• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Alo 150 hattı - Bimer Nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
BİMER Uygulamalarının Çalışma Şekli Nedir?

BİMER uygulaması kapsamında Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde Halkla İlişkiler Müracaat Büroları kurulmuştur.Ancak Alo 150 hattını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır.Kaymakamlık ve Bakanlıklar Alo 150 hattı üzerinden ulaşılamaz.

Alo 150 numarası herhangi bir ilimizden arandığında o ilin valiliğinde ki halkla ilişkiler görevlisi telefonu açar.Önündeki bilgisayarda Başbakanlık web sayfası üzerinden telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgilerini ve müracaatının konusu ve detaylarını kaydeder.Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat Valilik teki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğüne sistem üzerinden gönderilir.Gönderilen müracaat Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır ve müracaat sahibine cevap verilir.

Alo 150 numarasına yapılan müracaat herhangi bir Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise yine valilik halkla ilişkiler görevlileri aracılığı ile Başbakanlık web sayfası kullanılarak sistem üzerinden Başbakanlığa gönderilir.Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık Yetkilisi tarafından Bakanlığın ilgili birimine yine sistem üzerinden gönderilir ve müracaat ilgili birim aracılığıyla cevaplandırılır vatandaşa da cevap verilir. Verilen cevaba ilişkin detaylar sisteme kaydedilir.

Bu sayede yerel düzeyde çözülebilecek müracaatlar Bakanlık ve Başbakanlığa gelmeden cevaplandırılır.Böylece zaman ve paradan tasarruf edilmiş olur.

BİMER uygulaması bir yazılım ile web üzerinden yapıldığı için yurdumuzun en ücra köşesinden yapılan müracaat ve bu müracaata ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık tan koordine ve takip edilebilmektedir.

BİMER sistemde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıklar ın Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıklar ın bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir.Tüm kullanıcılar her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girer ve o gün kendisine gelen müracaatları cevaplandırır.

BİMER uygulamasında valilikler , il kapsamındaki kaymakamlıkların, il müdürlüklerinin ve bölge müdürlüklerinin koordinasyon ve takibinden sorumludur.Yine Bakanlıklarda merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına BİMER aracılığı ile gönderilen müracaatların takip ve koordinasyonundan sorumludur.

Her ay Valilik ve Bakanlıklara yapılan müracaatların sayılan, konularının ne olduğu, müracaatların ne kadarının olumlu, ne kadarının olumsuz cevaplandığı ve müracaatların cevaplandırılma süresi sistem tarafından rapor haline getirilir.Bu rapor her ay Sn. Başbakan, tüm Bakanlıklar ile Valiliklerimize (Valiliklere ilişkin rapor İçişleri Bakanlığına) gönderilir.

BİMER e Yapılacak Müracaatların Kapsamı Nedir?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılacak müracaatlar ile İnsan Hakları İhlallerine ilişkin müracaatlar BİMER e yapılabilir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki her türlü bilgi BİMER aracılığı ile talep edilebilir. Ancak bilgi edinme talebinin yazılı yapılması zorunluluğu bulunduğundan Alo 150 hattı üzerinden sözlü bilgi talebinde bulunulmaz.Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıklar ın Halkla İlişkiler Müracaat Bürosuna şahsen gelinerek bilgi edinme talebinde bulunulabileceği gibi, Başbakanlık web sayfası üzerinden de bilgi edinme talebinde bulunulabilir.

Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikayet ihbar, görüş ve öneri BİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak yapılabilir. BİMER e Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak ihbar veya şikayet müracaatlarında, müracaat sahibinin kişisel bilgilerini bildirme zorunluluğu yoktur.Ancak müracaat sahibinin kişisel bilgilerini vermeme durumunda kendisine müracaatına ilişkin bilgi verilemez.Bu durumda müracaat sahibi sistem tarafından kendisine verilen numarayı bildirerek Alo 150 hattından veya www.basbakanlik.gov.tr adresinden müracaatının durumunu öğrenebilir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yapılacak müracaatlar BİMER aracılığı ile yapılabilir. En az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar sistem üzerinden Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na gönderilir. Kurul tarafından müracaata ilişkin yapılan işlem sisteme kaydedilerek müracaat sahibine bilgi verilir. Diğer kamu görevlilerinin (genel müdür seviyesi altındaki unvanlar) etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar, ilgili kurumun yetkili Disiplin Kurulu'nca incelenmek üzere sistem üzerinden ilgili kurumlara gönderilir. Burada yapılacak işlemler sisteme kaydedilir ve müracaat sahibine bilgi verilir
.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
BİMER nedir?
“Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

