Türkiye memeliler listesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1


Türkiye memeliler listesi

Türkiye'nin Memelileri. Türkiye faunasına ait 160 civarında memeli türü tanılmaktadır.

* Nesli tehlikede olan türler (T) ile gösterilmiştir.
* Türkiye'de nesli tükenmiş türler (N) ile gösterilir.
* Endemik olan türler (E) ile gösterilmiştir.
* İnsanlarca getirilmiş yabancı türler (Y) ile gösterilmiştir.
* Zararlı sayılan türler (Z) ile gösterilmiştir.


Böcekçiller (Insectivora)

Kirpigiller (Erinaceidae)
* Ak göğüslü kirpi (Erinaceus concolor)
* Uzun kulaklı çöl kirpisi (Hemiechinus auritus)

Sivri Fareler, Cüce Fareler (Soricidae)
* Avrasya sivri faresi (Sorex minutus)
* Yaygın sivri fare (Sorex raddei)
* Orman sivri faresi (Sorex araneus)
* Kafkas sivri faresi (Sorex caucasicus)
* Kafkas sivriburunlu faresi (Sorex volnuchini)
* Bataklık sivri faresi (Neomys anomalus)
* Cüce sivri fare (Suncus etruscus)
* Bataklık faresi (Neomys teres)
* Bahçe sivri faresi (Crocidura suaveolens)
* Kır sivri faresi (Crocidura leucodon)

Köstebekgiller (Talpidae)
* Avrupa köstebeği (Talpa europaea)
* Kafkas köstebeği (Talpa caucasica)
* Akdeniz köstebeği (Talpa levantis)

Yarasalar ya da Uçanmemeliler (Chiroptera)
Dünyada 18 familyaya bağlı, 986 tür yarasa varken Türkiye’de 4 aileye bağlı, 30 tür yarasa bulunmaktadır.

Meyve Yarasaları (Pteropodidae)
* Mısır meyve yarasası (Rousettus aegyptiacus)

Nal burunlu yarasalar (Rhinolophidae)

* Büyük nalburunlu yarasa (Rhinolophus ferrumequinum)
* Küçük nalburunlu yarasa (Rhinolophus hipposideros)
* Akdeniz nalburunlu yarasası (Rhinolophus euryale)
* Blasius nalburunlu yarasası (Rhinolophus blasii)
* Mehely nalburunlu yarasası (Rhinolophus mehelyi)

Şemsiyekuyruklu Yarasalar (Emballonuridae)
* Çıplak karınlı mezar yarasası (Taphozous nudiventris)

Düz burunlu yarasalar (Vespertilionidae)
* Büyük fare kulaklı yarasa (Myotis myotis)
* Fare kulaklı su yarasası (Myotis daubentonii)
* Uzun ayaklı yarasa (Myotis capaccinii)
* Sakallı yarasa (Myotis brandtii)
* Bıyıklı siyah yarasa (Myotis mystacinus)
* Bıyıklı kahverengi yarasa (Myotis aurascens)
* Bıyıklı nepal yarasası (Myotis nipalensis)
* Kirpikli yarasa (Myotis emarginatus)
* Büyük kulaklı yarasa (Myotis bechsteini)
* Saçaklı yarasa (Myotis nattereri)
* İran saçaklı yarasası (Myotis schaubi)
* Bayağı akşamcı yarasa (Nyctalus noctula)
* Küçük akşamcı yarasa (Nyctalus leisleri)
* Büyük akşamcı yarasa (Nyctalus lasiopterus)
* Geniş kanatlı yarasa (Eptesicus serotinus)
* Akdeniz geniş kanatlı yarasa (Eptesicus bottae)
* Çift renkli yarasa (Vespertilio murinus)
* Bayağı cüce yarasa (Pipistrellus pipistrellus)
* Akdeniz cüce yarasası (Pipistrellus pygmaeus)
* Beyaz şeritli yarasa (Pipistrellus kuhlii)
* Sert derili yarasa veya pürtük derili yarasa (Pipistrellus nathusii)
* Savi cüce yarasası (Hypsugo savii)
* Kahverengi uzun kulaklı yarasa (Plecotus auritus)
* Gri uzun kulaklı yarasa (Plecotus austriacus)
* Basık burunlu yarasa (Barbastella barbastellus)
* Uzun kulaklı çöl yarasası (Otonycteris hemprichi)
* Uzun kanatlı çöl yarasası (Miniopterus schreibersii)

Kuyruklu yarasalar (Molossidae) * Buldog yarasası (Tadarida teniotis)
Ayrıca:Türkiyede kan emen yarasalar bulunmaz. Dünyada sadece 2 yarasa türü kan emer. Bunların ikisi de Güney Amerika'da bulunurlar ve büyük memelilerden zarar vermeyecek miktarda kan emerler. Türkiye'de bulunan yarasa türlerinin çoğu böceklerle beslenirler ve böylece tarım için faydalıdırlar. Türkiye'nin tek zararlı olarak görülen yarasası Mısır meyve yarasasıdır. Meyve bahçelerinde zarar yaratabilir.

