• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

57. Alay

wien06

V.I.P
V.I.P
Dünya Askerlik tarihinin En Kahraman Birligi

57. ALAYKURULUS

"Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastgelinmemiştir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt eden gayretin için minnet ve şükranımı ifade etmeyi en aziz bir borç bilirim." M. Kemal Atatürk

Bu kahraman piyade alayımız için iki kaynakta 9 Aralık 1880 ve 25 Aralık 1892 tarihleri verilmektedir. İlk Alay Komutanı İstanbullu Albay Mehmet Rıza Beydir. Alayın bağlı olduğu 29. Tugay ve Alay karargâhı İzmit sancağmdadır. Alayın 4 taburu bulunuyordu. Taburlar o zamanlar farklı illerde görevlendirilmişti.

57. Alay, bir iki değişiklikten sonra 71 subay ve 1.642 adet erle 1896 tarihinde Trablusgarp'a gitmiştir. 16 Eylül 1911 tarihinden sonra Trablusgarp'ta İtalyanlarla savaşmış ve bu savaşta büyük yararlılıklar göstermiştir. Orada bağlı olduğu tümen ise Trablusgarp Tümenidir. Trablusgarp'm elimizden çıkması üzerine 57. Alay, 8. Kolordu emrine verilmiştir.

Bu savaşta pek güvenilir olmamakla birlikte bir şehit verildiği belirtilmektedir. Balkan Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte 2. Taburu başka birliklere dağıtılmış, Alay Komutanı Albay Sami, 1. Tabur Komutanı Binbaşı İsmail Hakkı, 3. Tabur Komutanı Yüzbaşı Mustafa Nuri olmak üzere 35 subay ve 2.223 erle 19. Tümen bünyesinde Lokarca bölgesinde Sırplarla savaşmıştır. Alay bu savaşa 35 subay, 2.223 erle girmiş ve 17 şehit vermiştir.

Balkan Savaşı'ndan sonra Türk ordusunda yeni düzenlemeler yapmak gereği doğmuş; 57. Alay, 7. Kolordu bünyesindeki 19. Tümen ile yeni görev yerine gitmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nm başlaması üzerine de önce 19. Piyade Tümeni bünyesinde yeniden teşkilatlandırılmıştır. Karargâhı da Tekirdağ, Yerçeşme barakaları olduğu Genelkurmay Ataşe Arşivinde yazılıdır.

Gene 3 taburlu, 49 subay, 3.638 erin (toplam 3.687) Alay Komutanı Hüseyin Avni, 1. Tabur Komutanı Yüzbaşı Zeki, 2. Tabur Komutanı Binbaşı Murat, 3. Tabur Komutanı Binbaşı Ali Hayri, Tümen Komutanı da Yarbay Mustafa Kemal'dir. Alay Komutanı 2 Şubat 1915'te Tekirdağ'a gelerek göreve başlamıştır.
 

wien06

V.I.P
V.I.P
57. Alay Çanakkale'de

57. Alaya 22 Şubat 1915 tarihinde törenle sancak verildi. 23 Şubatta Halep vapuru ile Tekirdağ'dan hareket eden alay 25 Şubat'ta Eceabat'a gelmiştir. 18 Nisan 1915 tarihinde de tümeni ile birlikte Bigalı Köyüne varmışlardır. 25 Nisan sabahı saat beşten sonra amansız bir şekilde İtilaf Donanmasının bombardımanı başladı. Kabatepe yönünden yapılan yoğun ateş nedeniyle yarımadanın batı yamaçları ve tepeleri hallaç pamuğu gibi atılıyordu. Bir süre sonra da çıkarma başladı. Maltepe'deki 77. Alay 9. Tümenden alınan raporlar üzerine Yarbay Mustafa Kemal tümenini alarma geçirdi.

