1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Türkiye yeşilay cemiyeti tüzüğü

Konusu 'Hukuk Köşesi' forumundadır ve Suskun tarafından 5 Mart 2011 başlatılmıştır.

 1. Suskun

  Suskun V.I.P V.I.P

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  22.929
  Beğenileri:
  318
  Ödül Puanları:
  6.230
  Yer:
  Türkiye
  Banka:
  26.960 ÇTL


  [​IMG]
  TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

  1. KISIM

  KURULUŞ VE GÂYE

  Madde 1- Cemiyet, merkezi İstanbul?da olmak üzere 1 Mart 1920 tarihinde Hilâl-i Ahdar adı ile kurulmuş, daha sonra sırası ile Yeşil Hilâl, YEŞİLAY ve TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ adını almıştır.

  TÜRKİYE kelimesinin Cemiyet isminin başında kullanılmasına 20.9.1973 gün ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir.

  Cemiyet, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 19.9.1934 tarih ve 2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu yararına çalışan (Umumi menfaatlere hâdim) bir dernektir.

  Madde 2 - Cemiyetin alâmeti, beyaz zemin üzerine, karşıdan bakarken uçları sağa doğru olan yeşil bir aydır. Ancak TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ gençlik şubesi ve buna bağlı olan kollar, ?şişeden çıkan yılanı sıkan el? sembolünü -bayrak ve rozet hâriç- lüzum gördükleri yerde kullanabilirler.

  Madde 3 - Cemiyetin gayesi, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, içki ve uyuşturucu madde tüketimini, devlet organları ile de iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmektir. Bu gayeye erişmek için:

  A) Konferanslar, radyo ve televizyon konuşmaları, geziler, sergiler, kurs ve seminerler tertiplemek, kitap, mecmua ve makaleler neşretmek, spor, san?at ve kültür çalışmaları yapmak ve emsâli teşebbüslerde bulunmak,

  B) Alkoliklerle, toksikomanların hastahanelerde tedavisine ve çalışabilir hâle gelmelerini temine gayret etmek, ailesine yardımcı olmak, çocuklarının eğitim ve korunmalarına çalışmak,

  C) Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulundan izin alınmak şartı ile, Alkol ve uyuşturucu maddelerle ilgili milletlerarası teşekküllerle münâsebet tesis etmek ve bunların toplantılarına temsilci göndermek,

  D) Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükûmet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak,

  E) Şubeler açmak,

  F) Lokal ve yurtlar tesis etmek, dispanser açmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak.

  2. KISIM

  CEMİYETE ÜYE OLMA VE AYRILMA

  Madde 4 - Her ne cinsten olursa olsun, hiç bir surette içki ve uyuşturucu maddeleri kullanmamayı ve bunlarla mücadeleyi benimsemiş olan 18 yaşını bitirmiş, kanunî ehliyet ve şartları hâiz her Türk vatandaşı yemin etmek sûretiyle Cemiyete üye olabilir.

  Ancak, 2908 sayılı Dernekler Kanunu?nun 4. maddesinin 1, 2, 3, 4?üncü fıkralarındaki zikredilenler 16. madde hükümleri mahfuz kalmak üzere Cemiyete üye olamazlar.

  Yemin şekli şudur: "Üye kaldığım müddetçe uyuşturucu zehirleri ve alkollü içkileri hiç bir sûretle kullanmamaya, Cemiyet ve ülküyü yaymağa şeref ve namusum üzerine söz veriyor ve yemin ediyorum."

  Madde 5 - Aslî üye olmak isteyenler, yazılı yemini hâvi basılı giriş kâğıdını doldururlar, idareye verdikten sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun kararı ile üyelik hakkını kazanırlar.

  Şubeler, yeni üyelerini üç ayda bir liste halinde Genel Merkeze bildirirler.