Tavşanımsılar (Lagomorpha)

Tavşangiller (Leporidae)
* Bayağı tavşan (Lepus europaeus)
* Ada tavşanı (Oryctalagus cuniculus) (Z)

Kemiriciler (Rodentia)
Koklaşan Tarla sincapları (Spermophilus citellus)
Kızıl orman faresi (Clethrionomys glareolus)
Orman faresi (Apodemus sylvaticus)
Sırtı çizgili orman faresi (Apodemus agrarius)
Hasat faresi (Micromys minutus)
Dikenli fare (Acomys cilicicus)
Hint oklu kirpisi (Hystrix indica).


Sincapgiller (Sciuridae)
* Kızıl sincap (Sciurus vulgaris)
* Anadolu sincabı, Sincap (Sciurus anomalus)
* Trakya Tarla sincabı (Spermophilus citellus)
* Anadolu gelengisi, Anadolu yersincabı (Spermophilus xanthophrymnus)
* Toros gelengisi, Toros yersincabı (Spermophilus taurensis)(E)

Araptavşanları (Dipodidae)
* Fırat araptavşanı (Allactaga euphratica) (T)
* Araptavşanı (Allactaga elater) (T)
* Araptavşanı (Allactaga williamsi) (T)
* Kafkas huş faresi (Sicista caucasica)

Muridae
* Su sıçanı (Arvicola terrestris)
* Kar faresi (Chionomys nivalis)
* Kafkas faresi (Chionomys gud)
* Uzunkuyruklu karfaresi (Chionomys roberti)
* Bayağı orman sıçanı (Clethrionomys glareolus)
* İran körfaresi (Ellobius lutescens)
* Doğu Anadolu tarla faresi (Microtus arvalis)
* Anadolu tarla faresi (Microtus anatolicus)
* Kahramanmaraş tarla faresi (Microtus guentheri)
* Batı Anadolu tarla faresi (Microtus lydius)
* Sosyal tarla faresi (Microtus socialis)
* Uzun kuyruklu çayır tarlafaresi (Microtus rossiomeridionalis)
* İran tarla faresi (Microtus irani)
* Dağistan tarla faresi (Microtus daghestanicus)
* Doğramacı tarla faresi (Microtus dogramaci)
* Meryemana çamlık tarla faresi (Microtus majori)
* Yaygın çamlık tarla faresi (Microtus subterraneus)
* Schidlovski tarla faresi (Microtus schidlovski)
* Uzun tırnaklı körfare (Prometheomys schaposchnikowi)
* Fare benzeri hamster (Calomyscus bailwardi)
* Cüce avurtlak (Cricetulus migratorius)
* Avurtlak, Türk hamsteri (Mesocricetus brandti)
* Koca avurtlak, Altin hamster (Mesocricetus auratus)
* Kayalık gerbili (Gerbillus dasyurus)
* Çöl sıçanı (Meriones tristrami)
* Çöl sıçanı (Meriones vinogradovi)
* Iran çöl sıçanı (Meriones persicus)
* Çöl sıçanı (Meriones crassus)
* Iri çöl sıçanı (Tatera indica)
* Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus) (T) (E)
* Kayalık orman faresi (Apodemus mystacinus)
* Bayağı orman faresi (Apodemus sylvaticus)
* Sarı boyunlu orman faresi (Apodemus flavicollis)
* Sırtı çizgili orman faresi (Apodemus agrarius)
* Orman faresi (Apodemus fulvipectus)
* Ural orman faresi (Apodemus uralensis)
* Toros orman faresi (Apodemus iconicus)
* Hasat faresi (Micromys minutus)
* Ev faresi (Mus musculus domesticus) (Z)
* Tarla sarı ev faresi (Mus macedonicus)
* Kara sıçan (Rattus rattus rattus) (Z)
* Göçmen sıçan (Rattus rattus norvegicus) (Z)

Körfareler (Spalacidae)
* Küçük körfare (Nannospalax leucodon)
* Nehringi körfaresi (Nannospalax nehringi)
* Güneydoğu Anadolu körfaresi (Nannospalax ehrenbergi)
* Munzur körfaresi (Nannospalax munzuri)
* Tunceli körfaresi (Nannospalax tuncelicus)