“ALO-150” nedir ve nasıl çalışır?
Sabit telefonlardan ve cep telefonlarından Alo150’ye ulaşmak için 150 çevrilir. “Alo 150” hangi ilimizden aranırsa, o ilin valiliğindeki görevli halkla ilişkiler personeli telefonu açmaktadır. Telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgileri ve müracaatının konusu elektronik ortama kaydedilir. Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat Valilik’teki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır ve başvuru sahibine cevap verilir. “Alo 150” numarasına yapılan müracaat herhangi bir Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise söz konusu başvuru ilgili valilikte görevli halkla ilişkiler personeli aracılığı ile sistem üzerinden Başbakanlığa ya da ilgili Bakanlığa gönderilir. Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık yetkilisi tarafından ilgili birime sistem üzerinden gönderilerek sonuçlandırılır ve vatandaşa cevap verilir. Verilen cevaba ilişkin detaylar sisteme kaydedilir.


BİMER nasıl çalışır?
BİMER uygulaması bir yazılım ile web üzerinden yürütüldüğü için yurdumuzun en ücra köşesinden yapılan müracaat ve bu müracaata ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık'tan koordine ve takip edilebilmektedir. BİMER sisteminde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıkların Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, müstakil Başkanlık/ Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli tüm kullanıcılar, her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girmekte ve o gün kendisine gelen müracaatların işlemini yapmaktadır.


BİMER’e yapılacak müracaatların kapsamı nedir? BİMER hangi kanun maddelerine dayanarak işlem yapmaktadır?
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunla ilgili müracaatlar BİMER’e yapılabilir. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve öneri BİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak yapılabilir.


BİMER’e nasıl başvurabilirim?
Şahsen, telefon, internet, faks ve mektup ile BİMER’e ulaşabilirsiniz.

İnternetten başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?

İnternet başvurusu yaparken e-posta doğrulaması gerektiğinden, e-posta adresinizin doğru yazılması gerekmektedir.Bunun yanında diğer kimlik ve iletişim bilgilerinizin eksiksiz; başvuru metninizin de kısa ve anlaşılır yazıldığından emin olunuz.

Kimlik bilgilerimi gizleyebilir miyim?
Başvurunuzu yaparken ihbar butonunu seçtikten sonra “Kimlik bilgilerimin saklı tutulmasını talep ediyorum” kutucuğunu işaretlediğinizde kimlik bilgileriniz BİMER yetkilileri tarafından görülebilecek; ancak evrakınızın iletildiği kurum tarafından görülmeyecektir. Başvurunuzun cevabı, kimlik bilgileriniz gizli olmasına rağmen ilgili kurumlarca e-posta ile tarafınıza gönderilecektir. Müracaat sahibi sistem tarafından kendisine verilen başvuru numarasını bildirerek "Alo 150" hattından veya www.bimer.gov.tr adresinden müracaatının durumunu öğrenebilecektir.


BİMER’e yapılan başvurular kim ya da kimler tarafından okunmakta ve değerlendirmeye alınmaktadır?
Vatandaşlarımızın Başbakanlığa (veya doğrudan Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına) her yolla gönderdikleri istek, görüş, öneri, ihbar ve şikâyetler, Başkanlığımızdaki uzmanlar tarafından incelenerek değerlendirilmekte; gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlık, Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmektedir.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Başvurum ne zaman sonuçlanır?
Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.

BİMER’den /kurumdan gelen cevabi yazı hangi yolla elime ulaşır?
Başvurunuzun cevabı ilgili kurum tarafından Başvuru formunda vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda e-posta, posta veya telefon yoluyla tarafınıza iletilmektedir.

Başvurumun durumu ile ilgili bilgi alabilir miyim?
Başvurunuzu e-posta adresinize gelen linki tıklayarak ya da internet sitemizdeki “Başvuru Sorgula” bölümünden TC kimlik ve başvuru numaranızla takip edebilirsiniz.

BİMER’e yaptığım başvuruyu nasıl iptal edebilirim?
Daha önce yapmış olduğunuz başvurunuzu iptal etmek için yeniden BİMER’e müracaat ederek başvuru sayınızı belirtmeniz ve iptal talebinizi iletmeniz gerekmektedir.

