Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,804
Beğeniler
6,248
Takım
GALATASARAY
#1
Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar
Dünya enerji sektöründe önceleri petrol krizine bağlı olarak gelişen arz kısıtlamalarına sonraları çevresel etki ve çevreci baskıların eklenmesi değişik enerji kaynak türlerini gündeme getirmiş olup genelde temiz çevre dostu yeşil enerji olarak adlandırılan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını ön plana çıkarmıştır.

Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi hem bol ve bedava hem de sürekli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşunun yanında insanlık için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici atıkların bulunmayışı yerel olarak uygulanabilmesi işletme kolaylığı dışa bağımlı olmaması karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi ve işletme masraflarının az olması gibi üstünlükleri
sebebiyle son yıllarda fosil yakıtlardan meydana gelen çevresel etiklerin azaltılması için kullanılan yaygın yenilebilir enerji kaynaklarından biridir .

Güneş kaynaklı enerji üretim sistemlerinde atmosfere veya herhangibir alıcıortama direkt bir kirletici (zehirli
gazlar sera gazları vs) emisyonu bulunmamaktadır. Dolaylı olarak yapılan kirletici emisyonları hesaba katıldığında bile emisyon miktarı çok düşük olmaktadır.

Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr santrallerinin avantajları; hammaddelerinin atmosferdeki hava olması kurulumlarının diğer enerji santrallerine göre daha hızlı oluşu temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olmaları enerjide dışa bağımlılığı azaltmaları fosil yakıt tüketimini azaltmaları neticesinde sera etkisinin azaltımına katkıları her geçen gün
güvenilirliklerinin artması ile maliyetlerinin ucuzlaması bunun yanında rüzgâr türbinlerinin kurulduğu arazinin tarım alanı olarak kullanılabilmesi gibi sıralanabilir .

Rüzgâr kaynaklı enerji üretim sistemlerin sahip olabileceği muhtemel olumsuzluklar ise şöyle sıralanabilir.
Büyük arazi kullanımı gürültü görsel ve estetik etkiler doğal hayat ve habitata etki elektromanyetik alan etkisi gölge ve titreşimler olarak sıralanabilir. Ayrıca kesikli bir enerji kaynağı olması da dezavantaj olarak söylenebilir .

Rüzgâr türbini veya üretim donanımı elektromanyetik alana tesir edip Radyo-TV alıcılarında parazit yapabilirler. Fakat engellenmesi basit ve ucuzdur. Enerji üretmek amacıyla kurulan rüzgâr çiftliklerinin görsel etkilerinden söz etmek mümkündür. Görsellik estetik öznel bir olgudur. Ancak temel kıstas doğaya uyumlu bütünleşmiş bir görsel etkinin oluşturulmasıdır .

Jeotermal Enerji
Jeotermal enerjinin aranması aşamasında çevreyi en çok etkileyebilecek husus sondaj çalışması sırasındaolabilmektedir. Arama aşamasında alınan tedbirlerle çok küçük ölçekli kalıcı olmayan bu etkiler bertaraf edilebilmektedir.
Yeni nesil jeotermal elektrik santrallerinde çevre kirliliği sıfıra yakındır. Yakıt yakılmadığından azot emisyonu oluşmamaktadır kükürt dioksit emisyonu ise çok düşüktür.

Biyokütle Enerjisi
Biyokütle enerjisi genel anlamda çevreye uyumlu bir enerji kaynağı olmakla birlikte kullanılan biyokütle türüne göre bazı çevresel etkiler yaratabilmektedir. Örneğin çöp ve çıkan atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) kapsamına girmekte ve bazı çevresel önlemlerinalınmasını gerektirmektedir. Diğer taraftan depolanması ile geçici görsel çevre kirliliği yaratabilen bu tür kaynaklar enerji kaynağı olarak kullanılması sonucunda bertaraf edilmektedir .

Klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Birincisi; konvansiyonel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarından oluşur. İkincisi yanimodern biyokütle enerjisi ise; enerji ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları tarım kesimindeki bitkisel atıklar kentsel atıklar tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır.
 

Benzer konular

Top