• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

Barın Katliamı

wien06

V.I.P
V.I.P
5 Nisan, Barın katliamının yıldönümüdür.

Çin’de, Çinliler’in “Şincan Özerk Uygur Bölgesi”, Türkler’in “Doğu Türkistan” dedikleri bölgede, tarihi Kaşgar'a bağlı Aksu'nun Barın nahiyesinde yaşayan Uygurlar, 5 Nisan 1990 günü, Çin Silâhlı Kuvvetleri’nin katliamına uğradılar..

Komünist Çin yönetimi, bağımsızlığını kazanmak için sürdürülen Doğu Türkistan Millî hareketinin maksadını çarpıtarak, gayrimüslimlere karşı sürdürülmekte olan kitlesel bir İslâmî hareket olarak göstermeye ve bu yolla dünya kamuoyuna Uygurların bağımsızlık hareketini "Uluslararası İslâmi Terör"(!) ün bir parçası olduğuna inandırmaya gayret sarf etmektedir.

Bunun için Çin yönetimi, Uygurların millî hareketinin maksadı ve karakteri hakkında izahat verirken "Millî bölücülerin asıl maksadı komünist hâkimiyeti devirip, Sinkiang vatanımızın (Çinin) koynundan söküp bölerek bağımsız devlet kurmaktır" diyerek açıklamaktadır.

Yine Çin yönetimine göre, Doğu Türkistan’daki bağımsızlık hareketleri, El- Kaide ve Taliban ile ilişkilidir.

Çin Hükûmeti, 50 yıldan bu yana kesintisiz olarak devam eden demokratik siyasi mücadeleyi dünya kamuoyundan saklayıp, Doğu Türkistan' da kesinlikle " terör " şeklini alan silâhlı hareketler içinde olduklarını ileri sürüp, bu yolla dünya kamuoyunun Doğu Türkistan halkına olan sevgisini azaltmaya ve Doğu Türkistan Millî hareketini sadece zorbalığa dayalı olarak sürdürülen bir hareket olarak göstermeye çalışmaktadır.

Doğu Türkistan'ın en eski ticaret merkezi ve gözde şehirlerinden olan Kaşgar her, zaman Çinlilerin daha sıkı bir baskı uyguladığı bir yerleşim yeridir. Kaşgar'a bağlı Aksu'nun Barın nahiyesi, stratejik Bulunköl Geçidi’ne 25 km. mesafede olduğu için, Kızıl Çin yönetimince özel bölge ilan edilmiştir. Buraya özel izinle geçilir.

Olaylar, burada, 5 Nisan 1990 günü, bir caminin yerli halk tarafından onarılması sırasında, buna izin vermeyen Çinli askerlerin silâhsız ve savunmasız halkın üzerine ateş açması ve halkın da buna karşı koymasıyla başladı.

Çin işgal idaresi Lençu'daki Çin hava indirme tugayından 7000 civarında paraşütçü birliğini Barın'a sevk etti.

Kaşgar'da ki bir mekânize birliğini de Barın mücahitlerinin üzerine gönderdi.

Çinli işgalcilerin bu yoğun askerî saldırıları havadan ve karadan sürdürmesi sonucunda 9 köy haritadan silindi, 5000 civarında Doğu Türkistan Türkü şehit edildi, 7000 kişi de tutuklandı.


Doğu Türkistan kaynaklı yayınlara göre, Kızıl Çin işgal kuvvetleri bu acımasız ve insanlık dışı saldırıları esnasında kimyasal silâh da kullandılar.

İnsanca ve kendi topraklarında özgürce yaşamak istemekten başka arzuları olmayan bu insanlara karşı tam bir insanlık suçu işlendi.

5 Nisan 1990 günü başlayıp haftalarca süren ve dünya basınında "Barın Katliamı" olarak yer alan bu katliam, dünya insanlık tarihine asla unutulmayacak bir utanç sayfası olarak geçti.


Barın Katliamı sırasında, özgürlük mücadelesinin önde gelen liderlerinden belirlenebilenlerin isimleri ve akıbetleri aşağıdadır:

Zeydin Kari(Zeydin Yusuf): 5 Nisan 1990’da şehit oldu.