İlk önce süvari bölüğünü keşif için bölgenin kilit noktası ve çıkar¤manın da hedefi olan Kocaçimen'e yollar ve düşmanla karşılaşırlarsa sonuna dek mukavemet edilmesini

O esnada da 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey topçu bataryasını beklemeden harekete geçmiş, Kocadere mevkiinde bir keşifte bulunduktan sonra hücum kararım vermiş, bu kararını da 19. Tümen Komutanlığına bildirmişti. Ancak bu raporu Mustafa Kemal alamamıştı. Kendisi on dakika kadar önce cepheye gitmek üzere karargâhından ayrılmıştı. O sırada 27. Alay mıntıkasına bir topçu kafilesinin geldiği görüldü. Bu düşmanın karaya ilk çıkışı esnasında Kanlısırt'ta topların üçünü kaybeden Yüzbaşı Sabit kumandasındaki dağ bataryasından arta kalan tek topçulardı.

27. Alay Komutanı Şefik Bey topçu subayının gösterdiği yöne baktığında düşman hatlarının gerisinde bırakmak zorunda kaldıkları üç topu gördü. Bu topların etrafında Anzak askerleri gayet rahat bir şekilde dolaşmaktaydı. O sıralarda 27. Alayın elinde cephane boldu. Derhal eldeki dağ topu hazırlandı ve düşmanın eline geçen üç topun olduğu yeri bombalamaya başlandı. Bunun üzerine o bölgedeki askerler dağıldılar. Aynı zamanda makineli tüfekler de ateşe başlamıştı. 27. Alay ateş üstünlüğünü ilerleyen Anzaklara karşı ele geçirmişti. İki tabur asker de kendilerine hedef olarak gösterilen yerlerde yürüyüşe geçmişlerdi.

Çamburnu'na gelmesi beklenen bataryadan henüz haber yoktu. Nitekim bu batarya, komutanının yolu bildiği iddiasıyla kendi başına gelmek istemesi yüzünden, çatışma başladıktan ancak üç saat sonra yetişebilecek ve 2. Taburun hücumuna yukarıda adı geçen tek top ne yazık ki yetersiz bir destek sağlamaya çalışacaktı.

Bu sırada, 9. Tümen Komutanı Halil Sami Beyden üst üste iki emir geldi. Bu emirlerde 19. Tümen Komutanının, 57. Alay ve bir dağ bataryasıyla birlikte cepheye gelmekte olduğu; onlar gelinceye dek düşmanı oyalama ve karşı koyma görevinin yapılması isteniyordu. O zamanlar bitki örtüsü, makilik ve fundalıklardan oluştuğu için her iki tarafın askerleri de birbirlerini göremiyor, vaziyet almada ve hücum düzenlemede zorluklar yaşıyorladdı. Harekât o sıralarda planlı sürüp gitmiyordu.

Saat 9 sıralarında sırtlara tırmanmakta olan 3. Avustralya Tugayı 9. Taburunun bölükleriyle göğüs göğse çarpışmalar başladı. Öğle saatlerine dek bu çarpışmalar yer yer yoğun bir şekilde devam etti. Saat 12'de sağ kesimdeki 3. Taburun durumu oldukça zorlaştı. Bu kesimde her iki taraf askerleri de birbiri içine girmiş, tam bir ölüm kalım mücadelesi sürdürülmekteydi. Sol kesimde savaşan 1. Taburun Anzaklara karşı üstünlüğü devam etmekteydi. Öğle saatlerine doğru Mustafa Kemal'in 57. Alayı, kuvvetleri durumu oldukça tehlikeli hal almaya başlayan 3. Tabur bölgesine geldi.

Daha önce Maltepe'de bulunan 77. Alay Komutanı saat 5.10'da İtilaf Donanmasının atışa başladığını ve Kabatepe çevresine ateş altına alındığını haber vermişti. Az sonra 9. Tümen Komutanından bir rapor alınmıştı. Bu rapor üzerine 19. Tümenin Komutanı Yarbay Mustafa Kemal derhal bütün tümen birliklerine alarm ve harekete hazırlık emrini verdi. Tümen süvari bölüğünü kuzey bölgesinin en hassas ve gözetlemeye elverişli noktası olan Kocaçimen Tepe'ye gönderdi. İlk rapor Kocaçimen Tepe'den verilecek ve bir tehlike anında bu tepede sonuna dek dövüşülecekti.

