Türk tarihi (haritalı)

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Türklerin Tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır.

Bazı tezlere göre, Türklerin siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmaları Hun (Hiung-nu'lar veya Şiongnu'lar) hükümdarlığı ile olmuştur. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır[kaynak belirtilmeli]. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir[kaynak belirtilmeli]. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik'ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks- ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).Selçuk Bey'e ait olduğu düşünülen ve İran'da bulunan bir heykelin kafası. New York Sanat müzesinde sergilenmektedir.


Eski Çağ/Ön Türkler
Türklerin genetik olarak ataları, Batılı tarihçiler tarafından M.Ö. 2500 ile M.Ö. 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve M.Ö. 1700 ile M.Ö. 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakifesal ırka dayandırılır. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, M.Ö. 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2M.Ö. 3`üncü yüzyıl

* M.Ö.312: Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
* M.Ö.240: Bozkır halklarına karşı Çin'in duvar inşası: Çin Seddi
* M.Ö.209: Hiung nu lideri Teoman'ın ölümü
* M.Ö.209: Mete'nin Hiung-nu'ların (Hunların) lideri olması
* M.Ö.201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#3


M.Ö. 2`nci yüzyıl

* M.Ö.187: Çin'in Hunlar üzerine Pa-i-Teng seferi
* M.Ö.177-M.Ö.165: Yue-çilerin Hun'lar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları
* M.Ö.177-M.Ö.165: Hun'ların Çin'e akınları
* M.Ö.138-M.Ö.126: Baktria'da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#74`ncü yüzyıl
* 304-351: Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
* 388-392: Çin'in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
* 374-375: Avrupa Hunlarının Don Nehri'ni geçişi
* 386-409: Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey)
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#85`nci yüzyıl


* 402: Rouran'ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
* 407-431: Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
* 422: Lo-yang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı
* 427: Romalılar ve Hunların ittifakı
* 434: Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
* 440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
* 451: Attila Galya'da (bugün Fransa)
* 452: Attila'nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
* 480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
* 480: Mazdek İsyanları'nda Sasaniler'e Ak Hunların yardım etmesi
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#9Orta Çağ/Türkler6`ncı yüzyıl

* 531-578: Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
* 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
* 552: Tu-kiu'lerin (Türküt'ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu.
* 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
* 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#10
7`nci yüzyıl

* 619: Avarların İstanbul'u I. kuşatması.
* 626: Avarların İstanbul'u II. kuşatması.
* 626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi
* 639: Göktürk prensi Kürşad'ın ihtilal denemesi.
* 642: Güneydoğu Avrupa'da (Karadeniz'in kuzeyi'nde) Büyük Bulgarya Hanlığı'nın bölünmesi
* 673-674: Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara'yı kuşatması.
* 674: Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı
* 680: Ön Bulgarlar Balkan'da
* 681-744: İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu


Bulgarların bölünmesi:​
 
Top