Yönetim Bilgi Sistemi

Mc_ÖRGE

HalaMadrid
Katılım
15 Eyl 2009
Mesajlar
1,654
Beğeniler
84
Şehir
İzmir
#1
YÖNETĐM BĐLGĐ SĐSTEMĐ

 Transistörler ilk kez ikinci kusak bilgisayarlarda
kullanılmıstır.
 Đnformel bilgi kaynakları çok az sayıda sayısal bilgi
içerirler. Güvenilir değildirler. Đçerdikleri bilgilerin
dolasım hızı çok yüksektir. Đçerdikleri bilgiler tam
değildir.
 Sistem sınıflandırmaları: açık, statik, dinamik,
deterministik.
 Đsletme bir sistem olarak ele alındığında,
isletmenin alt sistemleri: pazarlama, finansman,
personel, üretim
 Sistemlerde, farklı noktalardan yola çıkılarak aynı
nihai duruma ulasabilmeye essonuçluluk denir.
 Mintzberg'in yaptığı sınıflamaya göre, yöneticilerin
kurum politikalarını ve eylemlerini örgüt dısındaki
kisilere açıklaması "sözcü rolü" kapsamındadır.
 Đslem temelli sistemler büyük miktarlardaki veriyi,
çabuk, ucuz ve doğru olarak isleme amacını tasır.
 Mintzberg'in yaptığı sınıflamaya göre yöneticilerin,
çalısanların motive edilmesi örgütte kadrolasmanın
sağlıklı ve tam olmasının sağlanması gibi
sorumlulukları "lider rölü" kapsamındadır.
 Bilgi sistemleri bölümü ile diğer bölümler arasında
çatısmaya neden olan faktörler: Bilgisayarcıların
özel terimlerle farklılasan konusma dili,
Maaslardaki farklılık, Đs tatminsizliği, kaynakların
ortaklasa kullanılma zorunluluğu
 Fark yönetimi, herhangi bir polinomun basit
toplama islemlerine dönüstürülebilmesi için
yürütülen matematik islemler olarak tanımlanır.
 Besinci kusak bilgisayarlar ile diğer kusak
bilgisayarların ortak özelliği bilgiyi islemedir.
 Đkili sistemde 100110 sayısının ondalık sistemdeki
karsılığı 38 dir.
 Merkezi islem biriminin alt birimleri arasındaki
paralel bağlantı biçimine veri iletisim yolu denir.
 Farklı bilgisayarların birbiriyle haberlesmelerinde
yaygın olarak kullanılan standart kodlama sistemleri
EBCDIC ve ASCII 'dir.
 1 Tr (terabayt) 1024*1024*1024*1024 bayttır.
 Bir mikro islemcinin saat hızı 150 Mhz ve ortalama
bir komutun 15 alt asaması var ise, bu bilgisayarın
hızı 10 mips'dir.
 Fare, bilgisayarda ekrandaki imlecin hareketini
kontrol etmek için kullanılan bir araçtır.
 Veri toplama isleminin temel asamaları: veri
yaratma, veri aktarımı, veri dönüstürme, veri
girisi.
 480x640 gibi bir ekrana sığdırılan piksel sayısını
veren bağıntılara çözünürlük denir.
 RAM dahili veri saklama birimidir. Disk, disket,
teyp, CD-ROM harici veri saklama birimidir.
 Disk ve disketlerin ilk kez kullanılmalarından önce
yapılması zorunlu isleme biçimlendirme denir.
 Lazer ısığı ile disk yüzeyi üzerinde
çukurlarolusturularak kayıt yapılan veri saklama
birimioptik disktir.
 Đliskisel veritabanı yapısı, uygulama gelistirmede
esneklik sağlar.
 Her bir kaydı 100 bayt olan 800 kayıtlık bir
kütük, kontrol amaçlı bit değerleri eklenmeden hızı
1600 bps olan bir iletisim hattından 400 sn'de
iletilir.
 Düsük hızlı cihazlardan gelen sinyalleri biriktirip,
yeterli yoğunluğa ulasınca çok hızlı bir biçimde
alıcıya aktaran aygıta yoğunlastırıcı denir.
 Örgütün her biriminde kendilerine özgü bilgi islem
faaliyetlerini rahatlıkla yürütebilecek yeterli islem
gücü ve kapasitesi olan bilgisayar sisteminin
bulunduğu bilgi islem yaklasımına "dağıtılmıs bilgi
islem" denir.
 Đs kontrol yazılımı; kendiliğinden yükleme,
çalıstırma ve gereksinim duyulan veriyi sağlama gibi
islevleri yürütür.
 OS/2, mikrobilgisayar isletim sistemlerinden
biridir.
