Verginin zaman aşımı

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,253
Takım
GALATASARAY
#1
Verginin zaman aşımı

VUK’nun 113’ncü maddesinde zamanaşımı “süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Zaman aşımı mükellefin bu konuda bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. Zaman aşımı süresi hak düşürücü süreler kapsamına daha yakın bulunmaktadır. Borçlar hukukunda ise zamanaşımı, borçlu tarafından ileri sürülmesi gereken bir unsur olmaktadır.
Zamanaşımı -ödeme dışında- vergi alacağını ortadan kaldıran neden olması dolayısıyla önemlidir. Zamanaşımı süresi içinde vergi idaresince verginin tarh ve tebliğ işleminin yapılmaması veya tahakkuk eden verginin tahsil zamanaşımı süresi içinde tahsil edilmemesi durumunda, bu süreden sonra vergi almaya yönelik herhangi bir işlem yapılamaz. Kamu alacağının zaman aşımına uğratılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri bu durumdan sorumlu tutulurlar ve zaman aşımına uğratılması nedeniyle yükümlü veya sorumlulardan alınamayan kamu alacağının bu kişilerden tahsili yoluna gidilir.
Kamu alacağının zaman aşımı süresi içinde tahsil edilmesi gerekliliği;bir yandan kamu görevlilerine, görevlerini belli süre içinde yerine getirme yükümlülüğü ve kamu alacaklarının süresi içinde tahsil edilip edilmediği ile, işlemlerin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığı konularında izleme yükümlülüğü yüklemesi açısından yarar sağlamakta, diğer yandan, vergiden doğan hukuki ilişkinin uzun süre askıda kalmasını önlemek ve bu suretle mükellefler üzerinde bir baskının belli süre sonra ortadan kalkmasını sağlamak suretiyle, hem kamu yönünden hem de mükellefler açısından yararlar sağlanmış olmaktadır.
Zamanaşımını vergi hukukunda tarh (tahakkuk) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı olarak iki kategoriye ayırmak mümkündür.

 

Benzer konular

Top