  Madde 6 - Cemiyete üye yazılmadığı halde alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasına karşı mücadeleyi benimseyen ve gayeye faydalı mühim yardımlarda bulunan şahıslara, Genel Merkez Yönetim Kurulu? nun kararıyle fahrî üyelik tevcih edilebilir.

  Cemiyete üye olsun veya olmasın, Cemiyet mefkûresi için mühim hizmetlerde bulunan kimselere Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun kararı ile bir Yeşilay nişanı verilebilir.

  Madde 7- Her üye yazılı olarak üyelikten istifa edebilir. Üyelik âidatını iki yıl ödemeyen üye, üyelikten istifa etmiş sayılır ve ilişiği kesilir.

  Madde 8 - Alkollü içki içenler ile uyuşturucu madde kullananlar veya Cemiyet gayelerine aykırı harekette bulunanlar veya Cemiyet işlerini siyâsî maksatlarına veya şahsî arzularına âlet edenler Cemiyetten ihraç edilirler.

  İhraç, Haysiyet Divanının kararı ile olur. Genel Kurulun tasdikiyle kat?ileşir.

  Haysiyet Divanınca ihraç edilen üye, ihraç tarihinden itibaren Cemiyet Faaliyetlerine katılamaz, seçilme hakkını kullanamaz.

  3. KISIM

  GENEL KURUL?UN TEŞEKKÜL TARZI,

  VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ


  Madde 9 - TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ?nin en yüksek organı alan Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeleri, yalnız Genel Merkez?e kayıtlı üyeler arasından Genel Merkez Yönetim Kurulunun seçeceği 20 üye ile, gençlik şubesi, kadınlar kolu, il, ilçe ve köy şubelerinin kendi genel kurullarınca seçilmiş üç?er üyenin iştirâki ile teşekkül eder.

  Genel Kurul iki yılda bir, EKİM ayında toplanır. İl, ilçe ve köy şubelerinin kongreleri ise yılda bir defa toplanır.

  İl merkez şubelerinin olağan yıllık kongreleri MAYIS, İlçe ve köy şubelerinin olağan yıllık kongreleri NİSAN ayı içinde toplanır.

  Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallî bir gazete ile îlân olunur.

  Şube genel kurul toplantılarına ait îlân, gazete yerine mahallî imkân ve vâsıtalardan faydalanmak sûretiyle de yapılabilir.

  Genel kurul; Genel Kurula iştirak hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı bulunamaz ise, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, Cemiyet Yönetim, Denetleme kurulları ve Haysiyet divanı üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul, Merkezde Cemiyet Genel Başkanı, şubelerde Başkan, bunların bulunmaması halinde, ikinci başkanlardan biri, onlar da yoksa, merkezde genel sekreter ve şubelerde sekreter tarafından açılır. Açılışı tâkiben, Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtipten müteşekkil kongre divanı seçilir.

  Madde 10 - Genel Kurul toplantılarında, yalnız gündemde yer alan konular müzâkere olunur. Ancak mevcut üyelerin en az 1/10?inin yazılı talebi ile ilâvesi istenen konuların ek madde olarak gündeme alınması mecbûrîdir.

  Madde 11 - Kararlar, hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Her üyenin bir reyi vardır. Ancak Cemiyet üyesi kendisi veya eşi veyahut usul ve fürûu hakkındaki kararlarda rey veremez. Bu madde Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında da geçerlidir.

  Madde 12 - Genel Kurul, aşağıda yazılı hususlar hakkında karar verir:

  A) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının müzâkeresi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun ibrâsı.

  B) Yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi,

  C) Yeni bütçe tekliflerinin tasdiki,

  D) Genel Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Yeşilay ülküsüne hizmeti geçmiş şahıslara fahri başkanlık ünvanı tevcihi,

  E) Cemiyet tüzüğünün tadili, Şube açma ve kapama işlemlerinin yerine getirilmesi,

  F) İhraç kararlarının tasdiki,

  G) Cemiyet için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda 2908 sayılı dernekler kanununun 64. maddesi hükümleri çerçevesinde yetki vermesi,

  H) Cemiyetin feshi,

  I) Cemiyetin iç denetimi için lüzumlu kararları almak.

