Yıllara sari inşaat ve onarma işleri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,530
Beğeniler
6,246
Takım
GALATASARAY
#1
Yıllara sari inşaat ve onarma işleri

Gelir Vergisi Kanununun 42, 43 ve 44’üncü maddeleri “birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kazancın tespiti” esaslarının belirlenmesine ayrılmıştır. 42’nci maddeye eklenen bir hükümle dekapaj işlerinin de inşaat işi sayıldığı ifade edilmiştir.
Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde işin bitimi birden fazla yıla sirayet etmesi nedeniyle kâr ve zararın tespitinde de takvim yılı esasından ayrılınmakta ve işin bitimi ticari kazancın tespitinde esas alınmaktadır.
Yıllara sari inşaat ve onarım işi “bir başkası hesabına ve bir taahhüt uyarınca inşaat veya onarım işlerinin yapılması ve istihkak bedellerinin hakediş raporu veya cetveli düzenlenmek suretiyle alınmasını” gerektiren bir mahiyet göstermektedir. Bu anlamda kendi nam ve hesabına inşaat ve onarım işlerinde bulunulması durumunda, işin bitimi yıllara sirayet etse dahi, Gelir Vergisi Kanunu açısından yıllara sari inşaat ve onarım işleri kapsamında sayılmamakta ve genel esaslara göre vergilendirmeye konu edilmektedir.
Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden GVK’nın 94/3’üncü bendi gereğince %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Kesilen vergiler, kesintiyi yapanlar tarafından, genel kurallar çerçevesinde vergi dairesine yatırılmakta ve bu vergiler, işin bitiminde mükellef tarafından verilen yıllık beyanname ile beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kâr ve zarar, işin bittiği yıl tespit edilerek o yılın geliri olarak vergilendirilmektedir.(Md.42)
İnşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi; geçici ve kesin kabul usulüne göre inşaat ve onarım işinin yapılması halinde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde ise fiilen işin tamamlandığı veya bırakıldığı tarih olarak kabul edilir.
Bitim tarihinden sonra yapılan giderler ile elde edilen hasılat ise, giderin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın gelir veya gideri olarak dikkate alınmaktadır.(Md.44)
 

Benzer konular

Top