Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu

Yabancı memleketlerde elde edilerek Türkiye’de genel netice hesaplarına aktarılan kazançlarla ilgili olarak yabancı ülkelerde ödenmiş bulunan kurumlar vergisi ve benzeri vergiler Türkiye’de tarh olunan vergilerden mahsup edilir. Diğer yandan kontrol edilen yabancı kazançlarla ilgili olarak yurt dışında ödenmiş bulunan gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler kontrol edilen yabancı şirketin Türkiye'de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir(Md.33).
-Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy hakkının % 25'ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları üzerinden Türkiye'de ödedikleri kurumlar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu ülkelerde bu kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr payı tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilir. Bu takdirde Türkiye’de beyan edilen kâr payı yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle dikkate alınır.
-İndirilecek miktar, yabancı memleketlerde elde edilen kazanca, KVK’na göre tespit edilen vergi oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutardan fazla olamaz.
-Geçici vergilendirme dönemi içinde yurt dışından elde edilen gelirlerin bulunması halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ülkelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilir. Bu durumda da indirilecek miktar, yabancı memleketlerde elde edilen kazanca, KVK’na göre tespit edilen vergi oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutardan fazla olamaz.
-Yabancı memleketlerde vergi ödendiğinin, mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcilikleri tarafından onaylanan belgelerle tevsik edilmesi gerekir.
Tarhiyatın yapıldığı tarihte söz konusu belgelerin temin edilememiş olması durumunda, tarh tarihinden itibaren 1 yıl içinde vesikanın temin edilerek vergi dairesine ibraz edilmek koşuluyla ve KVK’ ya göre bulunacak tutarı aşmamak kaydıyla tarh tarihinde yabancı ülkede cari bulunan nispete göre hesaplanan vergi miktarı ertelenir. Bu süre içinde vesikanın ibrazı halinde tarhiyat düzeltilir.
Mücbir sebep olmaksızın bu süre içinde vesikaların ibraz edilmemesi halinde erteleme hükmü kalkmış sayılır ve yabancı memleketlerde ödenen vergiler mahsup edilmez. Ertelenen vergiler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanır.
-Bu madde hükmünün uygulanmasında, yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların genel sonuç hesaplarına intikali esnasındaki kur uygulanır.

 
Top