Türkiye'nin Dünya Üzerindeki Yeri ve Önemi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1


Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Yeri ve Önemi
Bir yerin matematik ve özel konumu, o yerde:
• Nüfus miktarını ve nüfusun dağılışını
• İnsanların yaşam şekillerini (giysilerini, konut tiplerini, yerleşme şekillerini vb.)
• Ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler.
Şimdi ülkemizin matematik ve özel konumlarının sonuçlarını inceleyelim.
1. Türkiye. 36° - 42° kuzey paralelleri ile 26° - 45° doğu meridyenleri arasındadır. Türkiye, 36° - 42° kuzey paralelleri arasında olduğuna göre Kuzey Yarımküre'de orta kuşağın güneyindedir.
Bu durum;
• Orta kuşakta olması, 4 mevsimin belirgin olarak görülmesini sağlar.
• Orta kuşağın güneyinde olması, yazları sıcak ılıman iklimlerin etkili olmasını sağlar.
Bu iklim kuşağı insanların yaşamını ve ekonomik etkinliklerini kolaylaştırır. Bu yüzden insanlık tarihi boyunca Anadolu'da pek çok medeniyet kurulmuştur. Bu durum farklı kültürlere ait kalıntıların bulunmasına, eski kültür ve tarih hazinelerine sahip olmasını dolayısıyla turizm faaliyetlerinin önem kazanmasını sağlamıştır.
Ilıman iklime sahip olması çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesini sağladığından tarımsal etkinlikleri olumlu yönde etkilemiştir.

2. Türkiye iki yarımada üzerinde yer alır: Üç tarafının denizlerle çevrili olması;
a. Kıyı kesimlerde nemliliği artırır. Bu da doğal bitki örtüsünü, tarım ürünlerini, orman ürünlerini ve hayvancılığı, dolayısıyla kalkınmayı olumlu yönde etkiler.
b. Deniz ulaşımını, deniz ticaretini ve balıkçılığı olumlu yönde etkiler.
c. Deniz turizmini olumlu yönde etkiler. (Ancak aşırı deniz kirliliği turizm ve balıkçılığı olumsuz yönde etkilemektedir.)

3. Türkiye eski dünya kıtalarının (Avrupa, Asya ve Afrika) birbirlerine çok yaklaştıkları bin yerdedir.
Eski dünya kıtaları arasında doğal bir köprü durumunda olması kıtalararası göç ve ticaret yollarının günümüzde önemini artırmış ekonomik etkinlikleri olumlu yönde etkilemektir.
Türkiye'nin bu durumunun sonuçları geçmişten günümüze şöyle sıralayabiliriz.
- Tarihî çağlarda çeşitli milletlerin Anadolu'ya yerleşmesini ve çeşitli kültürlerin kaynaşmasını sağlamıştır
- Türkiye'deki bu kültür çeşitliliği ülkemize tarihî zenginlik kazandırarak, turizmin gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir.
- Avrupa. Afrika ve Asya ülkeleri arasında] ki ticaret yolları üzerinde bulunması, ticaretin gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir.


4. Türkiye İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir:
Türkiye, büyük bölümü Asya kıtasında (Anadolu) küçük bölümü Avrupa kıtasında (Trakya) olmak üzere iki yarımada üzerindedir. Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Akdeniz ile onun uzantıları olan Ege, Marmara ve Karadeniz ile çevrilidir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin, Akdeniz ve okyanuslara olan tek bağlantısını sağlar. Bu özelliği ülkemizin ulaşım a| ticaret bakımından önemini artırır.

5. Orta Doğu'nun petrol zengini ancak gelişmemiş olan ülkeleri ile Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri arasındadır:

Ülkemiz birbirinden çatı farklı ekonomiye sahip bu iki ülke grubu ara*sında ticari bağlantıyı sağlayan önemli bir köprü durumundadır.

Ayrıca eski Asya Türk kültürünün Avru*pa'ya, daha sonra da Avrupa kültürünün As*ya'ya yayıldığı bir köprü durumundadır.

Bütün bunların dışında çeşitli yer altı ve yer üstü kaynakları, geniş tarım olanakları saye*sinde hızla gelişen bir ülkedir. 

Benzer konular

Top