Türklerde Yuğ Töreni (Cenaze Töreni)

Sentinus

Tengri Biz Menen!..
Özel üye
Katılım
11 Mrt 2014
Mesajlar
2,817
Beğeniler
4,142
Yaş
28
Şehir
İstanbul
Takım
BEŞİKTAŞ
#1
Yuğ'un (Yoğ, Yığ) Cenaze töreni, cenaze yemeği gibi anlamları vardır. Ölü bir çadıra koyulup, etrafında dokuz kere dolanılır. Böylece ruhunun göğe çıkacağına inanılır. Ölü gömüldükten sonra da mezarının başında heykelcikler dikilir ve öldürdüğü düşman sayısı kadar taş konulurdu. Bu taşlara da "balbal" adı verilirdi. Cenaze merasimlerinde Ağu, Sagu veya Yuğu adı verilen ezgili koşuklar okunur. Bunların hepside ölünün arkasından yaşanan yas sürecindeki acıyı dışa vurma ile ilgilidir ve benzer anlamlar içerir. İslam dini yas sürecinin uzatılmasını ve kendine zarar verecek şekilde dövünmeyi yasaklamıştır. Cenaze merasimleri yeryüzündeki tüm kültürlerde büyük öneme sahiptir, çünkü bilinmeyen bir diyara yapılan bu yolculuk her zaman gizemini korumuştur.

Kaynakça:
Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü (Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü), s.244, Baskı: I (2011)
Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, s.620, Yurt Yayınevi (2005)


 

Benzer konular

Top