Yarbay Mustafa Kemal harekâta girişmeden önce Seddülbahir bölgesinde yeterli bilgi alamamıştı. Buna karşılık Arıburnu çıkarmasına dair birbirini doğrulayan haberler alıyordu. Kısa bir süre içerisinde alman birçok rapor ve haberden Arıburnu kıyılarındaki Anzak çıkarmasının ciddi bir çıkarma olduğu, burasının hızla ele geçirilmek istendiği, üstelik bu bölgenin sıkı bir koruma altında olmadığı anlaşılıyordu. Aslında 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal 1912 yılında Balkan Harbi esnasında da görev yaptığı Gelibolu Yarımadası'nı gayet iyi biliyordu.

Üç Alaylı 9. Tümen çok geniş bir bölgeye yayılmıştı. Çıkarmanın hızla devam edeceği ve yoğun bir şekilde asker çıkarılacağı göz önünde bulundurulursa, bu çıkarmaya uzun süre daha 27. Alayın karşı koyması çok zor olacaktı. 19. Tümen de ordunun yedeği konumundaydı. Saat 7 olmuştu. Ordu Komutanlığından 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'e harekete geçmesi için hiçbir emir gelmemişti. Eğer harekât hızla devam edip de yarımadanın kuzeyindeki tepe silsilesi Conkbayır ve Kocaçimen Tepe düşman eline geçerse, İtilaf Devletleri kısa sürede amacına ulaşabilir, bundan sonra 19. Tümenin bu harekete karşı koyması çok zor olabilirdi.

İşte, tüm bunları düşünen Yarbay Mustafa Kemal, ordu komutanından emir almamasına rağmen tüm sorumluluğu üstelenerek, tümen karargâhının en yakın yerinde hazır bekleyen 57. Alay ile bir dağ bataryasını harekete geçecek şekilde hazırlanmasını emretti. 19. Tümen Komutanı şöyle bir plân yapmıştı; yalnız bir alay kuvvetiyle Kocaçimen Tepe'ye yetişmek ve tümenin öbür iki alayını da her an harekete geçebilecek şekilde hazırlatmak...

Böylece hem Kocaçimen Tepe ve Conkbayır hattı¤nı tutmuş olacak, hem de geride ordu ihtiyatında gerekirse kullanılması için imkân sağlamış olacaktı. Yarbay Mustafa Kemal harekete geçmeden önce Gelibolu'daki 3. Kolordu Komutanlığına saat 7.00'de bir rapor yazarak düşmanın karaya çıktığını, bu nedenle de 57. Alayı o mıntıkaya hareket ettirdiğini bildirdi.

57. Alay saat 7.45'te Bigalı deresinden Kocaçimen Tepe'ye doğru harekete geçti. Bu güzergâhta yol yoktu. Ancak askerin tek kol halinde yürüyebileceği patikalar söz konusuydu. Bu patikalarda yer yer kayalıklarla kesilmiş, yürümesi zor bir yoldu. Aynı zamanda birbiri içine geçmiş vadiler, söz konusu güzergâhı sık sık kesiyordu. Sık fundalıklar askerin yürümesini zorlaştırıyordu. Her şeye rağmen daha çabuk ve daha hızlı ilerlemeye çalışan 57. Alayın yürüyüşü gecikmeye başlamıştı.

Çünkü alayın yürüyüş kolunun derinliği artmaya başlamıştı. Saat 9.40'ı gösterirken Alay, Kocaçimen Tepe yakınlarına gelebildi. Bu zorlu yürüyüş parkurunda asker yorulmuş ve yürüyüş derinliği azalmamıştı. Bunun üzerine gelinen noktada Yarbay Mustafa Kemal askerin dinlenmesi için on dakika mola verdirdi. Kendisi ise durumu görmek için çevreyi inceledi. Denizde birçok gemide hareket görülüyordu ama ölü açıda olduğu için Arıburnu'nun denize bakan yamaçlarında ve daha gerilerde neler olduğunu göremiyordu.