Aziz Kurban: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Abdurrehim Turdi: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Ehet Tilivaldi: Tutuklandı, Şi Henze hapishanesinde.

Mehmetcan Tursuncan: Tutuklanarak, idam edildi.

Hüseyin Kurban: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

İbrahim Ahmet: Tutuklandı, Urumçi hapishanesinde.

Celil Avar: Tutuklandı, hapiste.

Camal(Cemal) Muhammed: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Kurban Cuma: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Mehemet Razi Haşim: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Rahmanjan Ahmet: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Süleyman İsa: Tutuklandı, Şi- Hu hapishanesinde.

Tahti İslam: Tutuklandı, Şi- Hu hapishanesinde.

Turguncan Muhammed: Tutuklandı, Wusu hapishanesinde.

A. Muhammed: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Abduğeni Tursun: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Abdulhelil Tursun: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Abdulhamit Korpalta: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Abdurrezzak Şemsiddin: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Abidcan Obulkasım: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Ebabekir Turgun: Şehit oldu.

Elyas Calal: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Emet İmin: Tutuklandı, 5 yıl hapis cezası aldı.

Harunhan Mehmet. Tutuklandı, Şi- Hu hapishanesinde.

İshak Kari Bayhan: Şehit

Jurat Nuri: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Kurban Muhammed: Şehit

Mehmet Emin Ömer: Tutuklandı, Şi- Hu hapishanesinde.

Mehemet Hesen: Tutuklandı, kurşuna dizildi.

Mehmet Yasin: Şehit

Muhammed Emin Ömer: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Nurmuhammed Yarmuhammed: Tutuklandı,akıbeti bilinmiyor.

Reşat Mehmet: Akıbeti bilinmiyor.

Rozi Cuma: Akıbeti bilinmiyor.

Rozi Hoşur: Akıbeti bilinmiyor.

Rozi Mehmet Baki: Akıbeti bilinmiyor.

Saidulla Kurban: Akıbeti bilinmiyor.

Salih Ahmet İsmail: Akıbeti bilinmiyor.

Tohtahun Yarmuhammed: Akıbeti bilinmiyor.

Turgun Abdulkerim: Şi- Hu hapishanesinde.

Tursun Tohti Ahmet: Akıbeti bilinmiyor.

Yolvas Tohti: Şehit

İsmail Mehmet: Akıbeti bilinmiyor.

Abdugani Tursun: Şehit..

Ablimit Kari: Şehit

Yasin Turdi: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Aminehan: (Bayan Öğretmen) Tutuklanmak üzereyken elindeki mevcut listeleri yakmıştır. Bugün Ürümçi Hapishanesindedir.(Müebbet)

Kerim KARİM: Tutuklandı, Urumçi hapishanesinde.

Hasan MAHSUM: Kaşgar Hapishanesinde (Müebbet )

Abdûlkadir YEPÇEN: Kaşgar Hapishanesinde (Müebbet )

Abdûlkadir TURSUN: Şarki Türkistan Partisi Bşk. Yrd. Şehit.

Ebeydullah Marup Damolla: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Abdulkadir: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Eysa Yoldaş: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Turdi Obul: Tutuklandı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Turgun Abdulkarim: Tutuklandı, Xihe hapishanesinde.

Rozi Haşim: Doğu Türkistan İslâm Partisi üyesi. Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Molla Muhammet: Tutuklandı, hapiste.

Muhammet Emin Yapkan: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Mukarem Haji Hınım: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

Haşim Yusuf: Tutuklandı, akıbeti bilinmiyor.

İsmail Haci: Tutuklandı, Kargalık hapishanesindeydi; fakat şu anda akıbeti bilinmiyor.

Kerim Kari: Tutuklandı, Ürümçi’de hapsedildi. Akıbeti bilinmiyor.

( Kaynak: Hür Bayrak, Doğu Türkistan’ın Sesi)


Doğu Türkistan’ın özgürlüğü için şehit ve gazi olanların kalplerdeki yeri ayrıdır ve sonsuza kadar böyle kalacaktır
 

Top