Vergiyi cebrî icra yolu ile ödeme

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,526
Beğeniler
6,240
Takım
GALATASARAY
#1
Vergiyi cebrî icra yolu ile ödeme

Tahakkuk eden verginin vade tarihi geçtiği halde ödenmemesi durumunda vergi idaresi hukuki zor kullanmak suretiyle vergi alacağını tahsil yoluna gidebilir.
Hukuki zor kullanılarak verginin tahsili ile ilgili usul ve esaslar vergi hukukumuzda 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ele alınmış ve hukuki temele oturtulmuştur.
Cebrî tahsil işlemlerine başlanabilmesi için vergi borçlusuna öncelikle vadesinde ödenmeyen borcun 7 gün içinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulmasını bildiren “Ödeme emri” tebliğ edilir. Ödeme emrinde bulunması gerekli hususlar yasada belirtilmiş bulunmaktadır. Borcun miktarı, nereye ödeneceği, ödenmediği veya mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun cebren tahsil yoluna gidileceği ve hapsen tazyik olunacağı gibi hususlar ödeme emrinde kayıt altına alınır.
Kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişi, borcu olmadığı, veya kısmen ödediği yada zaman aşımına uğradığına ilişkin olarak ödeme emrinin tebliğ tarihinden 7 gün içinde itiraz edebilir. Yapılan itirazın reddedilmesi durumunda borçlu ret kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır.
Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya vergi idaresince doğrudan tespit olunan mallar haczedilmek ve haczedilen söz konusu mallar da satılarak paraya çevrilmek suretiyle borcun cebrî olarak (zora dayalı biçimde) tahsili yoluna gidilir.
Kamu alacağının vade müddetinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar her ay için, Bakanlar Kurulunca tespit olunan oranda gecikme zammı uygulanır.
Vergi yasalarında belirlenen ödeme süreleri bazen vergi kanunları gereği, bazen de Maliye Bakanlığınca gerek görülen hallerde uzatılabilmektedir. Örneğin mücbir sebep hallerinde, bu halin devamı süresince yasal olarak süreler, bu kapsamda ödeme süreleri de uzadığı gibi, Maliye Bakanlığı V.U.K.’nun 17’nci maddesinde yer alan yetki hükmü gereğince zor durum halinde de, kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere süreyi uzatabilmektedir. Emlâk vergisinde de genel beyan süresi ve ödeme süreleri Ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığınca uzatılabilmektedir.
 
Ekleyen Benzer konular Kategori Cevaplar Tarih
ZeyNoO Muhasebe 0
ZeyNoO Muhasebe 0
LoSt_LoVe Güncel Haberler 1

Benzer konular

Top