1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Türkiye'nin İdari Yapısı

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 12 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  Türkiye'nin İdari Yapısı


   "İdare kuruluşve görevleriyle bir bütündür ve
  kanunla düzenlenir." hükmü TC Anayasasında yer
  alır.
   Ölüm cezasınıonaylama yetkisi TBMM'ye aittir.
  Milli Güvenlik kurulu bir danışma kuruludur.
   İdari rejimin uygulandığıdevletlerde teşkilat
  açısından dikkati çeken nokta "Güçlü bir merkezi
  idarenin oluşması" dır.
   Türk idaresinin işleyişi ile ilgili özellikler:
  İdari usullerin saptanmasında idareye de hizmetten
  yararlananlara da güven duyulmaması
  İdarenin verimli, etkin ve ekonomik çalışmasına
  önem verme alışkanlığının yerleşememişolması.
  Genel yönetimin, mahalli idareler üzerindeki
  denetiminin oldukça ağır olması.
  Sıkıbir merkezciliğe dayanması.
   Hukuk devletini, polis devletinden ayıran en önemli
  özellik "Devletin de hukuk kurallarıile bağlıolması"
   Özel hayatın korunması, konut dokunulmazlığıgibi
  koruyucu haklar, 1982 Anayasasında "Kişinin
  Haklarıve Ödevleri" başlığıaltında yer almıştır.
   Türkiye'de laiklik ilkesi ilk kez 1937 yılında anayasal
  sisteme girmiştir.
   İdarenin teşkilatlanmasına egemen olan ve idari
  yapıya yön veren anayasal ilkeler, nitelik
  bakımından daha çok Hukukla ilgilidir.
   Türkiye'de idari yapının merkezden yönetime ağırlık
  verilerek teşkilatlandırılmasında "Tekci" bir devlet
  olmasının etkisi büyüktür.
   Cumhurbaşkanı, vatana ihanetle suçlanması
  durumunda, Yüce Divan tarafından yargılanır.
   Bakanlar, hükümet programında yer alan
  politikanın gerçekleştirilmesi için bakanlık
  yöneticileri üzerinde etkili olabilirler.
  Üst düzey yöneticiler kendi politikalarınıdeğil,
  yasalar çerçevesinde hükümet politikasınıyürütmek
  zorundadırlar.
  Bakanlar geçici, bakanlık görevlileri kalıcıdır.
  Bakanlıkça yürütülen hizmetlere egemen olan ve
  devamlılık gösteren yöneticiler kendi yönlerinden
  bakanıve politikasınıetkileyebilirler.
   Hükümetin kuruluşu ile ilgili ifadeler.
  Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur.
  Hükümetin Meclisten güvenoyu alması, hükümetin
  kurulmasının değil, göreve devam etmesinin bir
  şartıdır.
  Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri
  arasından atanır.
  Başbakanca seçilen bakanların ataması
  Cumhurbaşkanınca yapılır.
  Milli Güvenlik Kurulu üyeleri. Cumhurbaşkanı,
  Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı, Başbakan
   Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığıraporlar
  Cumhurbaşkanına sunulur.
   Devlet Planlama Teşkilatının en yüksek organı
  Yüksek Planlama Kuruludur.
   Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri
  Cumhurbaşkanıtarafından atanır.
   Danıştayın idari görevleri:
  Kanun tasarıve teklifleri hakkında görüşbildirmek.
  İmtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarınıincelemek.
  Cumhurbaşkanlığıtarafından gönderilen işler
  hakkında görüşbildirmek.
  Tüzük tasarılarınıincelemek.
  Mali konularıdüzenleyen yönetmelikler, yürürlüğe
  konmadan önce Sayıştayın incelemesine sunulur ve
  görüşü alınır.
   Bucak müdürünün hangi bucakta görev yapacağını
  Vali belirler.
   Son yıllarda ülkemizde il sayısının artmasının temel
  nedeni : Siyasi nedenler
  Mahalli idarelerin görevleri belirtilirken ilgili
  yasalarında Sayma yolu usulü benimsenmiştir.
   Vali tarafından sunulan yıllık faaliyet raporunu
  görüşüp onaylamak İl Genel Meclisinin görevidir.
   İl özel idaresine ilişkin bütçe harcamalarınıVali
  yapar.