  Madde 13 - Genel Kurul, adaylar arasından gizli oy ile,

  A) Genel Merkez Yönetim Kurulu?na 13 asil ve ayrıca 7 yedek üye,

  B) Denetleme kuruluna 3 asil ve ayrıca 3 yedek üye,

  C) Haysiyet divanına 3 asil ve ayrıca 3 yedek üye seçer.

  Madde 14 - Genel Kurul toplantıları, kongre Başkan veya Başkan yardımcısı tarafından idare olunur. Zabıt veya yazı işlerini kâtipler idare eder. Genel Kurulun müzâkere zabıtları, Başkan, Başkan vekili ve kâtipler tarafından imzalanarak Genel Başkanlığa tevdî olunur.

  Genel Kurul kararları üyelere ve üçüncü şahıslara, Cemiyet genel merkezindeki ve şube binalarındaki mutad mahallere bir hafta müddetle asılarak îlân sûretiyle duyurulur.

  Madde 15 - Genel Kurul fevkalâde olarak aşağıda gösterilen hallerde toplanır:

  A) Üyelerin 1/5?inin yazılı isteği ile,

  B) Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun kararı ile toplanır.

  Genel Kurulun fevkalâde toplantısında, vazife başına yeni bir heyet geldiği takdirde bu heyet normal Genel Kurul toplantısına kadar vazife başında kalır.

  Madde 16 - Tüzüğün tâdili için yapılan teklif, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından tetkik edilerek uygun görüldüğü takdirde Genel Kurula arz edilir. Tüzük, mevcudun 2/3 ekseriyeti ile tâdil olunur.

  4. KISIM

  GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU?NUN

  VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ

  Madde 17 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, Cemiyetin işlerini görmek ve tüzüğe uygun olarak onu temsil eylemek hak ve vazifelerine hâizdir.

  Madde 18 - Genel Merkez Yönetim Kurulu?na seçilebilmek için YEŞİLAY üyesi olmak lâzımdır.

  Madde 19 - Yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını takip eden ilk hafta içinde toplanarak aralarında vazife taksimi yaparlar.

  Madde 20 -
  Genel Merkez Yönetim Kurulu, Cemiyet gayelerinin tahakkuku için her türlü yetkiye hâizdir. Lüzum gördüğü hususlara ait her türlü yönetmelikler hazırlar ve iç denetimi sağlamak için, uzmanların hazırlayacakları raporları dikkate alarak Cemiyetin bütün uygulamalarını tesirli bir surette ve objektif değerleri gözönüne alarak çalışma plânına bağlar, kararlar Genel Kurul?dan geçmek sûretiyle tatbik sahasına konur.

  Madde 21 -
  Genel Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir defa yarıdan bir fazla üyenin huzuru ile toplanır. Kararlar hazır bulunanların ekseriyeti ile verilir. Kararlar, karar defterine yazılarak üyeler tarafından imzalanır.

  Madde 22 - Genel Merkez Yönetim Kurulu?na bir devre içerisinde üst üste üç defa mazeretsiz gelmeyen üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Mazeretin kabul edilip edilmemesi hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, Genel Başkanlıkça yedek üyeler göreve çağrılır.

  5. KISIM

  GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU?NUN

  ÇALIŞMA TARZI


  Madde 23 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, iki Genel Sekreter Yardımcısı, bir Genel Muhasip, bir Genel Muhasip Yardımcısı ve bir Veznedar seçer. Diğer üyeler Yönetim Kurulu üyesi olarak vazife yaparlar:

  A) Genel Başkan hârice karşı Cemiyeti temsilen toplantıları idare, Cemiyete ait işleri tanzim ve kararların tatbikini tâkip eder.

