Yüz Yıl Savaşı...İngiltere - Fransa

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Orléans kuşatmasında Jeanne d'Arc

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yüz Yıl Savaşı İngiltere kralı III. Edward'ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 1337'de başlayan ve ancak 116 yıl sonra 1453'te sona eren savaşlar dizisidir.

Genel olarak 1337'de başlayıp 1453'te bittiği kabul edilen Yüz Yıl Savaşları, görünürde feodalite ve hanedan savaşıydı. Feodal nitelikteydi, çünkü İngiltere kralı aynı zamanda Arquitania dükü olduğundan, Arquitania'daki uyrukları dükle bir sorunları olduğunda onun süzerenine, yani Fransa kralına başvurabiliyorlardı. Hanedan çatışmalarının temelinde ise, Fransız baronlarının, Fransa kralı IV. Charles'ın ölümünden sonra yerine İngiltere kralı III.Edward'ı değil, VI. Philippe'i seçmeleri yatıyordu. Toprakları Fransa'nın olan ama ekonomisinin temeli İngiliz yününe dayanan Arquitani ve Flandr'daki olaylar, 1294'ten itibaren iki ülke arasındaki gerginliği sonunda iyice arttırdı. İngiltere kralı ilan edilen III. Edward, annesi İsabella of France'ı sürgüne gönderdi ve annesinin sevgilisi Mortimer'ı idam ettirdi (1330). Fransa kralı IV. Philippe'in anne tarafından dedesi olması gerçegine dayanarak Fransa tahtı üzerinde hak iddia etti; böylece Yüz Yıl Savaşları patlak verdi.

Prensle arasındaki mücadeleyi fırsat bilen İngiltere kralı V.Henry yeniden Fransa üzerine yürüdü ve Agincourt Savaşı'nı (1415) kazanarak Normandiya'yı aldı. Fransa kralıVI. Charles'ın imzalamak zorunda kaldığı Troyes Antlaşması'na (1420) göre, Fransa tahtının varisi İngiltere kralıV. Henry'nin oğlu VI. Henry olacaktı. Lorraine'li genç bir kızın, Jeanne d'Arc'ın inancı ve coşkusuyla yeni bir güç kazanan Fransız orduları Orléans'ı kurtardılar ve Reims'de veliaht VII. Charles'a taç giydirdiler. Jeanne d'Arc'ın İngilizler tarafından diri diri yakılmasından (1431) sonra Fransa kralı, İngiltere'nin müttefiki Bourgogne ile Arras Antlaşması'nı (1435) imzaladı, orduda reform yaptı ve güçlü bir topçu sınıfı kurdu. Bu sayede Fransızlar sırasıyla Paris'i (1436), Normandiya'yı (1450) ve Arquitania'yı (1453) geri aldılar. Böylece, herhangi bir anlaşma imzalanmadan savaş fiilen sona erdi.

Geçmiş
Çatışmanın geçmişi 400 yıl öncesinde 911'de başlar. Carolingionlu Charles The Simple -(18 Eylül 879-7 Ekim 929)Simple (basit) diye adlandırılıyordu)-; Carolingion Hanedanlığı'nın bir üyesiydi. Fransa'yı(batı Fransa) Kral olarak ( 883-922/923 e kadar yönetti.), Viking Rollo'nun (Vikingler'in ilk Kralı 860-932) krallığının Normandiya kısmına yerleşmesine izin verdi. 1066'da Normanlar savaşta William'ın komutası altındaydılar. Ve İngiltere'yi zaptettiler. Anglo-Saxon liderlerini Hasting savaşında yenerek yeni bir Anglo-Norman güc yapısını kurdular. Gelecekteki Viking Rollo ile başlayan olaylara dikkat çekmek önemlidir. Daha sonra İngiltere Kralı olsalar bile Norman liderler Fransa Kralı'nın vasalı idi.