   Belediye kurulmasısüreci sırasında halk oylaması
  sonuçlarınıalan vali, durumuİl Genel Meclisine
  bildirir.
   Köyün ortak malları: Otlak, Yaylak, Mektep, Cami
   Belediye Meclislerinin üye sayısıBeldenin nüfusuna
  göre saptanır.
   Özel radyo ve televizyon kuruluşlarıile ilgili ifadeler:
  Aynışirket bir radyo ve bir televizyon işletmesi
  kurabilir.
  Siyasal partiler özel radyo ve televizyon kuramazlar.
  Programlarında belli oranda Türk halk ve Türk
  sanat müziğine yer vermek zorundadırlar.
  Yurt dışından Türkiyeye yönelik yayın yapan radyo
  ve TV kuruluşlarına frekans, kanal ve kablo
  kapasitesi tahsis edilemez.
   Belediyeler, hizmet bakımından yerinden yönetim
  kuruluşlarıarasında yer alır.
   Ulusal güvenliğin açıkça gerekşi kıldığıhallerde veya
  kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle
  ihtimal dahilinde olduğu durumlarda radyo,
  televizyon yayınlarınıdurdurabilme yetkisi
  Başbakana aittir.
   ÜniversitelerarasıKurula sırasıyla üniversite
  rektörleri başkanlık eder.
   Senato, niteliği bakımından üniversitenin Akademik
  bir organıdır.
   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
  Yükseköğretim Kuruluna bağlıdır.
   Kamu iktisadi teşebbüslerini ve bunlara bağlı
  müessese ve bağlıortaklıkları, mali, idari ve teknik
  yönden sürekli olarak denetleyen organ Yüksek
  Denetleme Kuruludur.
   Anayasada Kamu İktisadi Teşebbüsleri şöyle
  tanımlanmıştır: Sermayesini yarısından fazlası
  doğrudan doğruya veya dolaylıolarak devlete ait
  olan kamu kuruluşve ortaklıkları
   Kamu iktisadi teşebbüslerine bağlıve tüzel kişiliği
  olan müesseselerin yürütme organıMüessese
  Müdürüdür.
   İdarenin mahkeme kararlarına uyması, mahkeme
  kararının kamu hizmetini aksatmamasıkoşuluna
  bağlıdır.
  İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşıyargıyolu
  açıktır.
  İdare yargının işleyişine karışamaz; herhangi bir
  öneride bulunamaz.
  İdarenin yargısal denetimi anayasal bir ilkedir.
   Türk idaresinin idari rejim sistemini
  benimsemesinde Fransanın etkisi olmuştur.
   Hukuk devletinin gerekleri:
  Kanunların Anayasa uygunluğunun denetimi,
  Kanuni idare, Kuvvetler ayırımı, Temel haklar
  güvenliği
   Yetki genişliği ilkesinin özellikleri:
  Yetkinin merkez adına ve merkezin emir ve
  talimatlarıdoğrultusunda kullanılması.
  Yürütülen hizmetin yerel bir hizmet olabilmesi.
  Kullanılan yetkinin merkeze ait bir yetki olması.
  Yetkiyi kullananın merkezin memuru olması.
   Genelkurmay başkanı, Cumhurbaşkanıtarafından
  atanır.
  Milli Güvenlik Kurulunun gündemi, Cumhurbaşkanı
  tarafından düzenlenir.
   Danıştay üyeliğine seçilebilmek için gereken
  nitelikler:
  Yükseköğrenim yapmışolmak.
  Bakanlık, müsteşarlık, elçilik, valilik gibi görevlerde
  bulunmuşolmak.
  İdari yargıhakim ve savcılığıyapmışolma.
  En az 20 yıl devlet hizmetinde çalışmışolmak.
   İl genel meclisinin kararlarınıonaylamak, valinin
  vesayet yetkisine örnektir.
  Mahalli idarelerin kuruluşesaslarıKanun ile
  düzenlenir.
   Yerel yönetim seçimleri 5 yılda bir yapılır.
   Bir yerde belediye teşkilatının kurulmasısüreci
  içerisinde Danıştayın kararına da ihtiyaç vardır.
   Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının ortaya
  çıkışının başlıca nedeni:
  Devletin vatandaşlara karşıüstlendiği hizmetlerin
  artmasıve bunların merkezi idare içinde
  yürütülmesinin güç olmasıdır.