 Mintzberg'in yaptığı sınıflamaya göre, çalısanlardan
hasta olanların ziyaret edilmesi, törenlerde
kurulusun temsil edilmesi gibi görevler sembolik
baskan rolü kapsamındadır.
 Bilgisayarın temel özellikleri: Elektronik olması,
genel amaçlı olması, yüklü program ile çalısması,
ikili sayı sistemini kullanması
 Bilgisayara aktarılacak doküman üzerine, daha
önceden özel olarak basılmıs karakterleri
okuyabilen girdi aracı optik karakter okuyucudur.
 Yazıcı alırken gözönüne alınan temel kriterler:
Fiyat, baskı hızı, baskı kalitesi, renkli çıktı
verebilme.
 Kurum içi bilgi sistemini olustururken bütünsel bir
veri tabanı yaklasımını benimsemenin kuruma
sağlayacağı temel yararlar: veriye daha etkin
ulasılması, verinin tutarlılığında artıs olması,
uygulama yazılımlarını gelistirmenin kolaylasması,
bilgi sisteminin bakım ve isletiminin kolaylasması.
 Đletisim hızı en yüksek olan iletisim hattı fiberoptik
kablodur.
 Girdi/Çıktı programları , merkezi islem birimi ile
daha yavas çalısan dıs birimler arasındaki iletisimi
düzenleyerek birçok islemin aynı anda
gerçeklestirilebilmesini sağlar.
 BASIC, bir yorumlayıcı dil olarak ortaya çıkmıstır.
 C, islem hızının çok önemli olduğu sistem yazılımları
ve isletim sistemi yazılımları gelistirmek için
tasarlanmıstır.
 Bir grup karar vericinin isbirliği ve tartısması
sonucu ortaya çıkan kararlara havuz iliskili kararlar
adı verilir.
 Uzman sistemi olusturan temel bileskeler: Bilgi
tabanı, yorum mekanizması, açıklama modülü,
kullanıcı ara birimi
 Bir bilgi kütüğünün son yedeklemesinden sonra
değisen kayıtlarının bir kopyasının tutulması
yöntemine artık yedekleme denir.
 Veri tabanı yöneticisinin görevleri: Kurulusun veri
tabanını tasarlamak, Yeni yada değistirilmis
sistemlerin bilgi gereksinimlerini incelemek, veri
tabanının bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için
denetimler koymak, veri tabanının yapısı ve bakımı
için özellikler gelistirmek.
 Kurulus dısındaki bilgi sistemi kullanıcılarını eğitmek
uç kullanıcı desteği uzmanının görevidir.
 Varolan ve önerilen sistemlerin kullanıcılar ve
yöneticiler için daha etkin betimlenmesi için
kullanılan bir dizi kılavuz ve semaya yapısal
çözümleme denir.
 Olusturulan bir Varlık-Đliski Diyagramında bir
satıcının birden fazla siparisi gerçeklestirmesi
örneğindeki iliski türü 1:N (bire çok)
 Yönetim bilgi sisteminin uygulanmasında
kullanılabilecek akıs diyagramındaki eskenar
dörtgen karar anlamına gelir.
 Yeni olusturulan "Yönetim Bilgi Sistemi"'nin
denenmesi asamaları: Sınama prosedürlerinin
uygulanması, Formların ve raporların sınanması, her
programın ayrı ayrı denenmesi, test problemleri
kanalıyla tüm programların sistemin bütününde
sınanması
 Nolan tarafından gelistirilen modele göre,
örgütlerdeki bilgi sistemlerinin gelisimi asamaları:
Baslatma, Yaygınlasma, Denetim, Olgunluk.
 Örgütte kullanılacak bilgi sistemini seçerken göz
önüne alınan temel ölçütler: Uygulamanın stratejik
önemi, Örgütte benimsenme olasılığı, Uygulamanın
ekonomik geçerliliği, Uygulamanın risk yarar profili.
 Peter Senge'ye göre örgütlerin öğrenen örgütlere
dönüsmelerinde kullanılabilecek yöntemler: Birlikte
düsünme, Kisisel ustalık, sistem düsüncesi,
Paylasılan vizyon
 Kendi kendini çoğaltıp baska bilgisayar ortamlarına
kopyalanan ve programlar çalıstırıldığında onlara
zarar veren programlara virüs denir.
 Bilgi sistemleriyle, bireylerin özel yasamlarına
yapılan müdaheleler: Müsteri bilgilerinin baska
ürünlerin pazarlanması için kullanılması. Bireylerin
özel konusmalarının dinlenmesi ve kaydedilmesi,
Bireylerin her an nerede olduklarının belirlenmesi.
Kisisel dosyaların izinsiz kullanılması.