Bunun için biraz daha ileri gitmeyi düşünüyordu. Yanında bulunan emir su¤bayı ve birkaç muhafızıyla birlikte Conkbayırı'na doğru harekete etti. Biraz sonra Conkbayırı'na vardığında durumun ne denli tehlikeli olduğunu gördü. Anzak askerleri rahatlıkla ilerliyorlardı. Bir süre sonra 27. Alayın 8. Bölüğünün 1. Takım erleri çekilmeye başladı. Bu erler kıyıya çıkmak isteyen bir Avustralya bölüğünü ani ateş baskınıyla adeta biçmişler, arkasından kendilerine yandan saldıran iki bölükten fazla düşmanı uzun süre durduktan sonra ancak cephaneleri bitince çekilmeye mecbur olmuşlardır. Çekilenler 30 kişilik takımdan sağ kalan 15 kişi kadardı.

Yarbay Mustafa Kemal son durumu net ve tüm ayrıntılarıyla görmüştü. Anzaklar Arıburnu'na çıkıyor ve merkezden kuzeye doğru ilerlemek istiyordu. Yani asıl hedef olan Kocaçimen Tepe'ye... Ancak bu yürüyüş henüz etkili ve planlı değildi.

Gerideki Düztepe, Cesarettepe ve daha gerideki Merkeztepe Anzaklar tarafından ele geçirilmişti. Ancak Conkbayırı'na olan yürüyüş henüz etkili değildi. Eğer hızlı karar verilir ve hızlı davranılırsa durumu düzeltmek mümkün görünüyordu...

Türk erleri kendilerini kovalayan Anzak askerleri önünden hızla Conkbayırı'na doğru tırmanmaktaydı. İşte bu esna¤da neferlerin önlerine Yarbay Mustafa Kemal çıkar. O tarihi konuşmasını yapar:

Bizzat kaçan efradın önüne çıkarak: "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim.

"Efendim düşman!" dediler. "Nerede?"

"İşte!" diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler.

Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve serbest bir şekilde ileriye doğru yürüyordu...


Bundan sonrasını Yarbay Mustafa Kemal'den okuyalım.

"Şimdi durumu gözlerinizin önüne getiriniz. Ben kuvvetlerimi bırakmıştım. Alay erlerim on dakika dinlensin diye...

Düşman da bu tepeye gelmiş...

Demek ki benim askerlerimden bana daha yakın!

Ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim çok kötü bir durumda kalacak.

O zaman artık bunu bilmiyorum bir muhakemei mantıkiye midir, yoksa sevkı tabiî ile midir, bilemiyorum; kaçan erlere;

"Düşmandan kaçılmaz!" dedim.

"Cephanemiz kalmadı." dediler.

"Cephaneniz yoksa süngünüz var!" dedim.

Ve onlara bağırdım: "Süngü tak ve yere yat!"

Aynı zamanda Conkbayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile cebel bataryasının yetişebilen erlerinin marş marşla btenim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki omir subayımı geriye yolladım. Erler süngü takıp yere yatınca, onları, izleyen düşman erleri de yere yattı. Kazandığımız an işte bu andır!

Kolun başında bulunan bölük yetişti. Bu bölüğe, cephanesiz bölüğü takviye ederek ateş açmasını emrettim. Yanıma gelmiş 57 Alay 2. Tabur Komutanı Yüzbaşı Ata Efendiye bütün taburlarıyla bu bölüğü takviye ederek 261 rakımlı tepe üzerice taarruz etmesini emrettim. Cebel bataryasına, su yatağında, mevzi aldırarak düşmanın üzerine ateş açmasını istedim. Dereye saptığımda biraz geciken diğer tabur da yayılarak düşmana hücum etti. Bundan sonradır ki alay kumandanına bütün alayı ile benim gösterdiğim istikametlerde düşmana taarruz etmesini istedim.