  B) Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanlık tarafından kendilerine verilecek vazifeleri deruhde ederler.

  C) Genel Sekreter, Cemiyetin muhaberat ve kayıtlarını idare eder, gelen ve giden evrak defterlerini tutar. Yardımcıları aralarında yapacakları vazife taksimine göre kendisine yardım ederler.

  D) Genel Muhasip, gelir ve giderleri muntazam bir surette kayıt ve tespit ile Cemiyetin mâlî durumunu idare eder, muhasebe ile ilgili defterleri tutar, yardımcısı kendisine yardım eder.

  E) Veznedar, Cemiyet vâridâtını tahsil ile muhasebeci tarafından tanzim edilmiş tediye emrine göre tediyatta bulunur. Cemiyete ait kıymetli evrak, ayniyat ve demirbaş eşyayı muhafaza ile irat ve nakdi sarfiyat gibi işleri tedvir eder.

  Madde 24 - Genel Kurul toplantısında, Genel Merkez Yönetim Kurulu?na seçilen üyelerin isimleriyle adresleri ve Tüzükte yapılan değişiklikler 7 gün içerisinde en büyük mülkiye âmirliğine bildirilir.

  Madde 25 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul?un vermiş olduğu prensip kararlarını tatbik eder.

  Madde 26 - Genel Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarını tanzim için muhtelif kol ve komisyonlar teşkil edebilir. Bu kol ve komisyonlar için hariçten üyeler alınabilir.

  6. KISIM

  DENETLEME KURULU


  Madde 27 - Genel Merkez?e kayıtlı üyeler arasından, genel kurulca seçilen murakıplar, Cemiyetin bilcümle hesaplarıyla, idare hususları ve çalışmalarını denetim ile mükelleftirler.

  Madde 28 - Murakıplar istedikleri zaman denetim yapabilirler. Bunun neticesinde Genel Başkanlığa rapor verirler. Murakıplar tek veya toplu olarak Cemiyetin idarî ve malî durumunu bir raporla Genel Kurul?a bildirirler.

  Madde 29 - Herhangi bir sebeple istifa eden murakıbın yerine Genel Başkanlıkça yedek murakıp çağrılır.

  7. KISIM

  HAYSİYET DİVANI

  Madde 30 -
  Haysiyet Divanı, Genel Kurulca, Genel Merkez?e kayıtlı üyeler arasından seçilen 3 üyeden meydana gelir. İstifa eden üyenin yerine yedek üye geçer.

  Madde 31 - Haysiyet Divanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun kendisine havale ettiği işleri tetkik eder. Yeşilay Genel Merkezi Haysiyet Divanı, şubeler haysiyet divanlarının verecekleri kararların son tetkik merciidir.

  Madde 32 - Haysiyet Divanı, kararlarını ekseriyetle verir. Hakkında şikâyet yapılmış olan haysiyet divanı üyesi, bu meselenin tetkikinde divan toplantılarına iştirak edemez, yerine muvakkaten ilk yedek üye geçer.

  Madde 33 - Haysiyet Divanı tetkik ettiği meselede, ilgili bulunan şahısları tesbit ile onlara yapılan iddiayı yazılı olarak bildirir. 15 gün içerisinde cevap vermesini ister. Muhaberat, iadeli taahhütlü mektupla ve genel sekreterlik vasıtasıyla yapılır.

  Madde 34 - Haysiyet Divanı, hakkında iddiada bulunulan kimsenin cevap vermekten veya gönderilen mektubu almaktan imtina etmesi halinde, gıyaben karar verir. Mezkûr şahsın adresinde bulunamaması halinde, Cemiyet ilân tahtasına 15 gün müddetle talik sûretiyle yapılacak îlânı müteâkip gıyâben karar verilir.

  Madde 35 - Haysiyet Divanı, 8. maddede yazılı ihraç cezasıdan başka muvakkaten Cemiyet faaliyetlerine iştirakten men veya ihtar cezası dahi verebilir.

