• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

Çözünürlük nedir? Çözünme nedir?Çözünen nedir?Çözücü nedir?Çözelti nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Çözünürlük nedir?
Belli sıcaklık ve basınçta çözünen maddenin doymuş çözeltideki derişimi.


Çözünme nedir?
Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen olarak dağılması.


Çözünen nedir?
Çözelti içinde genellikle miktarı az olan madde.

Çözücü nedir?
Çözelti içinde genellikle miktarı çok olan madde.


Çözelti nedir?

Çözücü ve çözünenden oluşan homojen karışım.
 

Top