57. Alay öğleden önce saat 10 sularında taarruza başladı. O sırada 9. Tümen Süvari Subaylarından Üsteğmen Mehmet Salih Efendi yanıma geldi. 27. Alayın Kocadere batısındaki sırtlardan Kemalyeri üzerinde düşman ile muharebeye başladığlrıı haber verdi. O subay ile adı geçen alay komutanına düşmanın sol kanadına taarruz etmekte olduğumu, 27. Alayında karşısındaki düşmana taarruz etmesini söyledim. Henüz Bigalı civarında buluftan kendi tümenimin büyük bir kısmını Kocadere istikametine çekebileceğimi, bu emri götüren Süvari Üsteğmen Salih Efendiyi tekrar yanıma göndermekle beraber benimle irtibatı korumasını, savaşı Conkbayırı'ndan yöneteceğimi ekledim. Emrettim.

Bigalı'da bulunan Tümen Kurmay Başkanıila emir atlısı ile emir gönderdim ve dedim ki: "İzzetin Bey, 72. Alay Maltepe'ye yaklaşmasın. Sıhhiye bölüğünün hepsi Kûcadere'ye gelsin. 72. Alay Kocadere doğusuna yaklaşsın ve bu raporu 3. Kolordu Komutanına veriniz."

57. Alay ile 27. Alayın şiddetli taarruzları ile düşman geri çekilmeye başladı. Saat 11.30'da durum şöyle idi:

Düşmanın karaya çıkmış olan kuvveti 8 taburdan fazla idi. Şimdi bu 8 tabur kuvvet kendisiyle doğru orantılı olmayan ve gayet geniş bir cephe üzerinde 261 rakımlı tepeye dek ve Kemalyeri'nin bulunduğu sırtların batı yamaçlarına kadar doğudan ilerleyebilmişti. Fakat bu uzun cephe hattı çok engelli bir takım derelerle kesik bulunuyordu. Bu nedenle düşman kendi cephesinin hemen her noktasında zayıftı.

Tümen topçu bataryası çıkarma bölgesini ateş altına aldığı için düşman çıkarması hem zorluklara, hem de gecikmeye uğradı. 57. Alay, Conkbayırı ve su yatağı hattında 261 rakımlı tepe doğrultusunda ve dar cephe ile yoğun olarak düşmanın nazik ve önemli olan sol kanadına yüklenmesi 2 taburdan oluşan 27. Alayın da Merkeztepe genel doğrultusunda yeni cephe ile düşmana atılması, düşmanı çekilmek zorunda bırakmıştı.

Fakat bence bu durumda daha önemli bir etken vardır ki o da herkesin öldürmek ve ölmek için düşmana atılması, düşmanı çekilmek zoruna bırakmıştır. Hatta ben komutanlara verdiğim sözlü emirlere şunları eklemiştim:

"Size ben taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye dek geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilirler. "

Çarpışma sürüp giderken 27. Alayın sağ tarafı tehlikedeydi. Bu arada muharebe eden 3. Tabur Komutanı Yüzbaşı Halis ve 4. Bölük (3. Taburun 4 Bölüğü, Alayın 12 bölüğü bulunuyordu) Komutanı yaralanıp geri gönderilmiş olduğundan komuta asteğmen rütbesindeki Muciple subay adayı Medeni adlı iki tecrübesiz subayın eline kaldı. Bunlar üstün kuvvetler karşısında cepheyi korumaya çalışıyorlardı. 19. Tümenin diğer alayları yavaş yavaş savaşa girmeye başlamışlardır. Ama Anzaklarm esas ve ana saldırılarına maruz kalan 57. Alay ise er er şehit olup eriyordu.

Yine de 57. Alay ve 27. Alay 25 Nisan 1915 günü bir destan yazdılar. Kendilerinden sayıca üstün olan düşmanı geri püskürttüler.

kaynak: Çanakkale Destani sayfa, 41 -65
 

wien06

V.I.P
V.I.P
Padişah tarafından 57.Piyade Alayına verilen Altın ve Gümüş İmtiyaz Madalyasının Beratı


