Vekalet sözleşmesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
VEKALET SÖZLEŞMESİ
Vekalet öyle bir akittir ki onunla vekil sözleşmede kendisine yüklenen işin idaresini ve kendisine yüklenilen hizmetin ifasını üstlenir. Ücretin zorunlu bir öğe olmaması dolayısıyla vekalet sözleşmesi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliğindedir. Vekalet sözleşmesinin çeşitleri arasında yer alan gayrimenkul tellallığı itibar mektubu ve itibar emrinin yazılı şekilde yapılması gerekir. Taraflar herhangi bir nedene dayanmadan ve belirli bir süreye bağlı kalmadan her zaman sözleşmeyi sona erdirebilir.

-Vekilin Borçları:
İşe özen gösterme vekalet verene bağlılık vekalet verenin emir ve talimatlarına uymak işi bizzat yapmak vekilin borçlarıdır. Bu borçlara uymazsa tazminat ödemek zorunda kalır.

-Müvekkilin Borçları:
Ücret ödeme yapılan giderleri vekile faiziyle ödeme vekilin iş dolayısıyla gördüğü zararı tazmin etme borçları vardır.

-Vekaletsiz İş Görme:
Vekaleti olmaksızın başkasının hesabına tasarrufta bulunan kimse o işi sahibinin menfaatine ve amacına uygun yapmakla mükelleftir. Başkası adına tasarrufta bulunan kimse her türlü ihmal ve tedbirsizlikten dolayı sorumludur. Mümeyyiz kısıtlılar yalnız haksız fiilden dolayı sorumlu tutulabilirler. İş sahibi yapılan işe icazet verirse vekalet hükümleri geçerli olur. Vekaletsiz iş görmeden doğan vekilin müvekkilden alacakları 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
 

Benzer konular

Top