• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

18 Tonozlu Odacığın Konuları

Suskun

V.I.P
V.I.P
* ATATÜRK
* Atatürk Müzeleri


Sütunlu salonu çevreleyen koridorda yer alan galeri tematik sergi alanlarına dönüştürülmüştür. 1919-1938 yılları arasında, Atatürk Devrimleri ve dönemin önemli olaylarının anlatıldığı bu bölüm, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne farklı bir atmosfer kazandırmaktadır. Mozolenin bulunduğu şeref salonunu ayakta tutan sütunlu salon ile Anıtkabir'in temel duvarları arasında kalan koridorda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları'ndan ebediyete intikal edenlerin defnedilmesi amacıyla inşa edilen, ancak kullanılmayan tonozlu odacıklardaki vitrin düzenlemelerinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri'ne ilişkin 3 bin kadar fotoğraf ile bunların Türkçe ve İngilizce açıklamalarına yer verilmektedir. Değerli sanatçılar tarafından hazırlanmış rölyefler de müzenin görselliğini güçlendirmektedir. Ayrıca tonozlu odacıkların bulunduğu koridor boyunca Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük hizmetleri görülen asker-sivil 20 kahramanın büstü ve kısa özgeçmişleri de yer almaktadır.
18 tonozlu odacığın konuları şunlardır:

Türk Kurtuluş Savaşı Komutanları
Mondros, Vatanın İşgali
Kuva-yı Milliye
Kongreler
TBMM'nin Açılışı, İç İsyanlar
Çukurova, Antep, Maraş, Urfa Ve Trakya' da Milli Mücadele
Doğu ve Batı Cephesinde İlk Zaferler
Büyük Zafer, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması
Siyasal Devrimler
Eğitim, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Reformlar
Hukuk, Kadın Hakları ve Soyadı Devrimleri
Sosyal Hayatın Düzenlenmesi
Güzel Sanatlar, Basın ve Halkevleri
Milli Güvenlik
Tarım, Ormancılık, Sanayi ve Ticaret
Maliye, Sağlık, Spor ve Turizm
Bayındırlık ve Ulaştırma
İç ve Dış Siyasi Olaylar (1923-1938)
 
Top