Padişah tarafından 57.Piyade Alayına verilen Madalyanın takılma töreni

57.Alay Şehitliği Bomba Sırtı'nda yer alır.628 Kahraman şehidimizin anısını yansıtan bu şehitlik,12 Aralık 1992'de açıldı.Bu şehitliğin yapımı sırasındaki kazılarda, İngiliz Yüzbaşı Woiters ve 57.Alay 6.Bl.Komutanı Erzincan'lı Üsteğmen Mustafa Asım Bey'in iskeletleri yanyana ve yanlarında tabancaları , mermileri ve mataraları ile birlikte bulunur.Bu şehitliğimize , içindeki abide önüne bulundukları gibi gömülürler.İngiliz subayın kimliği boynundaki künyesinden , Türk subayının kimliği de boynundaki balmumlu muska açıldığında anlaşılır.Anılan subayların akrabaları bulunur ve davet edilir.İki taraf ta 1993 yılbaşından hemen sonra , aynı gün , aynı saatte , şehitlikte buluşur ve kucaklaşırlar...


Alay Sancağı


Yukarıda resmi görülen ve Avustralya Melbourne müzesinde sergilenen 57.inci Alay Sancağının yanındaki levhada

SÖYLE YAZAR

"Bu alay sancağı Gelibolu savaş alanından getirilmiştir. Ama esir edilememiştir.
Çünkü Türk Ordusunun milli geleneklerine göre bir Alay'ın sancağı, Alay'ın son eri ölmeden teslim edilmez.
Bu sancak, son muhafızının da altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalında asılı olarak bulunmuştur.
Kahramanlık emsali olarak karşımızda duran bu Türk Alay Sancağını selamlamadan geçmeyiniz."
 

wien06

V.I.P
V.I.P
ADOLU'NUN HAMURU
ÇANAKKALE’DE YOĞRULDU''Ben size savaşmayı değil
Ölmeyi emrediyorum! ''
Diyordu usta yoğurucu
Yoğrulan krallara sunacak
Çörek hamuru değildi un isteye
Vatanın sönen ocağının hamuru
Kan, kemik, et ola, yoğrula hamur
Göz yaşı, alın teri ola, yoğrula hamur
Yürekler gerekir mayalayıp kabartmaya

Öldü 57. Alay topyekün
Yükseldi 261 Rakımlı tepe
Yükseldi, Kocatepe, Kumtepe
Vuruldu, birliği belirsiz Anzak erleri
Doldu Ulgardere, Ağıldere, akan kan seli

Düşman kaş göz aralığı, sakal mesafesi
Nöbeti gelen, haykırıp atlıyordu ölüme
Gülüyordu gözler, yüzde tatlı tebessüm
Biliyorlardı ki vatan harcıydı bedenleri

Kabarıyordu Arıburnu
Kabarıyordu, 261 Rakımlı Tepe
Haber uçuyordu, kuşun kanadında analara
Ağlıyordu analar, körpe gelinler, beşikte bebeler
Gözyaşı sicim sicim, toplanır dağılır bulut bulut
Gece kırağı, seherde çiy... Düşer Arıburnu'na
Düşer, Kocatepe'ye, Kumtepe'ye, Kocaçimentepe'ye
Demlenir Kiltbahir, Kemalyer, Halit Efendi Tepesi

Hamur eşeler postalda, III. Kolordu,19. Tümen erleri
Hamur çeker uzatır ellerde, 27. Alay,57 Alay erleri
Dökülür karışır gözyaşı, alın teri kıvamını alır usta elden
Çekilir uzar ellerde, Kars'a, genişler Sinop-Anamur

Kızarır mermi kızgınlıklarında, pişer yürek fırınlarında
Kabarır; yükselir Ağrı, Nemrut, Süphan, Karacadağ, Erciyes
Çöker; Konya Ovası, Haran Ovası, Amik, Menderes, Gediz
Çatlar; fışkırır, Kızılırmak, Yeşilırmak, Göksü, Ceyhan, Porsuk

Dökülen onca kan, kemik, et, haşrolan gözyaşı, alın teri
Bugün ANADOLU'nun bereketi, tarihin gizli, gizemli definesi
Dökülen onca kan göklerde dalgalanan bayrağımızın rengi
Vatanımız yıkılmaz kale, işçilikten, ustanın marifetinden
Zümrüt cevher, ustanın cevheri süslemeye ömrünü, adamasından


İbrahim Şahin
 

Top