Yunus Emre kimdir?

Hazangülü

Forum Onuru
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
10,245
Beğeniler
126
#1
Hayatı

Yeni 200 liranın arka yüzünde portresi yer alan ve "Yaratılanı hoş gör / Yaratandan ötürü" dizeleriyle tanınan Yunus Emre'nin, 1240-1320 yılları arasında yaşadığı tahmin ediliyor.
Türk kültür ve medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar sağlayan Yunus Emre'nin, Türk tasavvufunun dilde ve şiirde kurucusu olduğu belirtiliyor.
Anadolu'da Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edilen birçok mezar ve türbe bulunuyor.

Şiirlerindeki dil
Ozanlığının yanısıra dili, düşünceleri, işlediği konularla Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının en büyük adlarından sayılan Yûnus Emre, yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkiledi, yaşarlığını çağlar boyu sürdürdü. Hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde sevgiyi temel aldı.
Tasavvufla, İslam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele aldı.
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,294
Beğeniler
5,003
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#2
Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk’ün İslam’a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir insandır. Yaklaşık 700 yıldır Türk milleti tarafından dilden dile aktarılmış, türkü ve ilahilere söz olmuş, yer yer atasözü misali dilden dile dolaşmış mısralarıyla Yunus Emre, Türk kültür ve medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar sağlamış bir gönül adamıdır. Bazı kaynaklarda Anadolu’ya gelen Türk boylarından birine bağlı olup, 1238 dolaylarında doğduğu rivayet edilirse de bu kesin değildir; tıpkı 1320 dolaylarında Eskişehir’de öldüğü yolundaki rivayetlerde olduğu gibi. Batı Anadolu’nun birkaç yöresinde “Yunus Emre” adını taşıyan ve onunla ilgili görüldüğünden “makam” adı verilen yer vardır.

Bir garip öldü diyeler Üç gün sonra duyalar Soğuk su ile yuyalar Şöyle garip bencileyin diyen Yunus,belki de doğduğu ve yaşadığı topraklardan çok uzaklarda bu dünyadan göçüp gittiğini anlatmak istemektedir. Türkiye’nin pek çok yerinde Yunus Emre’nin mezarı olduğu iddia edilen pek çok mezar ve türbe vardır. Bunlardan başlıcalar şöyle sıralanabilir: Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy; Karaman’da Yunus Emre Camii avlusu; Bursa; Kula ile Salihli arasında Emre Sultan köyü; Erzurum, Duzcu köyü; Isparta’nın Keçiborlu ilçesi civarı; Aksaray; Afyon’un Sandıklı ilçesi; Ordu’nun Ünye ilçesi; Sivas yakınında bir yol üstü. Görüldüğü gibi sayı ve iddia hayli kabarıktır. Bazı belgeler, Yunus Emre’nin asıl mezarının Karaman veya Sarıköy’de olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, 1970′li yılların başında Sarıköy’deki mezarın Yunus’a ait olduğuna kesin gözüyle bakılarak bu köye Yunus Emre adı verildi ve oradaki bir bahçe içine anıt dikildi. 1980′li yıllarda ise, 1350′de yapılmış olan Karaman’daki Yunus Emre Camii’nin yanındaki mezarın onun gerçek mezarı olduğu iddia edildi. Aslında bu durum, Yunus Emre’nin Türkler tarafından ne kadar sevildiği ve benimsendiğinin çarpıcı bir örneğidir. Gerçekten de halktan biri olan Yunus Emre, halkın değer, duygu ve düşüncelerini dile getirişi itibariyle tarihimizin en halkla barışık aydınlarından biri olma özelliğine sahiptir. Türk tasavvufunun dilde ve şiirde kurucusu olan Yunus Emre’nin şiirlerinde ahlak, hikmet, din, aşk gibi konuların hemen hepsi tasavvuftan çıkar ve tasavvuf görüşü çerçevesinde bir yere oturtulur.