İngiltere'de anarşi olarak bilinen birbirini takip eden bir savaş ve huzursuzluk döneminde (1135-1154) Anglo-Norman Hanedanlığını Angevin kralları başarı ile yönetiyordu. Gücün en yükseğindeki Angevin'ler Normandy ve İngiltere'nin yanı sıra Maine, Anjou, Touraine, Gaskonya, Saintogne ve Akitanya'yı kontrol ediyordu. Bu toprak kalabalığı bazen Angavin İmparatorluğu olarak biliniyordu. İngiltere kralı hala Fransa kralının vasalı idi. O zamanki Fransa kralından başka doğrudan doğruya pekçok Fransa toprağını yönetiyordu. Bu durum sürekli çatışma sebebi idi. Fransa bu durumu bir dereceye kadar savaşla çözdü: Normandy'nin zaptı (1214), Saintogne savaşı (1242) ve sonuncusu Saint-Sardos savaşı (1324).

Bu suretle kıtadaki nüfüsu azalan İngiltere'ye Gaskonya'nın küçük bir bölgesi kaldı. Ve Norman sarayının mücevherleri tamamiyle kayboldu. Pekçok İngiliz aristokrat büyük babalarının ve büyük büyük babalarının zengin kıtada 14. yüzyılın başına kadar kontrole sahip olduğunu hala hatırlıyordu. Ve onlar burayı atalarının yurdu olarak kabul ediyorlardı. Bu sebep toprakların mülkiyetini tekrar elde etmek için onları motive ediyordu.

Hanedanlık kargaşası: 1314-1328

Savaşın arifesinde: 1328-1337


V.Philip'in tahta çıkmasından sonra bile İngilizler Gaskonya'yı hala kontrol etmekteydi. Gaskonya çok faydalı olan tuz ve şarap üretiyordu. O zaman zeamet (tımar) dan ayrı idi. İngiliz toprağında olmasına rağmen Fransız tacını tutuyordu. Onun mülkiyeti iki kral arasında bir savaş sebebi idi. Fransa kralı VI. Philip,İngiltere kralı Edward'ın toprkalarını tanımasını bağımsızlığın şartı olarak talep ediyordu. Edward ise babasının kaybettiği toprakları geri almak istiyordu. 1329'daki uzlaşma her iki tarafı da memnun etmedi. Fakat Yurtta çeşitli problemlerle yüz yüze gelen Edward Philip'i Fransa kralı olarak kabul ediyor ve kendisinin Fransa tacındaki hakkından vazgeçiyordu. Gerçekte İngiliz'ler Gaskonya'yı tutuyordu. 1333'de III. Edward, II. David of Scotland (II. David, 5 Mart 1324-22 Şubat 1371, İskoç Kralı) ile şavaşa gitti. Fransa Auld Alliance --(İskoçya-Fransa birliği, bu birlik özellikle İngiltere'ye karşı kurulmuştu ve İlk defa böyle bir anlaşma 23 Ekim 1295'de Paris'te imzalandı)-- birleşmesi altında idi. Ve İskoç Bağımsızlığı'nın İkinci Savaşı (Second War of Scottish Independence) başladı. Fransa Bayrağı FransaKralı Philip, Birleşik Krallık Bayrağı Birleşik Krallık dikkatini kuzey tarafa yoğunlaştırdığında, Gaskonya'yı tekrar elde etme fırsatı gördü. Mamafih savaş çok çabuk bir şekilde İngiltere tarafı için başarı ile sonuçlandı. Ve David, Fransa'ya kaçmaya zorlandı. Kral Edward ve Edward Balliol ( 1282-1364 kısa süreli İskoç kralı) tarafından Temmuzda Halidon Tepesi Savaşı'nda (Battle of Halidon Hill) yenilmesinden sonra, 1336'da V.Philip, David'i İskoç tahtına tekrar getirmek ve aynı zamanda Gaskonya'yı da ele geçirmek için plan yapıyordu.

