Vergide sürelerin hesaplanması

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,804
Beğeniler
6,248
Takım
GALATASARAY
#1
Vergide sürelerin hesaplanması

Vergi Usul Kanununun 18’nci maddesinde sürelerin nasıl hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

a) Süre gün olarak belirlenmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil gününde biter. Örneğin dava açma süresi ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olduğuna göre, 10 Ekim 2001 tarihinde tebliğ edilmiş olan ihbarname için 30 günlük dava açma süresi 11 Ekim 2001 tarihinden itibaren başlamakta ve 9 Kasım 2001 günü mesai bitiminde sona ermektedir.

b) Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse, sürenin başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter. Örneğin Çarşamba günü 1 haftalık süre verilmiş olması halinde ertesi hafta Çarşamba günü mesai bitiminde süre bitmiş olur. Ay olarak belirlenmiş olması durumunda ise örneğin 3 Ocak 2005 tarihinde 1 aylık süre verilmiş ise süre 3 Şubat 2005 tarihi mesai bitiminde sona erer. Ancak verilen süre, 30 Ocak 2005 tarihinde verilmiş 1 aylık süreyi ifade etmekte ise, şubat ayında 30’ncu günü ifade eden gün olmadığından, yukarıda belirtilen kural gereği o ayın son günü olan -şubat ayının 28 veya 29 çekmesine göre- 28 veya 29 şubat günü mesai bitiminde süre sona ermiş olur.

c) Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, o günün tatil saatinde süre bitmiş sayılır.

d) Resmi tatiller süreye dahildir. Ancak sürenin son günü resmi tatile rast gelmesi halinde tatili takibeden ilk iş gününün mesai saati sonunda biter. Sürenin 15 gün olarak belirlenmesi halinde 15 günlük süreç içindeki tatil günleri süreye dahil bulunmaktadır. Ancak 15’inci günün sonu tatil gününe isabet etmesi durumunda, bu tatil gününü takibeden ilk iş gününün mesai bitimine kadar süre uzamış sayılır.
Vergi hukukunda süreler Vergi Usul Kanununun 18’nci maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanmakta olup, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’nci maddesinde de sürelerin hesaplanmasında Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlerin uygulanacağı ifade edilmiştir. Vergi yargısında ise sürelerin hesaplanması İdari Yargılama Usulü Kanununa göre yapılmaktadır.
Danıştay’ın müstakar hale gelmiş kararlarına göre, beyannamelerin posta vasıta kılınmak suretiyle sürenin son günü gönderilmesi durumunda sürenin bitiş zamanı, mesai saati sonu değil, gece saat 24.00 olarak kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle sürenin son günü gece 24.00’e kadar beyannamelerin postaya verilmesi durumunda beyanname süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.
 

Benzer konular

Top