 Üretilen ve kaydedilen bilgilerin dolasım hızının
düsüklüğü sorunu, yerel ve genis bilgi ağlarının
gelistirilmesi sayesinde sona ermistir.
 Bilgi sistemleri konusundaki yayınlar, genellikle
Formel bilgi kaynağı üzerinde yoğunlasmıstır.
 Đnsanın vücudu sıcaklığının çevre kosullarındaki tüm
değismelere karsın sabit kalması dinamik denge
durumuna örnektir.
 Sistem kuramına göre sistemin bilesenleri: Sistem
arabirimleri, Sistem çevresi, Sistem girdileri,
Sistem sınırı.
 Đslem temelli sistemler, büyük miktardaki veriyi
çabuk ucuz ve doğru olarak isleme amacını tasır.
 Mintzberg'in yaptığı sınıflamaya göre yöneticilerin,
çalısanların motive edilmesi örgütte kadrolasmanın
sağlıklı ve tam olmasının sağlanması gibi
sorumlulukları lider rolü kapsamındadır.
 Đs ortamındaki yazılı, sözlü ve görüntülü mesajları
yaratan, saklayan değistiren, gösteren veya ileten
bilgi sistemi ofis otomasyon sistemidir.
 Kredi kaynaklarının değerlemesi, örgüt
hiyerarsisinde isletme denetimi faaliyetlerinden
biridir.
 Herhangi bir polinomun basit toplama islemlerine
dönüstürülebilmesi için yürütülen matematik
islemlere Fark yöntemi denir.
 Bir mikroislemcide ortalama bir komutun 8 alt
asaması varsa ve saat hızı 32 Mhz ise, bu
bilgisayarın hızı 4 mips'dir.
 Saat frekansı, bilgisayar yongasının çalısma hızını
belirler.
 Bilgisayarlardaki çıktı araçları: Ekran, Hoparlör,
Grafik çizim aracı, Lazer yazıcı
 Bilgisayarlarda veri algılama birimleri: Metin ve el
yazısı tanıma cihazı. Manyetik mürekkep karakter
okuyucu. Optik isaret okuyucu. Optik karakter
okuyucu.
 Harici veri saklama birimleri: Disk, Disket, Teyp,
CD-ROM
 Veri tabanında rakam, metin, sembol ve sekillerin
saklandığı gruplardan her birine Alan denir.
 Yerel ağdan ana bilgisayara yapılan bağlantıya
Çoklayıcı denir.
 Doğrudan kullanıcının amaçladığı isleri yürütmek için
gelistirilmis programlara Uygulama yazılımları
denir.
 Kisisel bilgisayarlarda en yaygın olarak kullanılan
isletim sistemi MS-DOS
 Karar destek sistemlerinin temel özellikleri:
Yöneticilerin kisisel tercihlerine uyum gösterme.
Yönetim kararlarına ve üst kademe yöneticilerine
odaklı olma. Esnek bir yapıda olma. Kullanıcı
tarafından baslatılma ve denetlenme.
 Verilerin çesitli nedenlerle kaybedilmesi olasılığına
karsı kopyalarının alınmasına yedekleme denir.
 Bilgi sistemlerindeki geleneksel sistem yasam
çevriminin asamalarının sırası: Tasarım,
Programlama, Eğitim, Kurma, Đsletim
 Sistem çözümlemesi, tasarımı ve programlaması için
önerilen yapısal tekniklerin amaçları: Üretkenliği
artırmak, Đletisimi iyilestirmek, Sistem projelerinin
süresini kısaltmak, Hataları azaltmak.
 Örgütsel değisime karsı, bu değisimden
etkilenenlerin gösterdikleri dirence Sosyal adalet
denir.
 Tam otomasyondan beklenebilecek yararlar: Veri
merkezinde çalısanların yasam kalitesinin
yükselmesi, Operasyonlarda üretimin yükselmesi,
Veri merkezlerinde esnekliğin artması, Veri
merkezi hizmetlerinin kalitesinin artması.
 Bilgi sistemlerinin istihdam üzerindeki etkileri:
Küçük parçalara bölünmüs kendini tekrarlayan
islerin otomatiklesmesi, Çok sayıda meslek
grubunun bilgisayar kullanımı nedeniyle doğasının
değismesi, Belirli isler için insangücü gereksiniminin
ortadan kalkması, Teknoloji kullanımının yol açtığı
issizliğin %10'lara çıkması.
 Đngiltere'de Veri Koruma Yasası ile belirlenen veri
koruma ilkeleri: Veriler yasal ve uygun kosullarda
toplanmalıdır. Kayıtlar doğru ve güncel olmalıdır.
Veriler, olası kayıplara ve sızmalara karsı iyi
korunmalıdır. Veriler amaçların gerektirdiğinden
daha uzun süre saklanmamalıdır.
 
Top