• Merhaba Ziyaretçi
  "Yalnızlık" konulu fotoğraf yarışması için anket açıldı. Konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi ankete katılıma davet ediyoruz...

cumhuriyet dönemi

 1. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri şunlardır: Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, dildeki sadeleşme çalışmaları sürmüştür. Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış, gerçekçi bir anlayış hedeflenmiştir. Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü...
 2. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında tiyatronun özellikleri şunlardır: Cumhuriyet döneminde Tiyatro, yeni Cumhuriyet’in ilkelerini halka aktarmada bir araç olarak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış...
 3. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

  Cumhuriyet dönemindeki anlatmaya bağlı edebi metinleri dört başlık halinde incelemek mümkündür: a. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler > Konuya git b. Toplumcu Gerçekçi Eserler > Konuya git c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler > Konuya git d. Modernizmi Esas Alan Eserler >...
 4. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

  Cumhuriyet’le birlikte halk kültürüne büyük önem verilmiş, halk müziği ve dili araştırmaları bilimsel bir kimlik kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde de halkın duygu ve düşüncelerinin her zaman tercümanı olan halk şiiri örnekleri verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin Özellikleri: Halk...
 5. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler

  Kültür Haftası: Peyami Safa tarafından 1936 yılında yirmi bir sayı olarak yayımlanmıştır. Sanat, bilim ve edebiyatı “kültür” odağında birleştirmeyi, sağlamlaştırmayı esas alan, kültür meseleleri üzerinde yazılara yer veren bir dergidir. Dergi özellikle de roman ve köy edebiyatı üzerine...
 6. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında öğretici metinlerin özellikleri şunlardır: Öğretici metinler bakımından bu dönemde büyük ilerlemeler kaydedilmiş; deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra, eleştiri… alanlarında önemli eserler verilmiştir. Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış...
 7. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

  Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ulusal egemenliğe dayalı, demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti kurulur. Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için her alanda köklü değişiklikler yapılır. Çağ dışı kalmış kurumların yerine çağa uygun yepyeni kurumlar oluşturulur. Dil...
Top