  Madde 36 - Haysiyet Divanı, kendisine havale edilen işleri, havale tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde bir karara bağlamakla mükelleftir. Haysiyet Divanına ait zabıtlar, Genel Başkanlık tarafından ayrı olarak saklanır.

  8. KISIM

  MUHTELİF HÜKÜMLER

  Madde 37 -
  Cemiyetin gelirlerini şunlar teşkil eder:

  A) Üyelerin yılda 6.000.000.-TL. olarak verecekleri aidat...

  B) Cemiyetçe yapılan yayınlar, tertiplenen sergi, konser, eğlence, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

  C) Cemiyetin mal varlığından elde edilen gelirler.

  D) Cemiyete yapılan bağışlar ve yardımlar.

  E) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

  Madde 38 - Her ne sûretle ve vâsıta ile olursa olsun, tasarruf edilen bütün gayri menkullerin tescili Genel Merkez adına yapılır.

  Şubelere ait tesisler dahi Genel Merkezin malıdır. Gelirleri şubelere bırakılabilir, şubelerin, şartlı bağışları kabulünde Genel Merkezin muvafakat kararını almaları zarûrîdir.

  Madde 39 -
  Cemiyete ait masraflar, Yönetim Kurulu?nun kararı ile yapılır ve müteakip bir toplantıda tasdik edilir. Acele işlerde 300.000.000.-TL.?na kadar Başkan veya Genel Sekreter ile Muhasebeci müştereken masraf yapmaya yetkilidir.

  Madde 40 - Veznedar, Cemiyetin gelirini, tahsil olundukça derhal bankaya yatırır. Ancak bunlardan Memur katsayısı X 1000 tutarı kadarını ihtiyaçlar için kasada bulundurabilir.

  Madde 41 - Cemiyet adına her türlü tediye, mâlî usullere uygun senet, fatura veya resmî makbuz karşılığında yapılır.

  Madde 42 - Kıymetli ve basılı evrak ile, üzerlerinde Yeşilay?ın alâmeti bulunan her maddenin îmâl ve satış hakkı münhasıran Genel Merkez?e aittir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu hakkın kullanılmasında, şube veya şahıslara selâhiyet verebilir.

  Madde 43 - Aşağıda yazılı defterlerin tutulması mecburidir:

  -Üye Kayıt Defteri

  -Karar Defteri

  -Yevmiye Defteri

  -Büyük Defter (Kebir) Hesabın Açılımı

  -Alındı Belgesi Kayıt Defteri

  -Envanter Defteri (Demirbaş)

  Bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

  Madde 44 - Kullanılmayacak hâle gelen veya herhangi bir sûrette zâyi olan eşya hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun kararı ile, bu eşyanın kaydı demirbaş defterinden silinir.

  Madde 45 - Cemiyetin feshine, Genel Kurul, Dernekler Kanununun hükümlerine göre karar verebilir. Gerek fesih ve gerekse infisah halinde, mevcut mallar Genel Kurulca verilecek karara göre tasfiye edilir.

  Madde 46 - Cemiyet adına imza selâhiyeti:

  A) Cemiyet adına imza olunan çek ve senetlerde ?Genel Başkan? veya ?Genel Başkan Yardımcılarından biri?nin imzası ile ?Genel Muhasip?in imzası müştereken bulunur.

  B) Cemiyet adına gönderilecek her türlü evrakta Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcılarından biri, yahut ilgili kısım âmirinin imzası bulunur.

  9. KISIM

  ŞUBELER


  Madde 47 -
  Cemiyet Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun lüzum gördüğü il ve ilçelerde şubeler açabilir.

  Madde 48 - Şubelerin kuruluşu, Genel Kurul?un ve yönetim kurullarının işleyişinin tanzim ve tedviri ile alâkalı hususlar hakkında, işbu tüzüğün hükümleri tatbik olunur. Şubeler ayrıca, Genel Merkez Yönetim Kurulu?nca hazırlanan özel yönetmeliğe göre faaliyet gösterirler.

