Tutuklama kararına itiraz dilekçesi

Paradoks ~

... Elif ...
Katılım
6 Eyl 2011
Mesajlar
5,208
Beğeniler
70
Şehir
Konya
#1
ANKARA SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


KARAR NO: ……/….. Sorgu

TUTUKLAMA KARARINA
İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ : …………. ……………….
MÜDAFİİ : …………………….. ………
……….. …… ………………..

TUTUKLAMA TARİHİ : …/…/…..

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim şüpheli …….. ……, …/…/….. tarihinde mahkemeniz …./…. Sorgu numaralı kararı ile tutuklanmıştır.Müvekkilimin ifadeleri ve dosya içerisindeki deliller dikkate alındığında dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı görülecektir.

Ayrıca, müvekkilimin tutuklanması için CMK m. 100'de aranan şartlar oluşmamıştır. Müvekkilimin bu eylemi yaptığına dair "kuvvetli şüphe" bulunmamaktadır. Ayrıca müvekkilim, işyeri sahibi, sabit ikametgâhı olan, çevresinde tanınmış birisidir. Soruşturma evresinde kaçma ya da delilleri ortadan kaldırma, gizleme gibi teşebbüslerde bulunacak değildir.

Açıklanan nedenlerle, numarası yukarıda belirtilen tutuklama kararına itiraz ediyoruz.

TALEP

Bu nedenle tutuklama kararının kaldırılarak müvekkilimin salıverilmesini Sayın Hakimliğiniz'den saygılarımla arz ve talep ederim.

………..………….
Müdafii
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,477
Beğeniler
9,012
Takım
GALATASARAY
#2
Geçen ay kadastro tespitine itiraz dilekçesi gerekiyodu bir türlü bulamadım. Elinizde varsa paylaşalım lütfen :)
 

Paradoks ~

... Elif ...
Katılım
6 Eyl 2011
Mesajlar
5,208
Beğeniler
70
Şehir
Konya
#3
Örnek var elimizde :)

Site

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ


Esas No.
2008/15030
Karar No.
2008/18650
Tarihi
26.12.2008


İLGİLİ MEVZUAT
3402-KADASTRO KANUNU/14/4
6831-ORMAN KANUNU ( OK )/17.2


KAVRAMLAR
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
ORMAN İÇİ BOŞLUK


ÖZET
RESMİ BELGELERE DAYALI OLARAK YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE YAPILAN İNCELEME VE ARAŞTIRMADA ORMAN İÇİ AÇIKLIK NİTELİĞİNDE ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLDUĞU SAPTANARAK DAVANIN REDDİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMAKTADIR


Taraflar arasındaki kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Kadastro sırasında Döşekkaya Köyü 122 ada 30 parsel sayılı 3555,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz hali arazi niteliği ile belgesizden hazine adına tespit edilmiştir. Davacı gerçek kişi çekişmeli taşınmazın kendi mülkü olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece davanın reddi ile dava konusu taşınmazın tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 5304 Sayılı Yasa ile değişik 3402 Sayılı Yasanın 4. maddesi hükmüne göre orman sınırlandırması yapılmış, çekişmeli parsel orman alanı dışında bırakılmıştır

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve çekişmeli taşınmazın, uzman orman bilirkişi tarafından resmi belgelere dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırmada 6831 Sayılı Yasanın 17/2. madde hükmüne göre orman içi açıklık niteliğinde orman sayılan yerlerden olduğu saptanarak yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre,

SONUÇ : Yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 26.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
Top