Umutsuzluk vesvesesinden kurtulun !

Katılım
18 Ekm 2008
Mesajlar
436
Beğeniler
8
Yaş
34
#1
Vesvese şeytanın telkinleri sonucunda kişinin zihninde oluşan boş şüphe ve kuruntulardır. Vesvese kişinin doğru karar almasını engeller. Onu şüpheye düşürüp oyalar, kararsızlığa sürükler, içini sıkar, anlamsız korkulara sebep olur, aklını ve düşünebilme yeteneğini bozar, kendine olan güvenini kaybettirir.

Şeytan) Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, and olsun, ben de yeryüzünde onlara, (Sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım.", "Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna."(ALLAH) Dedi ki: "İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur." "Şüphesiz, kışkırtılıp-saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin Benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur." (Hicr Suresi, 39-42)

Vesvese şeytanın telkinleri sonucunda kişinin zihninde oluşan boş şüphe ve kuruntulardır. Vesvese kişinin doğru karar almasını engeller. Onu şüpheye düşürüp oyalar, kararsızlığa sürükler, içini sıkar, anlamsız korkulara sebep olur, aklını ve düşünebilme yeteneğini bozar, kendine olan güvenini kaybettirir. Kişi endişeli, kararsız, ürkek, ümitsiz, karamsar bir ruh haline bürünür. Vesvese ve beraberinde gelen psikolojik sorunlar, özellikle kader hakkında bilgisi olmayan, ALLAH'a tevekkül etmeyi bilmeyen, zayıf imanlı kişilerin yaşadıkları problemlerdir.

Şeytanın amacı
Şeytanın amacı, böyle insanlara boş kuruntular fısıldayarak onları dinden uzaklaştırmak, ALLAH'ın kudretinden habersiz,ALLAH'ı gereği gibi takdir edemeyen insanlar haline getirmektir. Şeytan, hayatını boş amaçlar uğruna harcayan, ALLAH'ın rızasını değil kendi istek ve tutkularını ön planda tutan, asıl yaratılış amacı olan ALLAH'a kulluk etme görevini unutmuş bir insan modeli oluşturmak için çalışır. Ona kulak veren insanlar ise, sırf şeytanın verdiği vesveselere kapıldıkları, onları önemli gördükleri, ALLAH'ı unuttukları için dünyada ve ahirette kayıp içinde olurlar.

Sağlıklı düşünmeyi engeller
Vesvesenin en önemli zararı, insanın aklını örtmesi ve sağlıklı düşünmesini engellemesidir. Günlük yaşamı boyunca zihnini meşgul eden kuruntu ve şüphelerle oyalanan bir insanın ise, ALLAH'ı gereği gibi tanıyıp takdir etmesi, O'nun istediği biçimde yaşaması mümkün değildir. Bu insan dünyaya yönelik bir hırs ve tedirginlik içindedir; bu nedenle de Kuran'da emredilen tevekkülü, huzurlu ve dingin ruh halini, buna bağlı olarak gelişen güzel ahlakı kazanamaz. Vesveseli bir ruh haline sahip olan kişi doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, yapması ya da yapmaması gerekenleri de birbirine karıştırır. Başına geleceklerle ilgili sürekli bir kuruntu, korku ve şüphe içindedir. Aldığı kararların doğruluğu konusunda da devamlı tereddüt halindedir. Bu durum onun zihninde yoğun bir baskı oluşturur ve mantıklı düşünmesini, sağlıklı kararlar almasını, muhakeme yapmasını engeller.

Esas gayemiz nedir?
Oysa tüm bunlar son derece anlamsızdır. İnsanın bu dünyada bulunuş amacı ALLAH'ın istediği gibi bir kul olmak ve bu çabasında samimiyse, Rabbinin daima dostu olduğunu unutmamaktır. Böyle bir insan bütün işleri evirip-çevirenin ALLAH olduğunu aklından çıkarmaz. Yaşadığı büyük-küçük her olayın ALLAH'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini bilir. İşte vesveseler içinde yaşamını sürdüren ve kendisini asıl kurtuluşa götürecek yoldan uzaklaşan insanların da bu gerçekleri kavraması şarttır. Bu insanlar da sahip oldukları kuruntuların, şüphelerin, vesveselerin yaşadıkları olayların sonucunu değiştirmesinin kesinlikle mümkün olmadığını bilmelidirler. Ancak bu bilinci kazanmış olan kişiler huzurlu bir hayat yaşayabilirler. Çünkü bu gerçeği bilen kişiler, kendilerini yoktan var eden ALLAH'ın belirlediği ve onlar için mutlak surette hayırlı olan kadere teslim olmuşlardır.

