Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı
Kuruluş Tarihi 1868
Tür Yargı
Genel merkez Ankara
Başkan Hasan Gerçeker
Bütçe 423 milyon TL
Web Sitesi : http://www.yargitay.gov.tr/


T.C. Anayasasının 146, 154, 155, 156, 157 ve 158. maddelerine göre Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 adet yüksek yargı organı vardır. Bunlar; 1- Anayasa Mahkemesi 2- Yargıtay 3- Danıştay 4- Askerî Yargıtay 5- Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 6- Uyuşmazlık Mahkemesi'dir. (Sayıştay'a ise Anayasa Koyucu yüksek yargı organları arasında yer vermediğinden, Sayıştay yüksek yargı organı değildir. Hatta Sayıştay mahkeme hüviyetine dahi haiz değildir. (Anayasa Mahkemesi Sayıştay'ı somut norm denetimine başvurabilen bir mahkeme olarak kabul etmemektedir) ve bir kuruma Anayasa'nın yargı bölümünde yer verilmesi, o kurumu yargı yeri haline getirmez.)
Yargıtay da, yukarıda sayılan 6 yüksek yargı organından birisidir ve adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. 6 Şubat 2008 tarihnde Yargıtay Birinci Başkanlığı'na Hasan Gerçeker seçilmiştir.
II. Mahmut tarafından 1837 yılında Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye adında ve günümüz Danıştay’ı ile Yargıtay’ının temelleri olan bir yüksek mahkeme kurulmuş; daha sonra 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu yüksek mahkeme (Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye) ikiye ayrılarak Şuray-ı Devlet adıyla Danıştay ve Meclisi Ahkâmı Adliye adıyla Yargıtay kurulmuş; böylelikle, yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Bu iki yargı organından Şura'yı Devlet'e hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idarî uyuşmazlıklara çözüm getirme şeklinde hem "kanun tasarı hazırlama" hem "yargı" görevi olarak iki görev verilmişken, Divan*ı Ahkâm*ı Adliye'ye ise yalnızca "yargı" görevi verilmiştir.
2008 yılı bütçesi kapsamında Yargıtay'a öngörülen ödeneğin 49 milyon 12 bin YTL olduğu açıklandı.Birimleri

* Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel Kurulu
* Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu ve Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu
* Hukuk ve Ceza Daireleri
* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
* Yargıtay büro ve idari birimleri

Yargıtay Başkanları Şu anda Yargıtay Başkanı, Hasan Gerçeker'dir.
 

Benzer konular

Top