• Merhaba Ziyaretçi
    "Yalnızlık" konulu fotoğraf yarışması için anket açıldı. Konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi ankete katılıma davet ediyoruz...

Cinsellikte Sapma ve Sapkınlığın Türleri

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar

SAPMA VE SAPIKLIĞIN TÜRLERİ
Cinsel sapma ve sapıklıklar ve bunlara ilişkin özellikler» ruhbilim ve ruh hastalıklarının önemli araştırma konusu olmuştur. Çoğunlukla, ruhsal ve toplumsal nedenlerden kaynaklanan cinsel sapma ve sapıklar cinsel içgüdünün gelişme dönem- terindeki takıntı ve saplantılara göre, başlıca üç grup içinde ,toplanabilir.

1 — Kişinin kendi kendine cinsel doyuma ulaşması: Oto- seksüel cinsel davranış (Autosexuality).

2 — Kişinin karşı cinsle doyuma ulaşması: Heteroseksüel cinsel davranış (Heterosexuality).

3 — Kişinin aynı cinsle doyuma ulaşması. Homoseksüel cinsel davranış (Homosexuality). Bu tür doyum biçiminde de temel sapkınlığa ek olarak türlü sapmalar görülebilir.

Üç temel grup içinde toplanabilen cinsel sapmalar ve sapıklıklar birbirinden değişik davranış biçimleriyle ortaya çıkar. Bunların başında kişinin hiçbir zaman karşı cinse cinsel davranışta bulunmaması ya da kendi kendine cinsel doyuma ulaşması yer alır. Cinsel olgunluğa erişen insanlarda belirir bir yaş sınırı içinde ya da özel koşullar altında bu tür davranışlar normal ? karşılansa bile, değişmeyen bir davranış biçimi olarak sürüp gitmesi önemli bir sorun oluşturur. Kimi insanlar bütün yaşamları boyu cinsel doyumlarını, karşı cinsle birlikte oldukları zaman bile, kendi kendilerine sağlarlar. Karşı cinsle bir iki ilişki denemesinde bulunsalar da, bunlarda ya başarılı olamazlar ya da doyuma ulaşamazlar. Kimi insanlar kendi kendine doyum alışkanlığından karşı cinsle ilişki alışkanlığına geçebilirler. Kimileri de bu ilgiyi aynı cinsten kişilere gösterip cinsel takıntılarını sapıklık biçiminde sürdürürler.

Cinsel davranışlar arasında, kendi kendine doyumla birlikte, karşı cinsle ve aynı cinsle doyuma ulaşanlar da vardır.

Bu tür cinsel davranışlar dışında, cinsel yaşamını sadece aynı cinsle ilişki biçiminde sürdüren ya da insandan başka canlılara, nesnelere yönelten cinsel sapıklar da bulunur.
 
Son düzenleme:
Top