• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Burç ne demektir? Burç falı caiz midir?

melegimmm

Uzman
Burç; güneş sisteminde bulunan on iki takım yıldızdan her birine verilen bir isimdir. Ancak şu var ki, gelecekle ve gayble ilgili bilgilerin onlardan alınması mümkün değildir. Burçlar; Kur’an-ı Kerim’de bu manada üç defa zikredilmektedir. Nitekim, Allah-u Zülcelal bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmuştur:

“And olsun, biz gökte bir takım burçlar yarattık ve

seyredenler için onu süsledik.” (Hicr; 16)

“Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ

(güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler

yücesidir.” (Furkan; 61)


“Burçlara sahip gökyüzüne and olsun ki...” (Buruc; 1)

Burçlar, gök küresi üzerinde kendi hizalarına düşen on iki takım yıldıza karşılıktır. Burçlar on iki adettir. Bunların altısı kuzeyde, altısı da güneydedir. Gök bilimciler yıldız kümelerini her ayda ve mevsimde göründükleri şekillere göre
simlendirmişlerdir. Buna göre burçların isimleri ve tekabül ettikleri aylar şöyledir:


1- Hamel (Koç) burcu, 21 Mart-19 Nisan
2- Sevr (Boğa) burcu, 20 Nisan-20 Mayıs
3- Cevza (İkizler) burcu, 21 Mayıs-21 Haziran
4- Seretan (Yengeç) burcu 22 Haziran-22 Temmuz
5- Esed (Aslan) burcu 23 temmuz-22 ağustos
6- Sünbüle (Başak) burcu, 23 Ağustos- 22 Eylül
7- Mizan (Terazi) burcu, 23 Eylül-23 Ekim
8- Akrep (Akrep) burcu, 24 Ekim-21 Kasım
9- Kavs (Yay) burcu, 22 Kasım-21 Aralık
10- Cediy (Oğlak) burcu, 22 Aralık 19 Ocak
11- Delv (Kova) burcu, 20 Ocak- 18 Şubat
12- Hût (Balık) burcu, 19 Şubat-20 Mart


Bütün bu isimler, her takım yıldızının bunlardan birine benzetilmesi sonucu, halk tarafından konulmuş ve yaklaşık iki bin beş yüz yıldan beri sürüp günümüze kadar gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bunlardan söz edilmesi, bizi daha doğruya yöneltmek ve hurafeden uzak tutup ilahi kudret ve saltanatın göklerdeki tezahürlerinden birine dikkatimizi çekmek içindir. Nitekim, zamanla halk, burçları doğdukları aya itibar ederek fal kapsamına sokmuş ve bir takım hükümler çıkarmaya başlamışlardır. İlgili ayetle, burçlardan ahkam çıkarılamayacağı, onların da birer cisim oldukları, kainattaki dengeye bağlı kalıp ilahi kudreti yansıtmak için düzenlendiklerine işaret edilerek, onlarla kader çizgisini belirlemeye kalkmanın yanlış bir inanç olduğu belirtmek isteniyor.

Bazı insanlar, doğum günlerinin hangi burca rastladığına bakarak hüküm çıkarırlar ve ‘Benim yıldızım şöyle diyor’ derler. İslam Dini, bu gibi bâtıl şeylerle amel etmeyi haram kılarak, büyük günahlardan saymıştır.Falcılık İslam dininde kesinlikle yasaklanmıştır. Gaybden verdiği haber konusunda, kahini tasdik etmek küfürdür. Alimler, tesiri yalnız yıldızlardan bilerek onlardan bir takım hükümler çıkartmaya kalkışmanın küfür ve şirk olduğunda ittifak etmişlerdir.

Buna göre bizlere düşen, gökteki burçlara bakınca, Allah-u Zülcelal’in büyüklüğünü, kudretinin eşsizliğini görüp, O’nun emirlerini tatbik etmek ve yasaklarından kaçınmaktır.M.MUSTAFA PAKDEMİR - gülistan dergisi
 
Top