   Yükseköğretim Kurulunun yeni üniversite
  kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin
  önerileri Milli Eğitim Bakanına sunulur.
   Kamu iktisadi teşebbüslerinin idame ve yenileme
  yatırımları, Teşebbüs yönetim kurulu kararıile
  yapılır.
   Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları: Ziraat
  odaları, Türkiye barolar birliği, Türk tabipler birliği,
  Esnaf ve küçük sanatkarlar derneği.
  Memurluk mesleğinin özellikleri:
  Liyakat sisteminin kamu görevlileri arasında
  partizanlığıönleyen bir sistem olması.
  Devlet memurlarıkanununda liyakat sisteminin
  benimsenmişolması.
  Bireylerin bilgi ve yeteneklerine göre belli bir
  düzeyde memurluk mesleğine girmeleri.
  Memurların hizmet sürelerine ve becerilerine göre
  memurluk mesleğinde ilerlemeleri
   Vali, kaymakam ve maiyet memurları, devlet
  memurlarıkanununa göre Mülki idare amirliği
  hizmetleri sınıfıiçinde yer alırlar.
   Sakatların devlet memurluğuna alınmalarının
  şartları, çalıştırılacaklarıişler yönetmelikle saptanır.
   Devlet memurlarının, görevlerini yerine getirirken
  anayasaya bağlıkalmalarıve yasalara saygılıolmak
  zorunda olmaları, hukuk devleti ilkesinin bir
  gereğidir.
  Memurun derece yükselmesi, devlet memurluğunda
  dikey yükselme demektir.
   TBMM tarafından saptanan katsayıda, bütçe yılının
  ikinci yarısıiçin değişiklik yapabilme yetkisi
  Bakanlar kuruluna aittir.
   Aylıktan kesme cezasıverilen bir memurun brüt
  aylığından otuzda biri ile sekizde biri arasında
  kesinti yapılabilir.
   Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve
  kınama cezalarına karşı, itiraz bir üst disiplin
  amirinin bulunduğu durumlarda üst disiplin amirine
  yapılır.
   Askerlikten terhisinden sonra süresi içinde göreve
  başlamayan bir memur, memurluktan çekilmiş
  sayılır.
   Bazıkamu hizmetlerinin idari sözleşmelerle özel
  kişilere bırakılmasına imtiyaz yolu adıverilir.
   Kamu hizmetinin özellikleri: Kural olarak sürekli
  hizmetlerden olması. Nesnel olarak sunulması,
  Kamuya yararlıbir hizmet olması, kural olarak
  kamu kuruluşlarınca sağlanması.
   Olağanüstü hal ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanının
  başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aittir.
   İdare hukuku alanında devletin sorumluluğu ilkesi
  yönünde asıl gelişme, ilk kez 1961 anayasasından
  sonra olmuştur.
   Başbakan ya da bakanların Yüce Divana
  gönderilmesine yol açan siyasi denetim yolu Meclis
  soruşturmasıdır.
   İdari sözleşmelerden doğan davalar Tam yargı
  davasına konu olabilir.
  Milli Güvenlik kurulu bir danışma kuruludur.
   Türk idaresinin özellikleri:
  Kamu görevlilerinin Cumhuriyet döneminde eskiye
  göre düzenli bir biçime kavuşturulması.
  Fransız idaresinin etkisiyle idari rejim sistemini
  benimsenmesi
  Teşkilet yönünden güçlü bir merkezciliğin oluşması.
  İdari kuruluşlarda görev ve sayısal yönden büyüme
  eğiliminin olması
   Özel hayatın korunması, konut dokunulmazlığıgibi
  koruyucu haklar, 1982 anayasasında "Toplantıhak
  ve hürriyetleri" başlığıaltında yer almıştır.
   Bakanların görevleri: Bakanlıktaki tüm kamu
  görevlilerinin hiyerarşik amiri olması, Bakanlığın en
  üst amiri olması, İta amiri olması, Bakanlığıtemsil
  etmesi.
   Devlet Planlama Teşkilatının görevleri:
  Kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesini
  sağlayacak önlemleri saptama.
  Ülkenin her türlü kaynak ve imkanlarınısaptama
  Kalkınma planlarıile yıllık programlarıhazırlama.
  Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları
  hazırlama
  Mali konularıdüzenleyen yönetmelikler, yürürlüğe
  konmadan önce Sayıştayın incelemesine sunulur ve
  görüşü alınır.