BİMER’e başvuru yaparsam işyerimle / işverenimle sorun yaşar mıyım?
Başvuru yaparken, isminizin açıklanması halinde zarar göreceğinizi düşünüyorsanız, ihbar butonunu seçtikten sonra “Kimlik bilgilerimin saklı tutulmasını talep ediyorum ” kutucuğunu işaretlemeniz; ya da başvuru metninizde "kimlik bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum" ifadesine yer vermeniz gerekmektedir.

Başvurumun reddedilme ihtimali var mı?
Belirli bir konu ihtiva etmeyen ya da içeriğinde kişilik haklarına saldırı, hakaret, asılsız ihbar bulunan başvurular ile yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili başvurular işleme alınmayacaktır.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Yargıya intikal etmiş dava dosyam ile ilgili ne işlem yapılır?
Çözümü salt yargı organının kararına bağlı olan veya konuya ilişkin yargı mercileri tarafından verilmiş bir karar bulunan veya bu mercilerce yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunan dilekçeler işleme alınamaz.

Şikayet dilekçesinde nelere dikkat etmeliyim?
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4üncü maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerektiğini öngörmektedir.

İsmimi yazmadan şikayet-ihbar yapabilir miyim?
BİMER aracılığıyla internet üzerinden yapacağınız başvuruda, ihbar butonunu seçtikten sonra “Kimlik bilgilerimin saklı tutulmasını talep ediyorum ” kutucuğunu işaretleyerek şikayetinizi iletebilirsiniz. Mektup veya faksla yapacağınız isimsiz şikâyet başvurunuz, “olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise” bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işleme alınabilecektir. “Soyut, kişisel, bilgi-bulgu olmayan” isimsiz/imzasız şikâyet dilekçeleri ise işleme alınmamaktadır.

Bilgi Edinme ile Dilekçe Hakkı arasındaki fark nedir?
24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 4982 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3üncü maddesinde “bilgi” ve “belge” kavramları açıklanmıştır. Söz konusu tanımlar kapsamında olan ve 4982 sayılı Kanunda belirtilen istisna hükümleri arasında yer almayan bilgi ve belgelere erişim talep edilebilmektedir. Dilekçe hakkı ise, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. Türk vatandaşları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun vasıtasıyla kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara bildirebilmektedir.

Telefonla bilgi edinme başvurusu yapabilir miyim?
Bilgi edinme talebinin yazılı veya elektronik olarak yapılması zorunluluğu bulunduğundan "Alo 150" hattı üzerinden sözlü bilgi talebinde bulunulamaz. Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların Halkla İlişkiler Müracaat Bürosuna şahsen gelip, yazılı olarak bilgi edinme talebinde bulunulabileceği gibi, Başbakanlık web sayfası üzerinden de bilgi edinme talebinde bulunulabilir.

Faks yoluyla Bilgi Edinme Başvurusu yapabilir miyim? Nelere dikkat etmeliyim?
Faks yoluyla yapılacak başvurularda kişilerin ad, soyadı ve adres bilgilerinin yanı sıra T.C. kimlik numarasını belirtmeleri zorunludur. Bu şartları taşımayan başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.

Kişilerin özel hayatıyla ilgili bilgi edinme başvurusu yapabilir miyim?
Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Bilgi Edinme talebime verilen cevap benim için yeterli değil. Ne yapmalıyım?
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi edinme başvurularına verilen cevabın yeterli olmaması ya da başvuruya hiç cevap verilmemesi durumunda;

  • Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce ilgili kurumun cevabının tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır.
  • 4982 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi ya da 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle başvuru reddedilmiş sayılır. Bu durumda başvurusu reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce dava açma süresinin başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.
  • Başvuru sahiplerinin Kurula başvurularını yazılı olarak yapmaları ve itiraz dilekçelerine ilgili Kuruma yaptıkları bilgi edinme başvurusunun bir sureti ile var ise söz konusu Kurumdan gelmiş cevabi yazı suretini eklemeleri gerekmektedir. Elektronik posta ya da faks yoluyla yapılan başvurular ile gerekli evrak suretleri eklenmemiş başvurular işleme konulmamaktadır. Gerekli hallerde başvuru sahibine ulaşılabilmesi amacıyla itiraz dilekçelerinde telefon numaralarına yer verilmesinde fayda bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Web sitesini (Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu) ziyaret edebilirsiniz.
 

Top