Savaş başlangıcı: 1337-1360


Sluys Savaşı , Froissart'ın günlüklerinden bir çizim Bruge yaklaşık 1470​

Fransız gemileri Manş Denizi sahil yerleşimini yakıp yıkmaya başlamıştı. Ve 1337 de Philip Gaskonya'nın tımarlığını feodal kanunları zikrederek talep etti. Edward, kendi Lordlarının istek ve ihtiyaçlarını dikkate almayarak yeminini bozmuştu. Edward III. kendisinin gerçekte Fransa tacında hak sahibi olduğunu beyan ederek cevap verdi. Ve Aziz'ler günündeki festivalde Lincoln piskoposu hanry Burghersh İngiltere kralına nispet için Paris'e vardı. Savaş ilan edilmişti.

Savaş başladığında, Fransa nüfusu yaklaşık 17 milyondu, buna karşın İngiltere nüfusu 4 milyondu.

Savaşın ilk yıllarında III. Edward şimdiki Hollanda bölgesinin soyluları ve Flanders (Belçika, Fransa ve Hollanda'nın üst üste kapladığı bölgenin bir parçası) sakinleri ile ittifak yaptı. Fakat iki savaş sonrasında hiçbir başarı elde edilemedi. Birlik 1340 yılında dağıldı. Alman prenslerine yapılan devlet yardımı ödemeleri ve yurt dışında ordu tutmanın maliyeti İngiliz hükümetini iflasa sürüklüyor ve Edward'ın prestijine ağır bir şekilde zarar veriyordu.

Denizde, Fransa bazı zamanlarda üstünlük elde ediyordu. Ceneviz gemilerinin ve tayfalarının sayesinde İngiliz sahillerinde pekçok kasaba bazen tekrarlı bir şekilde yağma ediliyordu. Bu İngiliz sahilleri boyunca korkuya ve parçalanmaya sebeb oluyordu. Savaşın bu sürecinde Fransa'nın İngiltere'yi tamamen istila edeceği korkusu hakimdi. Fransa'nın deniz gücü İngiltere'de ekonomik kırılmaya neden oluyordu. Çünkü, bu durum Flanders'dan yün ve Gaskonya'dan da şarap ticaretini sekteye ugratıyordu.. Mamafih, 1340 yılında İngiliz ordusunun karadan inmesini engelleme denemesinde Fransız filosu hemen hemen tamamiyle Sluys Savaşı'nda (Battle of Sluys) tahrip edildi.

Bundan sonra İngiltere, Fransa istilasını önleyerek Manş Denizi'ni savaşın geri kalan kısmında idaresi altına alabilecekti.

İlk barış: 1360-1369

Fransa kralı II. John, oğlu I. Louis i kendi yerine İngiltere'ye esir olarak gönderdiğinde oglu 1362'de ingiltereden kaçtı. II. John şövalye gibi kendisini teslim etti ve İngiltere'de tutsak oldu. 1364 yılında onuruyla tutsak olarak öldü. Ve V. Charles (21 Ocak 1338- 16 Eylül 1380) 1364 yılında Fransa kralı olarak onun yerine tahta geçti.

Brétigny Antlaşması İngiltere kralı Edward'ın Fransa tacındaki hak iddialarını tanınmaz yaptı. Ama Edward Aquitaine'de topraklarını büyük bir hızla genişleterek Calais'i zapt etmesini sagladı. Gerçekte, Edward Fransa tacındaki hak iddiasından asla vazgeçmedi. Ve Charles tahta çıkar çıkmaz Edward'ın yeni toprağını tekrar geri aldı. 1369 yılında, sudan sebeble III. Edward Brétigny Antlaşması koşullarını yerine getirmemişti,ve Charles bir defa daha savaş ilan etti.

VI. Charles altında Fransız zaferleri: 1369-1389


Bertrand du Guesclin​

Charles kendi hükümdarlığı döneminde, düzenli olarak İngiliz geri çekilmesini gördü. Battle of Auray (24 Eylül 1364, Fransa'nın Auray kasabası) savaşındaki İngiliz zaferine rağmen Britanya dükleri savaşın sonunda Fransa tahtı ile arabuluculuk yapıyordu. Breton askeri, Bertrand du Guesclin Yüzyıl Savaşlarında en başarılı generallerden biri haline geldi.