Mısralarında didaktik ahlak telkinlerinde bulunan Yunus Emre, “gönül kırmamak” konusuna ayrı bir önem verir ve “üstün bir değer” olarak şiirlerinde bu konuyu özenle işler. Bu arada Yunus Emre’yi öne çıkaran bir başka önemli özelliği de, şiirlerinde işlediği konuları ve telkinleri bizzat kendi hayatında uygulamasıdır.

“Din tamam olunca doğar muhabbet” diyen Yunus, İslam’ın sabır, kanaat, hoşgörürlük, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerini benimsemeyi telkin eder. Yunus’un sanat anlayışı, dini ve milli değerleri bağdaştırdığı mısralarında kendini gösterir; millileşen tasavvufa, Türkçenin en güzel ve en güçlü özelliklerini kullanarak tercüman olur. Gerçekten de 11,12 ve 13. asırlarda Türkistan ve Anadolu Türkleri arasında çok yayılan tasavvufun Türk şairleri arasında iki büyük sözcüsü vardır: Türkistan’da Ahmet Yesevi, Anadolu’da Yunus Emre…

Yunus Emre’nin tasavvuf anlayışında dervişlik olgunluktur, aşktır; Allah katında kabul görmektir; nefsini yenmek, iradeyi eritmektir; kavgaya, nifaka, gösterişe, hamlığa, riyaya, düşmanlığa, şekilciliğe karşı çıkmaktır.

Yunus Emre aynı zamanda bütün insanlığa hitap eden büyük şairlerdendir. Bu anlamda Mevlana’nın bir benzeridir. O’nun Mevlana kadar çok tanınmayışı ise, bir yandan kullandığı dil olan Türkçe’nin Batı’da Farsça kadar bilinmemesi, öte yandan da Türk aydınlarının O’nu ihmal etmesindendir. Yunus’taki insanlık sevgisi, neredeyse kendisiyle özdeşleşmiş “sevgi felsefesinin bir parçası ve hatta sonucudur. Nitekim Yunus’un insan sevgisini ilahi sevgi ile nasıl bağdaştırdığını gösteren en çarpıcı mısralarından birisi “Yaradılanı hoş gör / Yaradan’dan ötürü”dür. Yunus Emre’ye göre insanlar, din, mezhep, ırk, millet, renk, mevki, sınıf farkı gözetilmeksizin sevilmeyi hak etmektedirler. Madem ki insanoğlu ruh yönüyle Allah’tan gelmektedir; öyleyse insanlar hiçbir şekilde birbirlerinden bu anlamda ayrılamazlar.

Yaşadığı çağın gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda Yunus’un bir başka önemli tarafı ortaya çıkar: Yunus Emre, hükümetsizlik içinde çalkalanan ve Moğol istilaları ile mahvolan Anadolu topraklarında ortaya çıkan sapık batınî cereyanların hiçbirine kapılmadığı gibi, bu akımların Türklerin bütünlüğüne zarar vermesi tehlikesi karşısında da engelleyici bir rol üstlenmiştir. Bu bakımdan bakıldığında Yunus Emre, hem Türk şiirinin kurucusu, hem de milli birliğin önemli tutkallarından biridir. Yunus Emre, kelimenin tam anlamıyla “milli bir sanatçıdır. Tıpkı, Nasrettin Hoca, Köroğlu, Dadaloğlu veya Karacaoğlan gibi… Yunus Emre’nin şiirlerinde en fazla işlenmiş temalar;İlahi aşk, Din, Ahlak, Gurbet, Tabiat, Ölüm ve faniliktir.
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,294
Beğeniler
5,003
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#3
1-Fatih Nüshası:
Yunus Emre’nin en çok bilinen eseri Divan’ıdır.Fakat bu eserin aslını veya en eski nüshasını tespit etmek çok zordur. Yunus Emre divanı’nın Türkiye, dünya veya şahıs kütüphanelerinde elliden fazla yazma nüshası bulunmaktadır. Bu eserler daha sonra şifahi olarak derlenmiş veya bir yazmadan istinsah edilmiş nüshalardır.
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Yunus Emre’nin kendi kaleminden çıkmış bir nüshaya rastlanmamıştır. Eski ve yeni el yazması Yunus Emre divanları içinde 15. y.y.da istinsah edildiği anlaşılan Süleymaniye Kütüphanesi- Fatih bölümünde bulunan el yazması nüshadır.
Fatih nüshası istinsah tarihi belli olmamakla birlikte, yazı karakteri, imla ve kağıt özellikleri yönüyle 15. y.y özelliklerdi arzetmektedir. Huruf-u Hece usulüne göre tertip edilen bu eser, her yönüyle 15. y.y özelliklerdi arz etmektedir. Huruf-u Hece usulüne göre tertip edilen bu eser, bilinen Yunus Emre Divanlarının en iyisidir, ancak istinsah edeni bilinmemektedir. Bu eser Süleymaniye Kütüphanesi- Fatih Kitapları bölümünde 3889 no’da kayıtlıdır. 210 yapraklı olan Divan nesih yazılı olup, içinde 203 adet şiir bulunmaktadır. ;

