Vergi hukuk kurallarına göre ve hukuki zora dayanılarak alınır

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Vergi hukuk kurallarına göre ve hukuki zora dayanılarak alınır

Vergi, fertlerden belirli hukuk kurallarına göre alınır. Hangi konulardan, ne şekilde ve hangi miktarda vergi alınacağı önceden hukuki kurallara bağlanmıştır. Bu kural vergi hukukunda “verginin kanuniliği ilkesi”ni ifade etmektedir. Kanunla konulmamış vergi alınamayacağı gibi, kanunla konulan vergilerin de Anayasa ile belirlenmiş genel hukuk kurallarına uygun olması gerekmektedir Genel hukuk kurallarına uygun bulunmayan, hak ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayan vergilerin, kanunla getirilmiş olsalar dahi yürürlükte bulunmaları söz konusu olamaz. Bu husus, “vergilerin hukukiliği ilkesi”nin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ne var ki vergi hukukunda vergilemenin hukukî olması gereğinden söz edilmekle birlikte, henüz vergi hukuku öğretisinde verginin hukukiliği ilkesinin bağımsız bir ilke olarak yer almadığı, kanunîlik ilkesi içinde ifade edildiği görülmektedir. Oysa verginin kanuniliği ve hukukiliği ilkeleri birbirinden farklı ilkeleri ifade etmektedir. Verginin kanunîliği yasalarla vergi konulmasını ve alınmasını ifade ederken, verginin hukukîliği hak ve adalete, genel kabul görmüş vergilendirme prensiplerine uygun olması gerekliliğini ifade etmektedir.

Diğer taraftan vergilendirme yetkisinin anayasalardan kaynaklanmış olmasının demokratik ülkelerde verginin halkın rızası ile alındığı anlamına geldiği ifade edilmektedir. .
Vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerden vergi zora dayanılarak tahsil edilir. Ancak söz konusu “zora dayalı olarak tahsil edilme” keyfiyeti, ödenmesi gereken verginin zamanında ödenmemesi halinde ve yine hukuk kurallarına bağlı olarak zora dayalı biçimde tahsil edilmeyi ifade eder.Dolayısıyla verginin zora dayalı olarak tahsil edilmesi devletin zorla ve hukuk dışı kurallarla vergi alacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim Türk Vergi Sistemi içinde yer alan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda, zamanında ödenmeyen kamu alacaklarının hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğine ilişkin hükümler yer almıştır. Buna göre vergi yasalarında belli edilen ödeme zamanları geçtiği halde ödenmeyen vergilerin, gecikme zammı tatbik edilmek ve gerektiğinde borçlunun mal varlığına haciz uygulanıp satılmak suretiyle tahsil edileceğine ilişkin hükümler Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna konulmak suretiyle, zora dayalı olarak verginin tahsil edilmesine ilişkin hukuki kurallar yasa ile belirlenmiştir.
 
Top