İkinci barış: 1389-1415

IV. Henry (3 Nisan 1367-20 Mart 1413) Fransa'ya sefer düzenlemeyi planlamış olmasına rağmen kısa krallık dönemi nedeniyle onu ugulamaya koymaya muktedir olamadı. Aynı zamanda, Fransa kralı VI. Charles deli olmak üzereydi, ve güç için kuzeni John the Fearless ve onun kardeşi Louis of Orléans arasında açık bir çatışma başlamıştı. Louis'in bir cinayete kurban gitmesinden sonra, Armagnac ailesi John'a karşı politik gücü ele geçirdi. 1409'a kadar her iki taraf da, sivil savaşdaki İngiliz kuvvetlerinin yardımını garanti altına almaya çalışıyordu.

Yüz Yıl Savaşları Anlam ve önemi

Yüzyıl Savaşları, askeri evrim zamanıydı. Silahlar, taktikler, ordu yapısı ve savaşın sosyal anlamındaki bütün değişimleri, savaşın isteklerine bir dereceye kadar cevap vermek, teknolojideki kısmen ilerleme, savaş düşüncesi derslerinde kısmen ilerleme.

Sonuçları:

* Fransa savaşta galip gelerek topraklarını İngiliz işgalinden kurtarmıştır.
* Top ilk kez 1346 Kresty Savaşı'nda İngilizler tarafından kullanılmıştır.
* Ulusal duyguların gelişmesine yol açmıştır.
* Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da rahat ilerlemesine ve Fetret Devri'nde bir saldırıya uğramamasını sağlamıştır.
* İngiltere'de Çifte Gül adı verilen iç savaşlara neden olmuştur (1455-1485).

Silahlar
En meşhur İngiliz silahı English Longbow, ayrıca Welsh Longbow(yaylı ok atan silah) olarak da isimlendirilir. Güçlü bir Orta Çağ silahı idi. Yaklaşık 6 ft 6 inc (2.0 metre) uzunluğundaydı. İngilizler, İskoçlar ve Galler tarafından avcılık ve savaş silahı olarak kullanıldı. Yeni silah olmadığından o zamanda savaş içinde önemli rol oynadı. İngilizler'e pekçok savaşta taktik üstünlükler verdi. Fransızlar esas olarak yaylı tüfeklerine (crossbow) güveniyorlardı. Bu alet Cenovalı paralı askerlerce sık sık kullanılıyordu. Bu silahın sık kullanılmasının nedeni kısa bir eğitim ve az bir ustalık gerektiriyor olmasıydı.

Savaş ve dostluk
Savaşın sonunda, Fransa ve İngiltere vergilerden sabit bir ordu yaratacak kadar paraya sahip oluyordu. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden beri ilk defa Batı'da ve Merkezi Avrupa'da sabit bir ordu kuruluyordu. Bu ordular Kralları için tamamiyle yeni bir güç formunu temsil ediyorlardı. Onlar Kraliyeti sadece bir istiladan korumuyorlar aynı zamanda iç tehlikeden de koruyor ve toplumu kontrol altında tutuyordu. Bu ulus devletlerin erken merkezileşmesine neden olan gelişmenin büyük bir adımı idi.