Yediuyurlar (Gliridae)
* Hasancık (Dryomys nitedula) (T)
* Anadolu kayauyuru (Dryomys laniger) (T) (E)
* Küçük hasancık (Dryomys pictus) (T)
* Asya bahçe yediuyuru (Eliomys melanurus) (T)
* Fare benzeri yediuyur (Myomimus roachi) (T)
* Fındık faresi (Muscardinus avellanarius) (T)
* Yediuyur (Glis glis) (T)

Oklukirpigiller (Hystricidae)
* Hint oklu kirpisi (Hystrix indica) (T)

Koypular (Myocastoridae)

* Koypu (Myocastor coypus) (Y) (Z)

Yırtıcımemeliler (Carnivora)


Köpekgiller (Canidae)
* Kurt (Canis lupus) (T)
* Altın çakal (Canis aureus)
* Kızıl tilki (Vulpes vulpes)
* Çöl tilkisi (Vulpes zerda)

Sansargiller (Mustelidae) [değiştir]
* Bayağı gelincik (Mustela nivalis)
* Kakım (Mustela erminea)
* Bayağı kokarca (Mustela putorius)
* Alaca sansar (Vormela peregusna)
* Kır sansarı (Martes foina)
* Ağaç sansarı (Martes martes)
* Porsuk (Meles meles)
* Susamuru (Lutra lutra) (T)

Ayıgiller (Ursidae)
* Boz ayı (Ursus arctos) (T)

Kuyruksürengiller (Herpestidae)
* Firavunfaresi (Herpestes ichneumon)

Sırtlangiller (Hyaenidae)
* Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) (T)

Kedigiller (Felidae)
Türkiyenin en büyük kedileri, Asya aslanı'nın nesli 19. yüzyılda tükenmiştir, Hazar kaplanı ve Anadolu leoparı ise 1970'li yıllarda ortadan kaybolmuşlardır. Hazar kaplanı için son resmi kayıt 13 ocak 1971, Anadolu leoparı için son kayıt 1979 yılındadır. Günümüzde Türkiye'de bildiğimiz ev kedisinin dışında, ev kedisi ile aynı türe ait olan Yaban kedisi (ya da Yabanikedi), Avrasya vaşağı, Karakulak (ya da Step vasağı), Sazlık Kedisi (ya da Bataklık Vaşağı) kedigiller familyasını temsil etmektedirler. Ara sıra bir leopar gözlenimi rivayeti gündeme gelsede, 1979 yılından itibaren hiçbiri güvenilir bir şekilde kanıtlanamamıştır. Eğer Anadolu leoparının gerçekten tükenmiş olduğu kabul edilecek olsa bile, Türkiye-Iran sınırını aşarak Türkiye'ye girmiş olabilecek bir İran leoparına (Panthera pardus saxicolor) rastlamanın da imkânsız olmadığını unutmamak gerekir.

Türkiyenin kedigilleri:

* Yaban kedisi (Felis silvestris) (T)
* Bayağı vaşak (Lynx lynx) (T)
* Karakulak (Lynx caracal) (T)
* Sazlık kedisi (Felis chaus) (T)
* Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) (N) ya da (T)
* Hazar kaplanı (Panthera tigris virgata) (N)
* Aslan (Panthera felis asiatica) (N)

Yüzgeçayaklılar (Pinnipedia)

Fokgiller (Phocidae)
* Akdeniz foku (Monachus monachus) (T)


Çift toynaklılar (Artiodactyla)
Alageyik (Cervus dama)

Domuzgiller (Suidae)
* Yaban domuzu (Sus scrofa) (Z)

Geyikgiller (Cervidae)
* Kızıl geyik, (Cervus elaphus) (T)
* Alageyik (Dama dama) (T)
* Karaca (Capreolus capreolus) (T)

Boynuzlugiller (Bovidae)
* Yaban keçisi (Capra aegagrus) (T)
* Çengel boynuzlu keçi (Rupicapra rupicapra) (T)
* Anadolu yaban koyunu (Ovis argali anatolica) (T)
* Doğu yaban koyunu (Ovis argali argali) (T)
* Acem ceylanı (Gazella subgutturosa) (T)
* Hatay Dağ Ceylanı (Gazella gazella)

Filgiller (Proboscidea)
Asya fili'nin Türkiye'de nesli 19. yüzyılda tükenmiştir.

Filler (Elephantidae)
* Asya fili (Elephas maximus) (N)

Balinalar (Cetacea)
Musur: Karadenizin bu minik balinası çoğu kez yunus zannedilir.

Musurgiller (Phocoenidae)
* Bayağı musur (Phocaena phocaena) (T)

Yunusgiller (Delphinidae)
* Tırtak (Delphinus delphis) (T)
* Afalina (Tursiops truncatus) (T)
* Gri yunus (Grampus griseus)
 
Top