XHTML Dokümanı Nasıl Olur?

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,478
Beğeniler
9,015
Takım
GALATASARAY
#1
1. Dökümanlar XML uyumlu olmalıdır.
HTML’de geçerli olan bu kod:
<b><i>Bu yazı kalın ve yatıktır</b></i>
XHTML’de geçerli değildir. Elemanlar düzgün biçimde iç içe geçmelidir.
<b><i>Bu yazı kalın ve italiktir</i></b>
Tüm XHTML elemanları <html> kök elemanı içinde bulunmalıdır. Diğer tüm elemanlar alt elemanlara sahip olabilir. Alt elemanların başlangıç ve bitiş tagları olmalı ve doğru biçimde iç içe geçmelidir. Temel döküman yapısı şu şekilde olmalıdır. <html>
<head>.......</head>
<body>.......</body>
</html>
2. Tüm elemanlar küçük harfler kullanılarak yazılmalıdır. XHTML bir XML uygulamasıdır ve XML’de küçük büyük harf ayrımı vardır. Örneğin
Bu yazım yanlışdır.
<BODY>
<P>Bu bir paragrafdır</P>
</BODY>
Bu yazım ise doğrudur.
<body>
<p>Bu bir paragrafdır</p>
</body>
3. Tüm XHTML elemanlarının sonlandırılması gerekir. Boş olmayan her elemanın sonlandırılması gerekir, örneğin aşağıdaki yazım yanlışdır:
<p>Bu bir paragrafdır
<li>Bu bır liste maddesidir
Doğru olan:
<p>Bu bir paragrafdır</p>
<li>Bu bir liste maddesidir</li>
4. Boş elemanlarda sonlandırılmalıdır. Boş elemanlar ya bir sonlandırma elemanına yada " />" işaretine ihtiyaç duyar. Örneğin aşağıdaki yazım yanlışdır.
Bu bir satır atlar<br>
Yatay çizgi böyle yapılır<hr>
Burada resim olacak <img src="dosyaismi.gif">
Doruları ise:
Bu bir satır atlar<br></br>
Yatay çizgi böyle yapılır<hr />
Burada resim olacak <img src="dosyaismi.gif" />
XHTML web sayfalarınızı bugünün web gezginleri ile uyumlu hale getirmek istiyorsanız "/" işaretinden önce bir boşluk bırakmalısınız. <br /> yada <hr /> gibi.

5. Parametre isimleri küçük harf olmalıdır. Aşağıdaki örnek yanlıştır:
<table WIDTH="100%">
<div ALIGN="center">
Doğrusu:
<table width="100%">
<div align="center">
6. Parametre değerleri tırnak işareti içinde olmalıdır. Aşağıdaki örnek yanlıştır:
<table width=100%>
<div align=center>
Doğrusu:
<table width="100%">
<div align="center">
7. Parametre sadeleştirme kaldırılmıştır. Örneğin:
<input checked>
<option selected>
yanlıştır. Doğrusu:
<input checked="checked" />
<option selected="selected" />
8. "id" parametresi "name" parametresinin yerine geçer.
<img src="dosyaismi.gif name="resim1" />
<a name="namedanchor"></a>
Yerine doğrusu:
<img src="dosyaismi.gif id="resim1" />
<a id="namedanchor"></a>
9. XHMTL DTD zorunlu elemanları tanımlar. Tüm XHTML dökümanlarının DOCTYPE tanımlama zorunluluğu vardır. Html, head ve body bulunmalı ve title head içinde yer almalıdır. Aşağıda minimum bir XHTML dökümanını görüyorsunuz.
<!DOCTYPE Doctype goes here>
<html>
<head>
<title>Başlık</title>
</head>
<body>
Gövde metni
</body>
</html>
DOCTYPE elemanı bir XHTML elemanı değildir ve standartlara uymasına gerek yoktur. Ayrıca sonlandırılması da gerekmez.

10. DOCTYPE zorunlu olarak mevcut olmalıdır.
 
Ekleyen Benzer konular Kategori Cevaplar Tarih
YoRuMSuZ WebMaster Bölümü 0

Benzer konular

Top