Büyük Savaşlar
* 1337 - Cadsand Savaşı (Battle of Cadsand) düşmanlıkların başlangıcı—İngiliz zaferi.
* 1340--24 Haziran - Battle of Sluys (Sulys Savaşı) -- İngiliz Zaferi.
* 1345 - Battle of Auberoch (Auberoche Savaşı) -- İngiliz zaferi.
* 1346--26 Ağustos - Battle of Crécy (Crécy Savaşı) -- İngiliz zaferi.
* 1346-1347 - Siege of Calais (Calais Kuşatması) -- İngiliz zaferi.
* 1350 - Battle of Les Espagnouls Sur Mer --- İngiliz zaferi.
* 1351--27 Mart - Combat of Thirty (Otuz Hücum Savaşı) --
* 1356--19 Eylül - Battle of Poitiers Fransa kralı II. John esir alındı. -- İngiliz zaferi.
* 1367 - Naera Savaşı, Black Prince (Kara Prens) bir Castillian/Fransız ordusunu Najera'da (İspanya) yener.
* 1372 -Rochella Savaşı; Castillian-Fransız filosu İngiliz filosunu yener.
* 1415--25 Ekim - Agincourt Savaşı, V. Henry komutası altındaki Longbow'lu askerler, Charles d'albert komutası altındaki Fransız'ları yener.
* 1416 - İngilizler sayıca üsyün olan fransız'ları Valmont'da (Harfleur yakını) yener.
* 1417 - Belford komutası altında Sen Nehrinde deniz zaferi.
* 1418--31 Temmuz - Rouen kuşatması.
* 1421--22 Mart - Bouge savaşı.
* 1423--31 Temmuz - Cravant Savaşı.
* 1424--17 Ağustos - Vernuil Savaşı.
* 1429--12 Şubat - Herrings Savaşı.
* 1440 - John Talbot Harfleur'u alır.
* 1450 -Farmigny Savaşı, Comte de Clermont komutası altındaki Fransız kuvvetleri, Thomas Kyriell komutası altındaki İngiliz kuvvetlerini yener.
* 1453--17 Temmuz - Battle of Castillion (Castilion savaşı)İstanbulun fethinden tam 50 gün sonra Jean Bureau Talbot'u yener ve Yüzyıl savaşı son bulur. Fransız zaferi.


Önemli insanlar

Birleşik Krallık
Kral III. Edward 1327 - 1377 II. Edward'ın oğlu
Kral II. Richard 1377-1399 III. Edward'ın büyük oğlu
Kral IV. Henry 1399-1413 III. Edward'ın büyük oğlu
Kral V. Henry 1413-1422 IV. Henry'nin oğlu
Kral VI. Henry 1422-1461 V. Henry'nin oğlu
Edward, Siyah Prens 1330-1376 III. Edward'ın oğlu
John of Gaunt, Lancaster 1.nci Dükü 1340-1399 III. Edward'ın oğlu
John of Lancaster, Bedford 1.nci Dükü 1389-1435 IV. Henry'nin oğlu
Henry of Grosmont, Lancaster 1.nci Dükü 1306-1361 Şövalye
John Talbot, Shrewsbury'nin 1.nci Earl'ü 1384-1453 Şövalye
Richard Plantagenet, 3.ncü York Dükü 1411-1460 Şövalye
Sir John Fast Olf 1378?-1459 Şövalye

Fransa
Kral VI. Philip 1328-1350
Kral II. John 1350-1364 VI. Philip'in oğlu
Karl V. Charles 1364-1380 II. John'un oğlu
I. Louis of Anjou 1380-1382 II. John'un oğlu
Kral VI. Charles 1380-1422 V. Charles'ın oğlu
Kral VII. Charles 1422-1461 Kral VI. Charles'ın oğlu
Jeanne d'Arc 1412-1431 Azize
Jean de Dunois 1403-1468 Şövalye
Giles de Rais 1404-1440 Şövalye
Bertrand du Guesclin 1320-1380 Şövalye
Jean Bureau 13??-1463 Şövalye
La Hire 1390-1443 Şövalye

Burgondy
Philip the Bold, Burgundy Dükü 1363-1404 II. John of France'nin oğlu
John Fearless (Korkusuz John), Burgondy Dükü 1404-1419 Philip the Bold'un oğlu
Philip the Good, Burgondy Dükü 1419-1467 John the Fearless'in oğlu

Fransa Tahtındaki hak iddiaları devam ediyor

Yüzyıl Savaşları'nın bitmesinden sonra, İngiltere Fransa tahtındaki hak iddialarını sürdürüyordu taki 1801 Birlik Kanunu (Act of Union in 1801)'na kadar. Bu kanunda Fransa Kralı ünvanı yeni kraliyet stilinde atlanıyordu.


 
Top