Türk'lerde ÖTÜĞ: (DUA)

Sentinus

Tengri Biz Menen!..
Özel üye
Katılım
11 Mrt 2014
Mesajlar
2,917
Beğeniler
4,142
Yaş
28
Şehir
İstanbul
Takım
BEŞİKTAŞ
#1
Yakarma. Tanrıya yalvarma. Dilemek, istemek. En yalın olarak, bir şeyin gerçekleşmesini ve kötü durumlardan korunmayı Tanrıdan istemek olarak tanımlanabilir. Kıpçak(Kuman) Türkçesiyle Macaristana kadar ulaşmış olan ve Gök-Tanrıya yakarış içeren bir kam ötüğü şöyledir.

Bizim atamız kimsing kökte (Bizim atamız kimdir gökte)
Sentlensing sening adıng (Yücelsin senin adın)
Düşsün senin könglügüng (Hoş olsun senin gönlün)
Neçik kim cerde alay kökte (Nice hem yerde tüm gökte)
Bizing ekmeğimizni ber (Bize ekmeğimizi ver)
Bizge büt bütün künde (Bize bütün günlerde)
İlet bizing minimizni (İlet bizim benliğimizi)
Neçik kim biz iyermiz (Nice biz boyun eğeriz)
Bizge ötrü kelgenge (Bize emir geldiğinde)
İlitme bizi ol camanga (İletme bizi hiç kötülüğe)
Kutkar bizi ol camannan (Kurtar bizi her kötülükten)
Sen barsıng bu küçli (Sen varsın bu güçte)
Bu çin iygi Tengri (Bu gerçeklikte yüce Tanrı)

Ötüğ: (Öt/Öd). Zaman ve yakarma anlamları içerir.

Kaynak: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü (Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü) s.171
 
Ekleyen Benzer konular Kategori Cevaplar Tarih
Suskun Genel Türk Tarihi 0

Benzer konular

Top