2-Nuruosmaniye Nüshası:
Nuruosmaniye Kütüphanesi 4904 no’da kayıtlıdır. 315 yapraktan müteşekkildir ve içerisinde 219 adet şiir bulunmaktadır. İstinsah tarihi H.940, M.1534 dür.

3-Yahya Efendi Nüshası:
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Hahmud Efendi bölümünde 3480 no’da kayıtlıdır. 107 yapraktan oluşan bu Divan’da 302 şiir yer almaktadır. 16.y.y.da istinsah edilmiştir.

4- Karaman Nüshası :
Karaman nüshası olarak bilinen bu nüsha Merhum Baha Kayserilioğlu’nun elindeki nüshadır.

5-Balıkesir Nüshası:
Bu nüsha Balıkesir İl Halk Kütüphanesi 451 no’da kayıtlıdır.

6-Niyazı Mısri nüshası:
Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine Kütüphanesinde 303 numarada kayıtlıdır. Şerh-i Gazel-i Yunus Emre adlı bu nüsha H.1127 tarihinde istinsah edilmiş olup, 16 yapraktan oluşmuş ve nesih yazı ile yazılmıştır.

7-Bursa Nüshası:
Bursa İl Halk Kütüphanesi Eski Eserler Bölümünde 882 numarada kayıtlıdır. Nesih Yazı ile yazılmış olan bu nüshada 120 şiir bulunmaktadır ve 53 yapraktan oluşmuştur.

