1. ÇeReZFoRuM - yeni katılımcılar ve yöneticiler...
  Kendisi dışında 5 katılımcı ve kurallara uyan üye (sürekli devam eden) kazandıranlar ADMİN veya ADMİNE yetkisiyle forum yönetim kadrosunda yer alabilir. Amaç forumda hareketlilik sağlamaktır...Duyuru 31 Mart'a kadar geçerlidir.

Türk Tarihi Kronolojisi

Konusu 'Genel Türk Tarihi' forumundadır ve arz-ı hal tarafından 1 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. arz-ı hal

  arz-ı hal şşşşştttttttt Özel üye

  Katılım:
  29 Kasım 2011
  Mesajlar:
  9.004
  Beğenileri:
  559
  Ödül Puanları:
  5.980
  Meslek:
  artık sadece eş ve anne
  Yer:
  Beşitaş'ın tam ortası
  Banka:
  4.207 ÇTL
  Türk Tarihi Kronolojisi
  M.Ö
  318: Hunlarla Çinliler arasındaki Kuzey Şansi Savaşı.
  220: Büyük Hun Devleti'nin kuruluşu.
  214: Çin Seddi'nin yapımının tamamlanması.
  209: Mete'nin Hun Devleti'nin başına geçmesi.
  174: Mete'nin vefatı.
  60: İpek Yolu'nun Çin denetimine girmesi.
  58: Hun İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılması.
  36: Batı Hun Devleti'nin yıkılması.
  18: Doğu Hunlarının yeniden güçlenmeleri ve bağımsızlıklarını kazanması.
  0: Hz. İsa'nın doğumu ve miladi takvimin başlangıcı.

  M.S
  48: Hun İmparatorluğu'nun, Kuzey ve Güney Hunları olarak ayrılması.
  150: Kuzey Hun Devleti'nin yıkılması.
  216: Güney Hun Devleti'nin Çin tarafından ortasan kaldırılması.
  224: Sasani Devleti'nin kurulması.
  313: Hristiyanlığın Roma'da serbest bir din olarak kabul edilmesi.
  375: Kavimler Göçü.
  395: Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
  434: Attila'nın Avrupa Hun Devleti'nin başına geçmesi.
  447: Attila'nın Doğu Roma Seferi.
  451: Attila'nın Batı Roma (Galya) seferi.
  452: Attila'nın İtalya Seferi.
  453: Attila'nın vefatı.
  476: Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması.
  552: Göktürk Devleti'nin kurulması.
  557: Akhunlar Devleti'nin yıkılması.
  582: Göktürk İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
  630: Doğu Göktürklerin Çin egemenliği altına girmeleri
  681: İkinci Göktürk Devletinin kuruluşu.
  732: Puvatya Savaşı.
  744: İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılışı. Uygur Devleti'nin kuruluşu.
  751: Talas Savaşı.
  805: Frankların, Avar Devleti'ne son vermeleri.
  840: Uygur Devleti'nin yıkılışı. Kırgızların devlet kurmaları. Karahanlar Devleti'nin kuruluşu.
  868: Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu.
  875: Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu.
  905: Tolunoğulları Devleti'nin yıkılışı.935: Ihşidiler Devleti'nin kuruluşu.
  963: Gazneliler Devleti'nin kuruluşu.
  969: Ihşidiler Devleti'nin yıkılışı.
  999: Samanoğulları Devleti'nin yıkılışı.
  1007: Selçuk Bey'in vefatı.
  1015: Çağrı Beyin Anadoluya gelmesi.
  1040: Dandanakan Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.

