• Merhaba Ziyaretçi
  "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

vergi

 1. ZeyNoO

  Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları

  Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 1. Zekât da vergi de toplumsal yaşamın gereklerinden olup icbarîdir. 2. Zekâtı kaide olarak devlet tahsil eder ve ilgili yerlere sarfeder. Vergi tahsili de merkezî devlet idaresine veya onun yetki devrinde bulunduğu taşra kamu kurum ve kuruluşlarına aittir...
 2. ZeyNoO

  Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları

  Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 1. Zekât ile vergi arasında mevcut farklar söylenirken, öncelikle zekâtın Allah tarafından konulmuş, Kur'an'da yazılı kalıcı ve değişmez bir hüküm verginin ise kanunla konulup kaldırılan, açıkçası beşerî bir otoriteye dayanan bir karar olduğu gündeme...
 3. ZeyNoO

  Zekat - Vergi Ilişkisi

  ZEKÂT - VERGİ İLİŞKİSİ Kur'ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in hadislerinde zekât daima namazla birlikte zikredilmiştir. Namaz bedenî, zekât ise malî bir ibadettir. İkisine hâkim olan ruh Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızâsını kazanmaktır. Zekât, sadece farz diye bilinen hükümlerden biri olmayıp aynı...
 4. YoRuMSuZ

  İş Haberleri Maliye, 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak

  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca (VDK), 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak. Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, VDK'ya alınacak 300 vergi müfettiş yardımcısı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 20-21 Aralık'ta Ankara'da sabah ve öğleden...
 5. ZeyNoO

  Vergi tevkifatı (Vergi Kesintisi) esası

  Vergi tevkifatı (Vergi Kesintisi) esası Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi bir takvim yılı olup, takvim yılı içinde elde edilen gelirler basit usulde vergilendirilen tacirler itibariyle vergilendirme dönemini takip eden yılın Şubat ayının diğer gelirler bakımından ise Mart ayının 25’nci...
 6. Suskun

  Vergi nedir ? Vergi Tanımı - Vergi türleri

  Vergi nedir ? Vergi Tanımı - Vergi türleri Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi için 1990 yılından itibaren her yıl Mart ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Vergi nedir? Vergiyi kısaca...
 7. Mc_ÖRGE

  Vergi uygulamaları

  VERGİ UYGULAMALARI Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir. Kendisi mükellef olmadığıhalde, mükellefle...
Top