RİSALET-ÜN NUSHİYYE (Ögütler Risalesi):
Mesnevi biçiminde, aruz ölçüsü ile yazılmış bu şiir 573 beyittir. Başta 13 beyitlik bir başlangıçtan sonra, kısa bir düz yazı vardır. Arkasından destanlar gelir. Destanlarda Ruh, Nefis, Kanaat, Gazap, Sabır, Haset, Cimrilik, Akıl konuları işlenir. Öğretici ve öğüt verici bir eserdir. Risalenin sonunda yazıldığına göre “Söze tarih yedi yüz yediydi” mısraından H.707 de M. 1307 veya 1308 da yazıldığı anlaşılmaktadır.
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,294
Beğeniler
5,003
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#4
-Acep Bu Benim Halim
-Acep N'ola benim Halim-
-Allah
-Allah Sana Sundum Elim
-Andan Ayrı Buçuk Saat
-Anlamadan Eyledik
-Ayruk Geri Gelmeyesin
-Aşk Bezirganı
-Aşk Gelicek Cümle Eksikler Biter
-Aşkın İle Mest Olalı
-Aşkına Düşen Kişi
-Aşkına Muhammed'in
-Aşık Canı Ölmeye
-Aşık Kişi
-Aşıma Zehr-i Katil Katmışım Ben
-Bana Bu Ten Gerekmez
-Bana Seni Gerek Seni
-Baştan Ayağa Yareyim (2
-Be Dedirmeğil Bana
-Ben Gelmedim Dava İçin
-Bencileyin Gülmedik Baş
-Beni İrşat Eden
-Beslerdim Bu Nazik Teni
-Bildiklerim Unutmuşum
-Bir Ben Vardır Bende
-Bir Dem Gelir
-Bir Gün
-Bir Kez Gönül Yıktın İse
-Bir Sakiden İçtim Şarap
-Bir İle Bir Ol
-Bir Şaraptan İçmek Gerek
-Bu Bıraktığın Irak Nedir
-Bu Ne Acayip Uğru
-Bunca varlık Var İken
-Bırak İkiliği
-Cana Kıyan Gelsin
-Canlar Canını Buldum
-Canlar Feda
-Canı Yağmaya Verdik
-Cennetten İleri
-Çıktım Erik Dalına
-Çırağıma Kastedenin
-Dağlar İle Taşlar İle
-Değilim Kal ü Kıylede
-Dertliler Bulucağaz
-Dost Elinden Ölürsem
-Dünyaya Çok Gelip Gittim
-Ebedi Padişah
-Ecel Ere Ölem Bir Gün
-Eğer Yarlığamazsan
-Elhamdü-Lillah
-Elif'ten Be'yi Bilmeyen
-Eteğin At Edinip
-Evliyalar Alan Dünyasın
-Gayri Yüze Nice Bakar
-Geçer Bu Eyyamlar
-Gel Gör Beni Aşk Neyledi
-Gelen Geçer, Konan Göçer
-Gelmez İse
-Ger Taş İsen Eriyesin
-Gerçek Erin Halini
-Gündüzler Olmuş Gece
-Güzel Kabetullah
-Gördü Gözüm
-Gördüğüm Seni Sanayım
-Göz Açıp Yummuş Gibi
-Gözüm Seni Görmek İçin
-Hakikatin Kafiri
-Her Dem Yeni Dirliktedir
-Her Kaçan Anarsam Seni
-Hey Benim Ömrüm Kuşu
-Hiç Gönlüne Gele Mi
-Huri İle Gılmanı
-Kabre Vardığım Gece
-Kaçan Suna Azrail El
-Kan Yaş Akıtır Aktan Karadan
-Kani Armağanın
-Kapıda Kaldı Şeriat
-Kara Toprağın Altında
-Korktuğumla Yar Oldum
-Kördür Münkirin Gözü
-Medet
-Muhammed
-Ne Gülmen Gülmektir
-Ne Oldu
-Ne Söylerler, Ne Bir Haber Verirler
-Ne Verir isen Elin ile
-Nideyim Gönlümü
-Ol Sahib-i Kur'an Benem
-Sakıngıl
-Sen Derviş Olamazsın
-Sen Viran Olmayınca
-Seni Haktan Yığanı
-Senin Kokun Duydu Canım
-Sensin Bize Bizden Yakın
-Son Ucu
-Sorarlar Bir Eyyam Gelir
-Suçumu Örter Hırkam
-Söyler İsem Sensin Sözüm
-Vay Ana Kim
-Yalvar
-Yetmiş İki Millette
-İlminde Gark Olalı
-İncil İle Kur'anı
-Yusuf Bulunur Ken'an Bulunmaz
-Yüz Bin Peygamber
-İzinin Tozuna Sürsem Yüzümü
-İşidirdim Sözünü
-Şekeri Ayruğa Sunup
-Şol Benim Şeyhimi
-Şol Cennet'in Irmakları
-Şol Göz ki Seni Gördü
-Şol Kahr İle Kazandığın
-Şöyle Garip Bencileyen
-Şöyle Sanırlar Beni
 

Benzer konular

Top