  Şube Yönetim kurulları, 5 asil, 5 yedek üyeden, denetim kurulları 3 asil, 3 yedek üyeden, haysiyet divanları 3 asil, 1 yedek üyeden teşekkül eder.

  Madde 49 - Şubeler, kendilerine bağlı gençlik ve kadın kolları kurabilirler. İstanbul?da, şube hak ve selâhiyetlerine haiz bir gençlik şubesi ve bir kadınlar kolu vardır.

  Madde 50 - Bir şube muhitinden, diğer bir şube muhitine temelli giden üye, gittiği şubenin üyesi sayılır. Şubeler bu durumu nakil kâğıdı vermek sûretiyle birbirlerine bildirerek kayıtlarına işlerler.

  Madde 51 - Şubeler kendi genel kurullarınca kabul edilmiş hesap raporlarına göre, ertesi yıla devrettikleri sâfî hâsılatın %10?unu Genel Merkez?e göndermekle mükelleftirler. İcabında Genel Merkez hissesinin herhangi bir şubeden alınmamasına, o şube yönetim kurulunun mûcib sebepli teklifi üzerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu karar verebilir.

  Şubeler kongre zabıtlarının, senelik faaliyet raporlarının birer suretini, demirbaş defterine kayıtlı eşyanın bir listesini ve Genel Kurul?a şube adına katılacak delegelerin isim listesini, kongrelerini takip eden 15 gün içinde Genel Merkez?e gönderirler.

  Madde 52 - Şubelerde, muâmelât ve faaliyetlerinde tüzük ve yönetmeliklere, cemiyet gaye ve menfaatlerine aykırı harekette bulundukları tesbit edilen yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin men?ine ve görevlerine son verilmesine Genel Merkez Yönetim Kurulu karar verebilir.

  Bu takdirde, görevine son verilen üyelerin yerine Şube Yönetim Kurulu?na Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun tâyin edeceği üyeler katılır ve belirtilen müddet içinde Şube Genel Kurulu toplanarak yeni Yönetim Kurulu seçimini yapar.

  Madde 53 - Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun, Genel Merkez veya en yakın şube üyelerinden göndereceği müfettişler, şubelerin her türlü idarî, malî v.s. muamelâtını denetlerler. Denetleme neticesinde, Genel Başkanlığa bir ay zarfında rapor verirler. İdarî teftiş raporunun bir sûreti şubeye gönderilir.

  Şubeler, müfettişlere her türlü imkân ve kolaylığı sağlamakla mükelleftirler.

  10. KISIM

  YEŞİLAY ŞÛRÂSI


  Madde 54 -
  Cemiyetin ana mevzuları ile Genel Merkez Yönetim Kurulu?nun havale edeceği konuları tetkik ve tahlil, neticede görüşlerini bir raporla bildirmek üzere, istişare yetkisine hâiz bir YEŞİLAY YÜKSEK ŞÛRÂSI tesis edilmiştir.

  Madde 55 - YEŞİLAY YÜKSEK ŞÛRÂSI üyesi olabilmek için:

  A) En az 15 yıldan beri Yeşilay üyesi ve ayrıca Cemiyetin ülküsüne mühim hizmetlerde bulunmuş olmak,

  B) Veya üye olmadığı halde, Cemiyet ülküsüne, yurt çapında önemli hizmetler yapmış olmak lâzımdır.

  Yüksek Şûrâ üyeliği Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak bir merasimle tevcih edilir.

  Madde 56 - Yüksek Şûrâ, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek asil üyeler ile Yeşilay Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Genel Muhasibi olan üç tabii üyenin iştirakiyle yılda en az bir defa toplanır. Çoğunlukla verilen kararlar Genel Merkez Yönetim Kurulu?na intikal ettirilir.

