• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

Denklik Bağlaçları - Correlative conjunctions

Hazangülü

Forum Onuru
Bağlantılı/Denklik Bağlaçları - Correlative conjunctionsDenklik bağlaçları iki yapıyı iki kelime ile birbirine bağlar.BOTH.............AND: hem....... hem deBoth your friends and your family should support you. – Hem arkadaşlarının hem de ailenin seni desteklemesi gerekir.NOT ONLY..........................BUT ALSO: sadece............değil..................aynı zamanda

Olumlu yapılarda kullanılır, anlamı olumsuza çevirir.


She not only speaks English but also Italian. - O sadece İngilizce değil aynı zamanda İtalyanca da konuşur.


EITHER....................OR: ya..........ya da

They will either send it today or tomorrow. – Ya bugün ya da yarın gönderecekler.


NEITHER……………….NOR: ne…………ne de

Olumlu yapılarda kullanılır, anlamı olumsuza çevirir.


Neither her mother nor her father supports her. – Ne annesi ne de babası onu desteklemez.


WHETHER................OR: ikisinden hangisi /.............. mi yoksa ........mi


He is trying to decide whether to be a teacher or a historian. – Tarihçimi yoksa öğretmenimi olacağına karar vermeye çalışıyor.


! Either ve Neither; or ve nor olmaksızın kullanıldıklarında ya sıfat ya da zamir olarak kullanılır.


Either teacher is good. – Her iki öğretmen de iyi.

Neither teacher is good. – Her iki ööğretmen de iyi değil.


Either likes you. – İkisi de senden hoşlanıyor.

Neither likes you. – İkisi de senden hoşlanmıyor.
 

Top