  1048: Pasinler Savaşı.
  1055: Tuğrul Beyin Bağdat'a girmesi.
  1063: Tuğrul Beyin vefetı.1067: Alp Arslan'ın Türkistan Seferi.
  1071: Malazgirt Savaşı.
  1072: Alp Arslan'ın vefatı. Melikşah'ın hükümdar olması.
  1075: Süleyman Şahın İznik'i alması.
  1077: Türkiye Selçukluları Devleti'nin kurulması.
  1086: Süleyman Şahın vefatı.
  1092: Melikşah'ın vefatı. I. Kılıç Arslan'ın hükümdar olması.
  1096: I. Haçlı seferinin başlaması.
  1107: I. Kılıç Arslan'ın vefatı.
  1144: Musul Atabeyinin Urfa'yı Haçlılardan geri alması.
  1147: II. Haçlı Seferi.
  1157: Sencer'in vefetı. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması.
  1171: Fatımiler Devleti'nin yıkılışı.
  1174: Eyyubiler Devleti'nin kurulması.1189: III. Haçlı Seferi.
  1201: Saltuklular Beyliği'nin sona ermesi.
  1204: IV. Haçlı Seferi. İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması.
  1206: Delhi Türk Sultanlığı'nın kurulması.
  1212: Karahanlılar Devleti'nin yıkılışı.
  1227: Cengiz Hanın vefatı.
  1230: Yassıçimen Savaşı.
  1231: Celaleddin Harzemşah'ın vefatı.1237: I. Alaeddin Keykubad'ın vefatı.
  1243: Kösedağ Savaşı.
  1246: II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vefatı.
  1277: Baybars'ın Anadolu'ya gelmesi. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeyi resmi dil ilan etmesi.
  1299: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.
  1308: II. Mesut'un vefatı ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin sona ermesi.
  1326: Bursa'nın Fethi.
  1330: İznik'te ilk Osmanlı medresinin açılması.
  1336: İlhanlı Devleti'nin yıkılması.1369: Timur'un Emir ilan edilmesi.
  1353: Osmanlıların Rumeli'ye geçişleri.
  1402: Ankara Savaşı.
  1403: Akkoyunlu Devleti'nin kuruluşu.
  1409: Süleyman Çelebi'nin ( Mevlit'i yazması)
  1413: Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yeniden bir yönetim altına toplaması.
  1416: Venediklilerle ilk Deniz Savaşı.
  1428: Şeybaniler Devleti'nin kurulması.
  1451: II. Mehmet'in padişah olması.
  1453: İstanbul'un fethi.
  1456: Kazak Hanlığı'nın kurulması.
  1461: Trabzon'un Fethi.
  1469: Karakoyunlular Devleti'nin yıkılışı.
  1273: Otlukbeli Savaşı.
  1502: Akkoyunkular Devleti'nin yıkılışı.
  1507: Timur Devleti'nin sona ermesi.
  1512: Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
  1514: Çaldıran Savaşı.
  1516: Mercidabık Savaşı.
  1517: Ridaniye Savaşı. Memlük Devleti'nin sona ermesi.
  1520: Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olması.
  1522: Rodos'un fethi.
  1538: Preveze Deniz Zaferi.
  1541: Macaristan'ın Osmanlı Topraklarına katılması.
  1555: İstanbul'da ilk kahvehanenin açılması.
  1559: Şehzade Bayezid ve II. Selim'in konya ovasındaki savaşı
  1566: Kanuni Sultan Süleyman'nın Zigetvar seferi ve vefatı.
  1571: Kıbrıs'ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı.
  1577: Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması
  1569: Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğuya yayılması. Sumatra seferi.
  1579: Sokullu Mehmet Paşanın vefatı.
  1596: Eğri Kalesi'nin alınması, Hoçova Savaşı, Kanije'nin Fethi.
  1606: Zitvatorok Antlaşması.
  1633: Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı.
  1639: Kasr-ı Şirin Antlaşması.
  1651: Kösem Sultan'ın öldürülmesi.
  1669: Girit'in Fethi.
  1683: II. Viyana Kuşatması.1700: İstanbul Antlaşması.
  1711: Prut Savaşı ve Antlaşması.
  1716: Nemçe seferinin açılması.
  1724: Erivan'ın fethi.
  1727: İstanbul'da ilk Türk Matbaası'nın açılması.
  1730: Patrona Halil İsyanı, Lale Devri'nin sona ermesi.
  1736: Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
  1739: Belgrad Antlaşması.1829: Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.

  1740: Fransa ile kapitülayonların yenilmesi.
  1744: Nadir Şah'ın Kars muhasarası.
  1768: Osmanlı-Rus Savaşının başlaması.
  1774: Küçük Kaynarca Antlaşması.1792: Yaş Antlaşması.
  1881: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu.
  1804: Sırp İsyanı. Napolyon'un kendini imparator ilan etmesi.
  1806: Osmanlı-Rus Savaşı.
  1812: Bükreş Antlaşması.
  1821: Mora İsyanı'nın başlaması.
  1826: Yeniçeri Ocağı'nın kapatıması.
  1827: Türkiye'de " Buğ gemisi" diye adlandırılan ilk buharlı geminin
  çalışmaya başlaması.

  1829: Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.
  1839: Nizip Savaşı, II. Mahmut'un vefatı, Tanzimat Fermanı'nın ilanı
  1854: Kırım Savaşı, Silistre müdafası.
  1855: Türk ordusunun Kerç bağazına asker çıkarması.
  1856: Paris Antlaşması, Islahat Fermanı'nın ilanı.
  1858: İstanbul Kız Rüştiye'nin kurulması.
  1859: Mekteb-i Mülkiye'nin açılması.
  1867: Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine hareketi.
  1874: Hukuk Mektebi'nin açılması.
  1878: Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları.
  1882: Mısır'ın İngilizler tarafından işgali.
  1888: Ziraat Bankası'nın kurulması.
  1897: Osmanlı-Yunan Savaşı.
  1908: İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Girit'in Osmanlı devletinden ayrılması.
  1909: 31 Mart Olayı, II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesi.
  1911: Trablusgarp Savaşı.
  1912: Uşi Antlaşması, Balkan Savaşı'nın başlaması.
  1913: Balkan Savaşı'nın sona ermesi.
  1914: Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması.
  1915: Çanakkale Cephesi'nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
  1917: Rusya'da ihtilal çıkması.
  1917: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması.
  1919: 15 Mayıs İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali.
  1919: 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 22 Haziran Amasya Genelgesi
  23 Temmuz- 5 Ağustos Erzurum Kongresi 4-11 Eylül Sivas Kongresi
  1920: 10 Ağustos Sevr Antlaşması'nıb imzalanması.
  1921: Yeni Türk Devletinin ilk Anayasası. Birinci İnönü Muharebesi. Londra Konferansı
  İkinci İnönü Muharebesi. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. İstiklal Marşımızın
  Kabulü.Sakarya Meydan Muharebesi. Kars Antlaşması. Ankara Antlaşması.
  1922: Saltanatın kaldırılması.
  1923: Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Çumhuriyeti'ni kurması.
   
Benzer Konular
 1. wien06
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  957
 2. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  3.042
 3. ZeyNoO
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  921
 4. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  797
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş