Tüzük nedir ?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Tüzük, yasalarca belirlenen işlerin nasıl yapılacağını gösterir, bakanlar kurulunca çıkarılır ve cumhurbaşkanının imzasından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer Danıştay'ın denetimine tabidir ayrıca bir kurum ya da kuruluşun amaçlarını, görevlerini ve izleyeceği yol ve yöntemleri belirttikleri maddeler bütünüdür.
Her derneğin bir tüzüğünün olması gerek şarttır ve dernek tüzükleri aşağıdaki maddeleri içermek zorundadır:

Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir?

a. Türkiye Büyük Millet Meclisine
b. Cumhurbaşkanına
c. Bakanlar Kuruluna
d. Adalet Bakanlığına
e. Kamu Tüzel Kişiliklerine

Örnek bir tüzük için içerik


Madde 1
Kuruluş

• Burada derneğin adı ve genel merkezinin adresi açık olarak ifade edilir.

Madde 2
Amaç ve Görevler
Amaçlar

• Burada derneğin kuruluş amacı listelenir. Dernek faaliyetlerini yaparken hangi amaca hizmet etmek istiyor ise tüm amaçlar açıkça listelenir.
Görevler
• Amaçları maddesinde bahsedilen, sıralanan amaçlarının gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler listelenir. Diğer bir değişle derneğin yapmayı düşündüğü etkinlikler listelenir.

Madde 3
Kurucular
Burada derneğin kurucularının listesi verilir.

Madde 4
Üyelik
Burada derneğe üye olmak ve üyelikten ayrılmak için gerekli olan kriterler yazılır.

Madde 5
Derneğin organları
Burada derneğin genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu gibi hangi alt yapılara sahip olduğu listelenir.

Genel Kurul
Madde 6
Burada derneğin organlarından biri olan genel kurulun görev ve yetkileri ile ne sıklıkta hangi şartlarda toplanacağı yazılır.

Madde 7
Yönetim Kurulu
Burada derneğin organlarından biri olan yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı kaç kişiden oluşacağı görev ve yetkileri ile ne kadar bir süre için seçildiği bilgisi yer alır.


Madde 8
Başkan ve Genel Sekreter
Burada derneğin organlarından biri olan başkanın ve/veya genel sekreterin nasıl seçileceği görev ve yetkileri bulunur.

Madde 9
Disiplin Kurulu
Burada derneğin organlarından biri olan disiplin kurulunun nasıl oluşturulacağı ve ne gibi yetkileri olduğu yazılır.

Madde 10
Denetleme Kurulu
Burada derneğin organlarından biri olan denetleme kurulunun nasıl oluşturulacağı ve ne gibi yetkileri olduğu yazılır.

Madde 11
Derneğin Gelirleri
Burada derneğin gelir kaynakları ve onların nasıl idare edileceği ile ilgili açıklamalar bulunur.

Madde 12
Defter ve Kayıtlar
Burada derneğin işleyişi ile ilgili mali ve diğer defter ve kayıtların nasıl ve hangi yöntemle tutulacağının bilgileri yer alır.
 

Benzer konular

Top