Sevgi, iman ve teslimiyet
İnsanların vesvese gibi gittikçe büyüyen, bunaltan, ruh halini bozan bir beladan kurtulamamasının temelinde de bu soruna nasıl yaklaşacağını, bunun neden kaynaklandığını ve bundan nasıl kurtulacağını bilmemesi yatmaktadır. Bu önemli sorunun çözümü, güçlü bir ALLAH sevgisi ve imandan kaynaklanan sağlam bir teslimiyet duygusudur.

Vesveseden kurtulmak için
İnsanların bir kısmı da vesvesenin boş kuruntulardan oluştuğunu bilir, ancak ondan kurtulma konusunda irade göstermezler. Oysa bu tutum şeytanın insanı inkar etmeye davet etmesine, faaliyetlerine devam etmesine izin vermek anlamına gelir. Kötülüğe yönlendiren bir sese karşı kayıtsız kalmak, 'bunun bana bir zararı olmaz' şeklinde düşünmek şeytanın tuzağına düşmek demektir. Bunu fark eden bir kişinin bundan şiddetle kurtulmaya çalışması gerekir. Çünkü şeytan insana vesveseden kurtulmanın zor bir olay olduğunu telkin etmeye çalışır. Hepsinden önemlisi şeytan, vesveseyi verenin kendisi olduğunu gizler ve bunun insanın kendi zihninin ürettiği düşünceler, kuruntular olduğu yanılgısına sürükler.

Şeytan sayısız kuruntuyu insanın zihnine telkin ederek onun için içinden çıkılması mümkün değilmiş gibi görünen bir manzara oluşturur. İnsan da bu suni sorunları çözmesinin mümkün olmadığını görüp umutsuzluk ve karamsarlığa kapılır. Oysa Kuran gözüyle olaylara baksa, her şeyi her an yaratanın ALLAH olduğunu ve dilediği takdirde her şeyi yaratmaya gücünün yettiğini bilir, her konuda O'na yönelir ve ondan yardım ister. ALLAH'ın, samimi kullarını içinde bulundukları sıkıntıdan kurtaracağını ve onlara Kendisi'ne yönelmelerinden ve güvenmelerinden dolayı iç huzuru ve mutluluk nasip edeceğini umut eder. Rablerinden gafil yaşayan insanlar ise her şeyi kendilerinin çözmeleri gerektiğini düşünür ve güçlerinin tükendiği noktada yıkılır kalırlar.

Olumlu düşünmek
İnsan daima olumlu düşünmeli, var oluş gayesine uygun bir çaba içinde olmalıdır. İşte böyle bir çaba gösteren kişi, ALLAH'ın dilemesiyle dünyada ve ahirette güzellik bulur. ALLAH'a imanın, kadere teslimiyetin huzurunu fark eden bu kişinin şeytanın oyununa gelmesi mümkün değildir. Yani vesvese belasından kurtulmanın yolu, ALLAH'a sığınmak, O'nu aklından çıkarmamak ve O'nun istediği gibi yaşamak ve davranmaktır:

ALLAH’ı zikretmek
(ALLAH'tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler (ALLAH'ı zikredip anarlar), sonra hemen bakarsın ki, görüp bilmişlerdir. (Araf Suresi, 201)
Şeytanın boş kuruntularından kurtulmanın yolu bir başka ayette de şöyle belirtilmiştir: Eğer sana şeytandan bir kışkırtma (vesvese) gelirse, hemen ALLAH'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Araf Suresi, 200)
"iblis umudunu yitirdi şeytan oldu.
umutsuzlaşırsanız,iblisleşirsiniz"

müslümanın teslim olandır.
teslim olanında umudunu yitirme gibi bir hakkı ve lüksü yoktur..
 
Katılım
18 Ekm 2008
Mesajlar
436
Beğeniler
8
Yaş
34
#2
Şeytanın boş kuruntularından kurtulmanın yolu bir başka ayette de şöyle belirtilmiştir: Eğer sana şeytandan bir kışkırtma (vesvese) gelirse, hemen ALLAH'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Araf Suresi, 200)
 

Benzer konular

Top