• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

grup değerlendirmesi

  1. YoRuMSuZ

    KPSS Kpss - Eğitimde Ölçme Araç ve Yöntemleri

    ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - KPSS EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ Eğitim ve Ölçme-Değerlendirmeye İlişkin Temel Tanımlar Eğitim; bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Ölçme; “Nitelikleri nicelemek; gözlem...
Top