   Anayasaya göre, illerin idaresinde Yerinden yönetim
  ilkesi uygulanır.
  Mahalli idarelerin kuruluşesaslarıKanun ile
  belirlenir.
   Belediye meclisinin görevleri. Bütçeyi kabul etmek, İş
  programlarınıkabul etmek, Belediyeye ait vergi ve
  resimlere ilişkin tarifeleri kabul etmek, Kamu
  hizmeti imtiyazıvermek.
   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bütçe bakımından
  TBMM ile ilgilidir.
   Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim
  elemanları: Okutmanlar, Yardımcıdoçentler,
  Öğretim görevlileri, Araştırma görevlileri.
   Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelikleri:
  Kuruluşamaçlarıdışında faaliyette bulunamama
  Tüzel kişiliklerinin olmaması.
  Bakanlar kurulu kararıile kurulma.
  İlke olarak özel hukuka tabi olma.
   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
  organlarının görevlerine YargıOrganıkararıyla son
  verilebilir.
  Memurluk mesleğinin özellikleri:
  Bireylerin, bilgi ve yeteneklerine göre, belli bir
  düzeyde memurluk mesleğine girmeleri
  Memurların hizmet sürelerine ve becerilerine göre
  memurluk mesleğinde ilerlemeleri
  Liyakat sisteminin kamu görevlileri arasında
  partizanlığıönleyen bir sistem olması.
  Devlet memurlarıkanununda liyakat sisteminin
  benimsenmişolması.
   Özürlülerin devlet memurluğuna alınmalarının
  şartları, çalıştırılacaklarıişler yönetmelikle saptanır.
   Verem, kanser gibi uzun süreli hastalıklara
  yakalanan memurlardan 10 yıla kadar hizmet süresi
  olanlara, kural olarak 18 aya kadar hastalık izni
  verilebilir.
   İlkokulu bitirmişbir kişi memuriyete 15.dereceden
  başlar.
   Yan ödeme deyimi içine girenler: Özel hizmet
  tazminatı, İşgüçlüğü zammı, eleman teminindeki
  güçlük zammı, işriski zammı.
   Devlet Memurlarıkanununda öngörülmüşdisiplin
  cezaları: Kınama, Uyarma, Aylıktan kesme, Devlet
  memurluğundan çıkarma.
  Memurun, memurlukla bağdaşmayan bir görevi
  kabul etmesi durumunda memurluğu sona erer.
   İdari kolluk faaliyetlerinin yargısal denetimi esas
  olarak idari yargıdüzenince yapılır.
   İdarenin takdir yetkisine uygulanan yargısal
  denetimin içinde olanlar:
  Takdir yetkisinin yasal sınırlar içinde kullanılıp
  kullanılmadığı
  Takdir yetkisi kullanılırken hukuka aykırıbir tutum
  ve davranışiçine girilip girilmediği
  Takdir yetkisinin kamu yararıiçin kullanılıp
  kullanılmadığı.
  Takdir yetkisi kullanılırken yasalardaki özel şartlara
  uyulup uyulmadığı.
   İdari işlemlerin öğeleri: Şekil, Sebep, Yetki, Amaç
   Öğrenci disiplin yönetmeliği kural işlem
  niteliğindedir.
   İdari işlemler üzerindeki hiyerarşik yetkiler:
  Üst, emri altında bulunan kimselerin işlemlerini her
  zaman denetlemek yetkisine sahiptir.
  Üst, asta emir ve yön verebilir.
  Üst, astın işlemlerini yerindelik yönünden de
  denetleyebilir.
  Üst, astın yaptığıişlemlerin uygulanmasını
  geciktirebilir.
   İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetllenmesi
  sırasında göz önüne alınan unsurlar: Maksat, Şekil,
  Yetki, Konu
   Tam yargıdavasına konu olanlar:
  İdari sözleşmelerden doğan davalar, İdareye karşı
  açılacak tazminat davaları, Kamu kurumlarına ait
  taşıtların yol açtığızararlara ilişkin davalar, Haksız
  olarak idarenin malvarlığına geçmişbir malın geri
  verilmesine ilişkin davalar.
   Adli yargıdüzeni içinde yer alan mahkemeler: Devlet
  Güvenlik Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, İş
  Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi.
   

Sayfayı Paylaş