  11. KISIM

  İLMÎ ARAŞTIRMALAR KURULU


  Madde 57 -
  Alkol ve uyuşturucu maddelerin zararları hakkında memleketimizde ve diğer ülkelerde yapılan neşriyat, araştırma ve tebliğlerin incelenmesi, tasnif ve bir ilmî istatistik derlenmesi ve bu mevzularla çalışmak isteyenlere kaynak bilgilerin arzedilmesi için bir ilmî araştırmalar kurulu teşkil edilebilir.

  Bu ilmî kurulun çalışma ve kuruluşun şekli, Genel Merkez Yönetim Kurulu?nca tespit edilir.

  12. KISIM

  KURUCULAR


  Madde 58 -
  Yeşilay Cemiyeti 1 Mart 1920?de isimleri aşağıda yazılı zatlar tarafından ikâmetgâh adresi, İstanbul, Cağaloğlu, Nuruosmaniye Caddesi No: 17/1?de kurulmuştur.

  ADI SOYADI MESLEĞİ

  Lütfi Âkif Doktor

  İhsan Şükrü Aksel Ord. Prof. Dr.

  Hulûsi Alataş Doktor

  Tevfik Rüştü Aras Doktor

  Hayrullah Diker Prof. Doktor

  Talha Ebuzziya Muharrir

  Velid Ebuzziya Muharrir

  Eşref Edip Muharrir

  Ahmet Şükrü Emed Doktor

  Süleyman Emin Doktor General

  Hakkı Şinâsi Erel Doktor General

  Tahsin Hamdi Gencay Mâliyeci

  Fahrettin Kerim Gökay Ord. Prof. Doktor

  Celâl Feyyaz Gürsel Avukat

  Galip Hakkı Doktor

  Hikmet Hamdi Doktor

  İbrahim Haydârî Şeyhulislâm

  İsmail Hakkı İzmirli Profesör

  Rıfat Kilisli Doktor

  İsmail Hakkı Milâslı Doktor

  Sâlih Kerâmet Nigâr Öğretmen

  Gâlip Pasinler General

  H. Suphi Tanrıöver Eski Milletvekili

  Şükrü Hâzım Tiner Doktor

  H. Kenan Tunakay Doktor

  Hakkı Târık Us Muharrir

  Mazhar Osman Uzman Ord. Prof. Dr.

  Ahmet Emin Yalman Muharrir

  (Yeşilay?ın kurucularından olan bu şahısların tamamı vefat etmiştir.)


  T.C.

  RESMİ GAZETE

  Tesis Tarihi: 7 Teşrinievvel 1336

  İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğü?ne müracaat olunur.

  13 Teşrinievvel 1934 - Cumartesi Sayı: 2827

  KARARNAMELER

  Kararname No. sı: 2/1288


  Yeşil Hilâl Cemiyeti?nin, menâfii umûmiyeye hâdim müesseseler arasına alınması, Dâhiliye Vekilliğinin 1.3.1934 tarih ve 2232 numaralı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Şûrâyı Devlet Reisliğinin 4.9.1934 tarih ve 17500 numaralı tezkeresiyle tevdî olunan 5.7.1934 tarihli Heyeti Umûmiye mazbatası üzerine İcrâ Vekilleri Heyetince 19.9.1934 de tasvip ve kabûl olunmuştur. 19.4.1934

  Reisicumhur GAZİ M. KEMÂL

  Başvekil Adliye Vekili Milli Müdâfaa Vekili
  İ.İnönü Ş. Saracoğlu Zekâi

  Dâhiliye Vekili Hâriciye Vekâleti V. Mâliye Vekili
  Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat

  Maarif Vekili Nâfia Vekili İktisat Vekili
  Abidin Ali M.Celâl

  Sıhhat ve İçtimâî Mua.V. Gümrük ve İn.Ve.
  Dr. Refik Ali Rana Z.

  Ziraat V.
  Muhlis

   

Sayfayı Paylaş