli orduyu ilk defa METE HAN kurmuştur.
2) Orduların düzenlenmesinde 10'luk sistemi ilk defa METE HAN uygulamıştır.
3) Türklerin kurduğu ilk imparatorluk HUN İMPARATORLUĞUDUR.
4) Türk adını ilk defa devlet adı olarak GÖKTÜRKLER kullanmıştır.
5) Türk tarihiyle ilgili ilk belgeler ORHUN ABİDELERİDİR.
6) Türklerin göçebelikten yerleşik hayata geçmeleri ilk kez UYGURLAR döneminde olmuştur.
7) İlk matbaa UYGURLAR tarafından kullanılmıştır.
8) İlk Müslüman-Türk devleti KARAHANLILARDIR.
9) Türk- İslam eserlerini ilk defa KARAHANLILAR yapmışlardır.
10) Türkçeyi resmi dil olarak ilk defa KARAHANLILAR kabul etmişlerdir.
11) Türk mimarisnde kervansaraylar ilk defa KARAHANLILAR tarfından yapılmıştır.
12) Türk-İslam devletleri arasında SULTAN ünvanını ik kez GAZNELİ MAHMUT kullanmıştır.
13) Hindistan'da Müslümanlığı yaymaya çalışan ilk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT'TUR.
14) Türkler İslamiyete ilk defa TALAS SAVAŞI'ndan(751) sonra TOPLUCA girmeye başlamışlardır.
15) Müslüman ilk Türk boyları : KARLUK, YAĞMA ve ÇİĞİL' dir.
16) Mısır'da kurulan ilk Müslüman - Türk devletleri : TOLUNOĞULLARI ve İHŞİTLER 'dir.
17) Malazgirt savaşı'ndan sonra (1071) Anadolu'da kurulan ilk beylikler : SALTUKLAR, DANİŞMENTLER ve MENGÜCEKLER 'dir.
18) Anadolu' da ilk MEDRESEYİ DANİŞMENTLİLER kurmuştur.
19) İlk büyük Türk denizcisi EMİR ÇAKA BEY' dir.
20) Anadolu'da Türkçeyi ilk kez RESMİ DİL ilan eden KARAMANOĞLU MEHMET BEY'dir.
21) Büyük Selçuklular'ın Bizans'a karşı kazandığı ilk büyük başarı PASİNLER SAVAŞI (1048) dır.
22) Selçuklularda HASSA ORDUSU ilk defa TUĞRUL BEY zamanında, Gazneli ordusu örnek alınarak kurulmuştur.
23) Büyük Selçukluların ilk başkenti NİŞABUR' dur.
24) Büyük Selçuklularda ilk medrese TUĞRUL BEY tarafından, NİŞABUR 'da açılmıştır.
25) İlk defa İKTA SİSTEMİNİ Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurmuştur.
26) Büyük selçuklu İmparatorluğu'nda ilk defa divan teşkilatı MELİK ŞAH ve vezir NİZAMÜLMÜLK tarafından kurulmuştur.
27) Anadolu'nun kapıları ilk kez MALAZGİRT ZAFERİ (1071) ile Türklere açılmıştır.
28) Anadolu selçuklu devleti'nin ilk başkenti İZNİK 'tir.
29) Miryakefalon Savaşı 'ndan sonra (1176) ilk kez Bizans, Türkleri Anadolu'dan çıkaramayacağını anlamıştır.
30) Anadolu Selöukluları'nda ilk tersane 1. İZZETTİN KEYKAVUS zamanında SİNOP'TA kurulmuştur.
31) Anadolu selçukluları'nda ilk altın parayı ALAADDİN KEYKUBAT bastırmıştır.
32) Anadolu Selçukluları'nda ilk donanma ALAADDİN KEYKUBAT zamanında kurulmuştur.
33) Anadolu TÜrk Birliği' ni ilk defa 1. MESUT KURMUŞTUR
 
Top